GDPR (Persondatapolitik)
Del

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Dansk Håndbold Forbund’s politik om personoplysninger i ansættelsesforholdet

 

Dansk Håndbold Forbund håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om vores medarbejdere. Dansk Håndbold Forbund, Cvr.nr. 48919014, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby er dataansvarlig i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.

 

Ansættelse i Dansk Håndbold Forbund
Når du bliver ansat hos os, opretter vi en personalesag på dig i vort personalearkiv og i vort lønsystem (pt. Lessor PM). I den registrerer og opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til din ansættelse hos os, f.eks.:

 • Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR nummer.
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse.
 • Ferie og andet fravær.
 • Sygefravær.
 • Løn og pensionsforhold, løntilskud, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, udbetaling af løn, herunder lønrefusioner mv.].
 • Fradrag i lønnen (f.eks. betaling for kantineordning eller personale uddannelse).
 • Eventuelle oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, f.eks. ved handicap.
 • Personaleadministrative oplysninger, som f.eks. uddannelse og kvalifikationer, kurser, kompetenceprofil, jobønsker, medarbejderudviklingssamtaler, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv, lån af diverse effekter, eventuelle advarsler og lignende.
 • Børneattest
 • Personalepapirer i øvrigt.
 • Eventuelle advarsler.

 

I din personalesag opbevarer vi også din ansøgning, ansættelseskontrakt og andre relevante oplysninger om dit ansættelsesforhold.

 

Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.

 

Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor. For eksempel oplysninger, vi modtager i forbindelse med idømt straf.

 

Hvem har adgang til Dansk Håndbold Forbund’s personale oplysninger
Din personalesag findes i særligt aflåst skab og i vort lønsystem (pt. Lessor PM). Sagen er adskilt fra andre personalesager.

 

Det er udelukkende følgende medarbejdere, der har adgang til din personalemappe: Dansk Håndbold Forbund’s direktion, Økonomichef og lønadministrator.

 

På vores hjemmeside registrerer vi følgende oplysninger om dig: navn, stilling, direkte telefonnummer og e-mail. Herudover lægger vi et billede af dig på hjemmesiden efter samtykke fra dig. Alt sammen, så vores samarbejdspartnere m.v. kan finde dig.

 

I øvrigt

Vi henviser i øvrigt til vores Politik om IT, e-mail, internet samt mobiltelefon.

 

Er dine oplysninger korrekte?

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere Dansk Håndbold Forbund’s lønadministrator om dette, så vi kan registrere ændringerne.

 

Dine rettigheder

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

 

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, vil de pågældende oplysninger ikke længere kunne behandles af os.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Videregivelse af personoplysninger
I en række tilfælde skal eller kan Dansk Håndbold Forbund videregive dine oplysninger til relevante modtagere, f.eks.:

 • SKAT vedr. skattepligtige ydelser
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Arbejdsmarkedets Feriefond og Feriekonto
 • Danmarks Statistik
 • Pensionsselskab (Pt. Nordea Liv & Pension), banken og vort forsikringsselskab/sundhedsforsikring (pt. Tryg)
 • Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Kommuner vedrørende dagpengerefusion
 • dk
 • Indkomstregistret
 • DA-Barsel [og/eller Barsel.dk]
 • EY, Dansk Håndbold Forbund’s eksterne revision

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

 

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

 

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven.

 

Sikkerhed

Dansk Håndbold Forbund har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, vi har om vores medarbejdere. Du kan læse mere herom i vores Sikkerhedspolitik ved personaleadministration.

 

Kontaktoplysninger

Dansk Håndbold Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

 

Databeskyttelsesrådgiver, Karina Lind Bertelsen, Advodan  

 

Ved et eventuelt sikkerhedsbrud, henvises til Dansk Håndbold Forbund’s sikkerhedspolitik.

 

Hvis du har spørgsmål om Dansk Håndbold Forbund behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Per Lauritsen eller lønadministrator Helle Mortensen.

 

Vælg forbund

Luk