GDPR (Persondatapolitik)
Del

Persondatapolitik - DHF Håndboldskoler

DHF Håndboldskoler – Persondatapolitik
Dansk Håndbold Forbund (DHF) arrangerer håndboldskoler i samarbejde med arrangørforeninger. I forbindelse med din tilmelding skal vi give dig en række informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlig og kontaktinformationer:
Dansk Håndbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 13
2605 Brøndby
CVR-nr. 48 91 90 14

Kontaktmail: haandboldskoler@dhf.dk

Hvilke oplysninger indsamler vi?
I forbindelse med din tilmelding til håndboldskole indsamler DHF følgende oplysninger om deltageren og den forælder/værge, som tilmelder barnet til håndboldskole:

Deltager:
Navn, adresse, årgang, tøjvalg, klubtilhørsforhold (ikke obligatorisk)
Billede (kun hvis der er givet samtykke)

Forælder/værge:
Navn, telefonnr. og mail

Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler de nævnte oplysninger med henblik på at opfylde deltagelsen i DHF Håndboldskoler, levere tøj som indgår i deltagerpakken og for at kunne sende information om håndboldskolen.

Formålet med at afgive samtykke til brug af billeder taget af deltagere på håndboldskolen, er til fordel for arrangørforeningerne, således de kan promovere deres håndboldskole.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 2, litra b (opfyldelse af aftale om deltagelse i håndboldskole).

Såfremt du i forbindelse med din tilmelding udtrykkeligt accepterer at modtage nyhedsbrev fra DHF Håndboldskoler eller udtrykkeligt accepterer at arrangørforeningen bruger billeder af dit barn i håndboldskole sammenhænge, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Se nærmere nedenfor om tilbagekaldelse af dit samtykke.

Modtagere af personoplysninger
DHF videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Efter modtagelsen af din tilmelding, videregiver DHF dine oplysninger til arrangøren af den valgte håndboldskole. Du bliver herefter kontaktet af arrangørforeningen omkring afviklingen af den håndboldskole, du har tilmeldt dig. Arrangørforeningen er selvstændigt dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, der foregår i forbindelse med afviklingen af håndboldskolen hos foreningen.

DHF opbevarer oplysningerne i et turneringsadministrationssystem, som hostes af en ekstern databehandler.
Der er indgået databehandleraftaler med de relevante databehandlere.

Opbevaring af dine personoplysninger
I forbindelse med tilmelding til håndboldskole får deltageren tildelt en brugerprofil hos DHF (hvis ikke deltageren i forvejen har en profil), hvor de ovenfor nævnte oplysninger er tilgængelige. Du får et login og kan selv redigere i dine kontaktoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil de ikke længere er relevante. Oplysninger om betalingstransaktioner skal gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrev eller brug af billeder. Dette kan du gøre ved at kontakte DHF på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Der er tale om følgende rettigheder, som kan udøves i visse tilfælde:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til at få rettet urigtige oplysninger
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vælg forbund

Luk