GDPR (Persondatapolitik)
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Arrangørbetingelser - DHF Håndboldskoler

Deltagertilmelding

Al tilmelding og betaling sker via onlinesystemet hos Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Den officielle tilmelding åbner den 1. februar 2018 kl. 10.00.

Foreningen har mulighed for at tilmelde deltagere på ”lukket liste” i perioden den 1. januar til 1. februar 2018 kl. 8.00. Med ”lukket liste” menes den liste, hvor foreningen kan reservere og bestemme hvilke medlemmer, der skal have tildelt pladserne.

Tilmeldinger fra og med 14 dage før foreningens håndboldskole tillægges et gebyr på kr. 100,- som tilfalder DHF.

Framelding er muligt indtil 14 dage før foreningens arrangement begynder. DHF refunderer deltagerbetalingen mod et gebyr på kr. 225,- inkl. betalingsgebyr. Herefter er tilmeldingen bindende og DHF tilbagebetaler ikke deltagergebyret.

Foreningen må ikke tage imod betaling lokalt.

 

HåndOffice og kommunikation

Foreningen får adgang til foreningens håndboldskole i HåndOffice. I HåndOffice kan foreningen følge billetsalget til foreningens håndboldskole, se deltagere samt deltagerdata, downloade materialer, bestille trænertøj mv.

Foreningen kan trække en deltagerliste ud af HåndOffice og herefter anvende denne til foreningens kommunikation med deltagerne.

Foreningen må kun sende informationer til deltagere omhandlende årets håndboldskole.

 

Dataansvarlig

DHF er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om deltagere i forbindelse med tilmelding til DHF’s håndboldskole. I forbindelse med tilmeldingen opfylder DHF oplysningspligten overfor deltagerne.

Foreningen er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om de deltagere, som tilmelder sig foreningens håndboldskole. Det betyder, at foreningen skal sørge for at leve op til persondatareglerne og herunder informere deltagerne om, hvordan deres personoplysninger behandles af foreningen.

 

PR materialer

Foreningen kan benytte DHF's materialer, som kan downloades fra HåndOffice. Det er foreningens eget ansvar at lave lokal PR for eget arrangement.

 

Etik

DHF Håndboldskoler (DHF Minihåndboldskole, DHF Håndboldskole og DHF Camp) bygger grundlæggende på den gode oplevelse. Foreningen må ikke benytte et af disse arrangementer til at opfordre spillere fra andre foreninger til at blive medlem i foreningen.

Foreningen forpligter sig til at indhente børneattester på alle trænere, som foreningen ikke har børneattester på i forvejen. Evt. repressalier fra DIF er udelukkende et anliggende mellem foreningen og DIF.

 

Sponsorer

Foreningen skal loyalt støtte op om DHF's hovedsponsorer og samarbejdspartnere.

DHF’s hovedsponsorer har brancheeksklusivitet. Dvs. at foreningen ikke må lave sponsoraftaler med konkurrerende virksomheder. I 2018 er Sydbank hovedsponsor.

Foreningen skal udlevere fremsendte samplinger (vareprøver) fra DHF's sponsorer.

I samspil med Sydbank har DHF’s Håndboldskoler åbnet for, at arrangørforeninger kan indgå aftaler med lokale partnere om tryk på deltagernes T-shirt.

Aftalen er omfattet af følgende betingelser:

 • Der må trykkes på højre ærme. Trykket må maksimalt være 30 cm2.
 • Lokale sponsorer må ikke beskæftige sig med etiske og/eller moralsk stødende industrier, være en dagligvarebutik, et sportsbeklædningsbrand eller et pengeinstitut.
 • T-shirts, hvorpå der er tryk fra en lokal sponsor, kan ikke ombyttes eller returneres.

 

Diplom

Foreningen forpligter sig til at bestille og udlevere DHF-diplom til den enkelte deltager på DHF Minihåndbolskole og DHF Håndboldskole. Der udleveres som udgangspunkt ikke diplomer til deltagere på DHF Camp. Foreningen forestår at tage holdfotografi af holdet (holdene hvis deltagerne opledes i flere mindre hold), uploade det til det i HåndOffice og bestille diplomet.

 

Materialer

Foreningen får én gratis trænerpakke pr. syvende tilmeldte deltager. Der rundes ned ved beregning af antal gratis trænerpakker. Det er muligt, at tilkøbe ekstra trænerpakker.

Foreningen får en deltagerpakke pr. deltager. Foreningen skal udlevere fremsendte materiale til deltagerne. Defekte varer skal byttes ved henvendelse til DHF eller DHF’s logistikpartner.

Trænerpakker og evt. tilkøb skal bestilles via HåndOffice.

Levering af materialer sker over indtil tre gange:

- Første levering pakkes og sendes 6 dage før foreningens arrangement begynder

- Anden levering pakkes og sendes 3 dage før foreningens arrangement begynder

- Tredje levering pakkes og sendes på første dagen af foreningens arrangement.

Forsendelser med paller stilles på foreningens ansvar, hvis der ikke er en person til at modtage og kvittere for modtagelsen. Det er muligt at få info om et tidsinterval for, hvornår leveringen finder sted. Kontakt DHF for dette.

 

Ved aflysning

Ønsker foreningen at aflyse arrangementet, skal foreningen meddele det til DHF senest:

 • maj for DHF Håndboldskoler til og med uge 28
 • juni for DHF Håndboldskoler fra uge 29 til uge 35
 • september for DHF Håndboldskoler i efterårsferien (uge 42)

DHF skal ved aflysning orienteres straks på haandboldskoler@dhf.dk. Derefter effektuerer DHF aflysningen samt evt. korrespondance og tilbagebetaling til tilmeldte deltagere.

 

Økonomi

DHF udbetaler foreningens andel af deltagergebyret i ugen efter foreningens arrangement er afviklet.

Eventuelt ekstra køb på trænertøjpakker modregnes foreningens andel.

 

Foreningen forpligter sig til følgende:

 • Udpege en kontaktperson som er DHF's kontakt til foreningen
 • Vurdere hvilke aldersgrupper foreningen vil invitere og hvor mange i hver aldersgruppe
 • Sørge for bestilling af hal, evt. gymnastiksal og udendørsarealer efter behov
 • Eventuelt søge tilskud ved kommunen eller fonde m.v.
 • Lave aftale med trænere og hjælpere fra egen forening eller naboforeningen samt lave aftale med evt. gæsteinstruktører
 • Lave lokal PR for arrangementet og udsende invitationer til egne medlemmer evt. også på lokale skoler m.m.
 • Holde deltagerne informeret op til arrangementet om f.eks. program og øvrige relevante informationer
 • Lave holdinddeling
 • Tilrettelægge programmet for deltagerne, hvor DHF’s tema er en naturlig del af det
 • Modtage og fordele deltagerpakker og sampling fra DHF’s samarbejdspartnere
 • Sikre evaluering af arrangementet til DHF

 

Dansk Håndbold Forbund

 

 

Vælg forbund

Luk