Nyheder og presse
Del
Liga & 1. division herrer

Håndboldens Appelinstans stadfæster afgørelse i BSH-sag

Skrevet af Frederik G. Schmidt
26. mar 2021Kl. 12:00

Håndboldens Appelinstans har i dag, efter behandling af Bjerringbro-Silkeborg Håndbolds appel, stadfæstet disciplinærinstansen afgørelse. Det betyder, at klubben fortsat taberdømmes i tre ligakampe samt idømmes en bøde.

Dansk Håndbold Forbunds disciplinærinstans for Håndboldligaen og 1. division offentliggjorde den 10. marts en kendelse, hvori Bjerringbro-Silkeborg Håndbold blev taberdømt i tre kampe, da holdet havde brugt en spiller, der ikke var spilleberettiget.

Den kendelse betød i første omgang, at BSH blev frataget seks point, som blev overført til de pågældende modstanderhold i HTH Herreligaen. BSH blev ligeledes idømt en bøde på samlet 30.000 kr.

Afgørelsen blev efterfølgende appelleret af Bjerringbro-Silkeborg Håndbold. En appel, som Håndboldens Appelinstans nu har behandlet.

I kendelsen henviser appelinstansen blandt andet til Ligareglementet § 11, stk. 2, hvori det fremgår, at det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede, mens konsekvensen for ikke at følge dette, er bøde samt tab af kamp:

”Det følger af Ligareglementets § 11 stk. 2, at konsekvensen af at benytte en ikke- spillerberettiget spiller er bøde samt tab af kamp. Der ses intet grundlag for at fravige denne regel.”

Læs hele afgørelsen her.

Kendelsen kan i henhold til Dansk Håndbold Forbunds love § 24, nr. 8 indbringes for DIF – Idrættens Højeste Appelinstans – senest 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe afgørelsen, har modtaget den.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE