Nyheder og presse
Del
Liga & 1. division herrer
Nyt fra DHF

Appelinstans giver TMS Ringsted medhold i anke

12. maj 2021Kl. 12:15

Håndboldens appelinstans giver TMS Ringsted medhold i, at Århus Håndbold skulle suspenderes fra turneringen d. 31. marts. Det betyder, at Århus Håndbolds resultater trækkes ud af grundspillet i herreligaen for hele sæsonen 2020/2021, og at TMS Ringsted beholder deres plads i ligaen.

Den 19. april kunne håndboldens disciplinærinstans præsentere en afgørelse i en sag indbragt af TMS Ringsted. Kendelsen betød, at Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold blev idømt en bøde for ikke at have orienteret Dansk Håndbold Forbund om deres kommende samarbejde, mens nedrykningen af TMS Ringsted til 1. division blev fastholdt. Disciplinærinstansen lagde i kendelsen vægt på, at de sportslige konsekvenser af Århus Håndbolds konkurs skulle tage udgangspunkt i tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, hvilket var d. 13. april. På dette tidspunkt var grundspillet færdigspillet og lukket for ændringer.

Kendelsen blev anket af TMS Ringsted, idet TMS Ringsted fik viden om, at konkursen blev begæret tidligere end oplyst til Dansk Håndbold Forbund. TMS Ringsteds påstand var, at konsekvenserne for turneringen skulle gælde fra den dag, hvor Århus Håndbold begærede deres konkurs og ikke for datoen for konkursdekretets afsigelse.

Nu har håndboldens appelinstans behandlet sagen, og udfaldet bliver, at TMS Ringsted får medhold i deres anke. I kendelsen lyder det, at datoen for Århus Håndbolds konkursbegæring er den dato, hvor holdet udgår af turneringen. I kendelsen lyder det yderligere, at Århus Håndbold overtrådte orienteringsreglen ved ikke at orientere Dansk Håndbold Forbund den 31. marts 2021 samtidig med indgivelsen af konkursbegæringen.

Kendelsen har potentielt betydning for afviklingen af turneringen i både liga og 1. division, og derfor trådte udvalget for professionel håndbold i Dansk Håndbold Forbund sammen hurtigt efter kendelsen for at klarlægge, hvilken betydning kendelsen får for afviklingen af liga og 1. division.

Per Bertelsen, der er formand for udvalget for professionel håndbold, fortæller:

”Resultaterne for den indeværende sæson forandrer sig ikke som følge af kendelsen. Men for den kommende sæson bliver det dog tydeligt, at der er sket ændringer i forhold til liga og 1. division. Dels fordi ligaen udvides med et hold til 15 hold i alt, og dels fordi 1. division fortsat bliver afviklet med 14 hold. Der skal altså fra næste sæson findes to direkte nedrykkere fra ligaen, mens der i forhold til 1. division skal findes op til fire direkte nedrykkere.”

Særligt i forhold til ligaen er udvalget for professionel håndbold opmærksomme på, at ændringerne får betydning:

”Udvalget for professionel håndbold er trådt hurtigt sammen for at sikre en klar melding for den indeværende sæson. Men da ligaen fra den kommende sæson udvides med et ekstra hold, hvilket vil medføre et ekstra pres på vores spillere – særligt dem, der spiller med internationalt – har udvalget besluttet, at vi skal mødes inden længe og se på mulighederne for at lette antallet af kampe for de pressede tophold.”

Sagens parter kan inden for en tidsramme på fire uger anke sagen til Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans. Dansk Håndbold Forbund ønsker ikke at appellere sagen.

Du kan læse hele afgørelsen fra håndboldens appelinstans her

Om håndboldens disciplinærinstans og håndboldens appelinstans
Håndboldens disciplinærinstans og håndboldens appelinstans er en del af håndboldens uafhængige retssøjle, der består af øverst håndboldens appelinstans og herunder disciplinærinstansen for liga og 1. division samt disciplinærinstansen for øvrige rækker.

De tre instanser er bemandet med primært jurister, der behandler sager og træffer afgørelser uafhængigt af Dansk Håndbold Forbund.

For yderligere info:
Katrine Munch Bechgaard, kommunikationschef i Dansk Håndbold Forbund, tlf. 6137 9896, kmb@dhf.dk

Vælg forbund

Luk
ANNONCE