Nyheder og presse
Del

Tema: Håndbold i skolen

Af Alexander Elverlund Foto: Jan Christensen

STATUS: For et år siden trådte den nye folkeskolereform i kraft, og et af elementerne var, at der skulle mere fysisk aktivitet på skoleskemaet. Dansk Håndbold Forbund inkluderede derfor indsatsen ’Håndbold i skolen’ som en del af Knæk Kurven-projektet.

Den nye folkeskolereform stiller krav om, at eleverne i gennemsnit får 45 minutters idræt, motion og bevægelse i skolens daglige undervisningstid. For at gøre så meget bevægelse inspirerende for eleverne er det vigtigt med et stort udbud af aktiviteter. Det er her, Dansk Håndbold Forbunds breddeidrætsprojekt, Knæk Kurven, kommer ind i billedet.

Håndbold i skolen er en indsats, der vejleder håndboldklubberne i forskellige samarbejdsformer med skolerne, og som opfordrer til at få de lokale skolebørn i spil. Med projektet gør DHF en indsats for at bringe kommuner og skoler tættere på foreningerne.

25 samarbejdsaftaler og 125 Håndboldkaravaneaftaler
I midten af juni måned var status, at der var indgået 150 ’Håndbold i skolen’-aftaler fordelt på 125 Håndboldkaravaneaftaler og 25 samarbejdsaftaler mellem skoler og DHF. Alle 25 skoler, der har indgået en aftale om et forløb af kortere eller længere varighed, har modtaget en foreningspakke, der blandt andet indeholder street-bolde, en Trial soft-håndbold og en skumbold.

Det har dog taget sin tid at få projektet på skinner, primært fordi der har været usikkerhed fra kommuner og skoler om, hvordan kravet om øget idræt, motion og bevægelse skulle implementeres i praksis.

”Kommunerne og skolerne har brugt størstedelen af det første år med den nye reform på at finde ud af hvordan de skulle imødekomme kravet om 45 minutters daglig, fysisk aktivitet. Det har derfor været lidt svært at løbe ’Håndbold i skolen’-projektet i gang. Heldigvis oplever vi i stigende grad efterspørgsel på vores materialer fra både foreninger, skoler og kommuner. Senest har vi lavet aftaler om længerevarende undervisningsforløb med flere innovative kommuner og deres respektive håndboldforeninger. Vi er således meget fortrøstningsfulde i forhold til at nå det samlede mål på 450 samarbejdsaftaler. Faktisk har vi allerede en tredjedel i hus, så vi er meget tilfredse,” siger chef for DHF’s udviklingsafdeling, Søren Simonsen.

Kommunerne er ofte nøglen til skolernes deltagelse
For mange skoler styres indsatsen fra centralt hold i kommunerne, hvorfor det er helt afgørende at få hul igennem til de ansvarlige på rådhusene. Det er lykkedes flere steder, og specielt Holstebro og Hillerød kommuner har været meget åbne over for DHF og foreningerne, og det betyder, at der forventes aftaler med 12-15 skoler alene i de to byer. Også Viborg Kommune har taget initiativ til et samarbejde mellem skoler og foreninger, der kan betyde op til 10 samarbejdsaftaler.

Nedenfor kan man læse eksempler på, hvordan de tre kommuner og DHF har indgået forskellige former for samarbejdsaftaler, og hvordan skoler og foreninger bagefter arbejder sammen om at få mere håndbold i skolen.

Holstebro Kommune
I Holstebro er der blevet afholdt møde mellem DHF, repræsentanter fra kommunen og en medarbejder fra Ungdomsskolen. På mødet lagde kommunen sig fast på at ville benytte DHF’s materialer til 2.-3. klasse, og de har efterfølgende arrangeret et informations- og netværksmøde for skolerne og foreningerne. Her bidrog DHF ligeledes med materialer og sparring til skolerne og klubberne. Kommunen er nu i gang med at undersøge muligheden for økonomisk kompensation til foreningerne.

Hillerød Kommune
I Hillerød kommune er Hillerød HK inviteret til at være en del af ”Hillerød-modellen”. Denne model har været i gang i et år og kører i et år mere. Her har kommunen lagt sig fast på forløb til 3.-4. klasserne, hvor Hillerød HK på fem uger skal ud til syv skoler. DHF støtter med skolemateriale og sparring til foreningen og skolerne, mens kommunen giver 20.000,- kr. til Hillerød HK for at indgå i projektet.

Viborg Kommune
I Viborg er der taget initiativ til Viborg-mesterskaberne i Totalhåndbold for 4., 5. og 6. klasserne i hele kommunen. DHF har afholdt informationsmøde med en stor del af kommunens foreninger, som vil benytte materiale udviklet af DHF til 4.-6. klasse, altså et forløb over tre-seks uger med håndbold, som afsluttes med VM (Viborgmesterskaberne i Totalhåndbold) i Viborghallerne. DHF støtter projektet med materialer og sparring for klubberne og skolerne. Kommunen har givet tilsagn til at støtte med midler til buskørsel fra de skoler, der ligger langt fra Viborghallerne samt halleje.

Se også: Erritsø Håndbold scorer nye medlemmer på Håndboldkaravanen

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE