Nyheder og presse
Del

Status på Knæk Kurvens fire indsatser

Af Bodil Kjærgaard Foto: Jan Christensen

Knæk Kurven består af fire indsatsområder, som tilsammen skal være med til at knække den nedadgående medlemskurve. Magasinet Håndbold bringer her et overblik over de fire indsatser samt en status over projekterne.

Håndbold i Skolen

Hvad? Knæk Kurven har stort fokus på at få håndbolden ind i skolen, fordi der er stort potentiale for at vække børns interesse for håndbold og rekruttere nye medlemmer til klubben. Der findes intet facit på, hvordan et skolesamarbejde skal se ud. Det afhænger af skolens og klubbens individuelle ressourcer og ønsker. Det kan være månedlange forløb, og det kan være en enkelt eftermiddag. Det vigtigste er at få en dialog i gang, så skole og klub kan drage gensidig nytte af hinanden. Skolen er med den nye folkeskolereform forpligtet til at bringe mere bevægelse ind i skoledagen, og det krav kan håndboldklubben hjælpe med at imødekomme. Skolen er til gengæld et slaraffenland af nye potentielle medlemmer, som håndboldklubben kan boltre sig i.  

Mål? Målet er, at der inden udgangen af 2017 skal være 450 af de 856 foreninger, der har et samarbejde med en skole. Målet er også at brande håndbolden over for unge med henblik på rekruttering.

Status? Der er i øjeblikketover 60 foreninger, der har indsendt en samarbejdsaftale, som Knæk Kurven har kvitteret for ved at sende en pakke med bolde og andre rekvisitter retur.Mere end 20 af samarbejdsaftalerne er udvidede aftaler, som løber over mere end én dag.

Tip! Medbring en folder med klubbens kontaktoplysninger og træningstider, hvis du skal lave et arrangement på skolen. Hent en skabelon på knaekkurven.nu.

KLUB-BUILDING

Hvad? KLUB-BUILDING fokuserer på at styrke foreningernes kerne gennem vejledning og udviklingsforløb med en DHF-konsulent. Foreningernes maskinrum skal være velsmurt, hvis den daglige drift skal glide let, og med et KLUB-BUILDING-forløb vil konsulenten i løbet af tre-fire klubmøder identificere klubbens udfordringer, sætte fokus på drift, frivillighed og håndboldproduktet og give klubben redskaber til at arbejde selvstændigt videre, når konsulenten er rejst hjem.

Mål? Målet er, at der ved udgangen af 2017 skal være 400-450 klubber, der har gennemgået et KLUB-BUILDING-forløb.

Status? 138 foreninger er i gang med et forløb, og det forventes, at 15-20 foreninger har gennemført et forløb inden sommerferien. Alle foreninger er forskellige, og de har forskellige ressourcer. Nogen gennemfører et forløb på 5-6 måneder, mens andre skal bruge 10-11 måneder, hvilket blot underbygger, at der er behov for individuelt sammenstrikkede forløb.

Tip! Tilmeld dig et KLUB-BUILDING-forløb allerede i dag på knaekkurven.nu.

 

Mentoruddannelse

Hvad? Mentoruddannelsen har til formål at styrke breddetrænere og dermed forbedre håndboldproduktet ude i klubberne. Med en mentor i klubben, får trænerne en ressourceperson, de kan støtte sig op ad og sparre med om deres træning.

Mål? Inden udgangen af 2017 skal 300 personer have gennemført en mentoruddannelse. Udover at få så mange som muligt gennem uddannelsen, er målet også, at klubberne rustes til og lykkes med at få integreret de nye mentorer, så de gør en forskel i det daglige.

Status? Der har været afholdt to weekendkurser i marts og april, hvor i alt 40 mentorer blev udklækket. Evalueringerne er ved at blive behandlet, så eventuelle justeringer kan foretages, inden næste runde af kurser løber af stablen. Alle kursusmaterialerne fra uddannelsen er tilgængelige på knaekkurven.nu.

Tip! Næste mentoruddannelse afholdes i efteråret. Hold øje med knaekkurven.nu og Facebook-gruppen ”Knæk Kurven” for nærmere information om tid og sted.

Årgang 00/01

Hvad? Årgang 00/01 er vidensindsamling blandt håndboldspillere, der er født i år 2000 og 2001. Frafaldet blandt denne aldersgruppe er stort, og for at arbejde målrettet med at fastholde dem er viden om deres motivation og prioriteringer vigtig. Årgang 00/01 følger en gruppe spillere gennem deres ungdomsår fra U14 til U18. Der udsendes spørgeskemaer og laves kvalitative interviews.

Mål? I projektperioden skal der udsendes tre spørgeskemaer om året, som hver skal indbringe mindst 1000 besvarelser.

Status? Det første spørgeskema blev besvaret af 1497 teenagere, og spørgeskema nummer to er blevet sendt ud. Det tredje og sidste i 2015 udsendes i november.

Tip! Følg med i projektets udvikling på Facebook-gruppen Knæk Kurven – Årgang 00/01.

 

Hvad er Knæk Kurven?
Dansk Håndbold Forbund lancerede i januar 2014 projektet Knæk Kurven som reaktion på flere års medlemstilbagegang i dansk håndbold. Over 10 millioner kroner vil blive skudt i projektet i løbet af den fire-årige projektperiode, og det er Dansk Håndbold Forbund og Dansk Idræts-Forbund, der sammen finansierer projektet.

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE