Nyheder og presse
Del

Rikke Nielsen vender tilbage til foreningsrødderne

Af Martin Hungeberg.  Foto: Jan Christensen

Som en reaktion på flere års dalende medlemstal har Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund lanceret det ambitiøse projekt Knæk Kurven. Arbejdet i Knæk Kurvens største indsatsområde kaldet KLUB-BUILDING er i fuld gang i hele landet, hvor klubber får besøg af konsulenter, der hjælper med at skærpe og udvikle det store arbejde, som udføres i foreningsregi. Målet er, at mellem 400 og 450 klubber gennemgår et nøje tilrettelagt forløb inden 2017.  

Rikke Nielsen vender tilbage til foreningsrødderne
Knæk Kurven har ud over DHF’s faste udviklingskonsulenter sat 18 nyuddannede foreningskonsulenter i spil, som skal forestå KLUB-BUILDING-forløb rundt om i landets håndboldklubber. Én af konsulenterne, der er trukket i arbejdstøjet, er tidligere landholdsspiller Rikke Nielsen.

”Det er sjældent, man finder noget, der taler så meget til én, som Knæk Kurven gør det til mig,” fortæller tidligere landholdsspiller og mangeårig Aalborg-profil Rikke Nielsen.

Hun tager i øjeblikket de første skridt i sin nye rolle som foreningskonsulent i Knæk Kurvens KLUB-BUILDING. Men fænomenet foreningsfællesskab har boet i Rikke Nielsen, siden hun som fem-årig for første gang trådte ind på det stregdækkede halgulv i nordjyske Fjerritslev IF.

”Fjerritslev er en typisk mindre by, hvor man er afhængig af hinanden, og hvor jeg og mine søskende løb over i hallen, når vi havde lyst. Jeg er blevet opdraget i en forening og har fået mange gode værdier og oplevelser med derfra. Det, synes jeg, er fedt at mærke igen,” fortæller den tidligere landholdsspiller.

Genkender udfordringerne
Rikke Nielsen er som foreningskonsulent tilknyttet en række nordjyske klubber, som hun besøger fire gange over en halvårlig periode og guider gennem KLUB-BUILDINGs tre trin ’Styr på driften’, ’Frivillige i fokus’ og ’Udvikling af håndboldproduktet’.

”Når jeg tager ud i en forening, trækker jeg på den værktøjskasse, vi konsulenter har med os. Konkret begynder jeg med at vise 100 kort med opgavebeskrivelser, som bliver brugt til at definere, hvilke opgaver der findes i klubben, hvem der udfører dem, og hvornår der er belastninger,” forklarer hun. 

Konsulenterne i Knæk Kurvens KLUB-BUILDING har gennemgået et uddannelsesforløb, så tilgangen og arbejdsgangen hos de tilmeldte klubber bliver ensartet. Men foreningskonsulenterne er også udpeget ud fra tanken om, at de personligt har noget at bidrage med. Og det har Rikke Nielsen.

”Jeg oplever, at klubberne har nogle af de samme udfordringer, jeg selv er stødt på gennem min karriere. Ofte er det ganske få frivillige, der varetager en masse opgaver, og her er det vigtigt at få spredt ansvarsområderne mere ud.”    

Snotten i måtten
For Rikke Nielsen har tilløbet tilbage til håndbolden taget adskillige år. Det er syv år, siden en skade i tommelfingeren tvang den dengang 30-årige bagspiller med 54 landskampe i bagagen til at indstille karrieren i hjerteklubben Aalborg DH. Siden ramte hun endnu en personlig nedtur i form af et opslidende kræftforløb, og da hendes datter ved fødslen fik stillet diagnosen Downs Syndrom, blev hun på ny slået ud af kurs.

”Jeg har haft snotten i måtten, men det lærer man af,” supplerer Rikke Nielsen, der i dag er fuldstændig rask og har tre små piger, der alle går til håndbold.

Derfor er hun om muligt endnu gladere for at være tilbage i foreningerne og fuldt fokuseret på at bidrage til, at håndbolden bremser den negative medlemsudvikling.

”Det lyder klicheagtigt, men bumpene på vejen har gjort, at jeg er endt med at vende tilbage til mine rødder i håndboldmiljøet. I min tid i Aalborg DH, hvor vi spillede i Champions League, og jeg var på landsholdet, skete der et skred for mig personligt. Jeg havde glemt noget af glæden ved foreningslivet og værdierne ved fællesskab og sammenhold i takt med, at alt omkring mig blev mere professionelt.”

Rikke Nielsen mener, at foreningsarbejdet indtager en så central rolle i håndbolden, at det er helt rigtigt set, at det er i foreningsdriften, man skal sætte ind, så Danmark fortsat udvikler topspillere.

”Jeg kan jo se, at sporten bløder, så det er nødvendigt med et projekt som det her, der virkelig rykker ved nogle ting. Vi skal have folk til at søge deres fællesskaber ude i klubberne. Foreningslivet har betydet så meget i mit liv, og den oplevelse vil jeg gerne have, at andre også får,” slutter den nyslåede foreningskonsulent.

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE