Talentstrategi
Del

Ungdomspolitikker i DHF

Tankerne bag DHF’s talentarbejde
o DHF vil udvikle A-landsholdsspillere
o DHF har en målsætning om deltagelse ved alle U-mesterskaber
o Vores arbejde bærer præg af, at vi ønsker at repræsentere DHF på en positiv og sportslig korrekt måde med udgangspunkt i fairplay

Forældrekommunikation
o Forældre indkaldes til informationsmøde på de yngste landshold og i Talenttræningen – dvs. både første gang spillerne stifter bekendtskab med DHF-
   systemet og med landsholdet.
o Den håndboldfaglige dialog sker som udgangspunkt med spillerne (før trænere og forældre).
o Det skal hele vejen igennem være ”spillerens projekt”

Kommunikation med klubber og trænere
o Landstrænerne er i løbende dialog spillernes træner/klub
o Tanken bag denne dialog er at optimere spillerens udvikling og i den forbindelse koordinere træningsfokus og -mængde, samt udviklingsmål/-delmål.
o Fysioterapeuterne er i dialog med klubberne i de tilfælde, hvor spilleren er skadet.

Træning, kampe og niveau
o DHF anbefaler, at spillerne bliver i deres egne klubber så længe som muligt, vel at mærke hvis spillerne har adgang til de fornødne ”faciliteter”:
   - Sundhedssektor: der er adgang til faglig rådgivning/behandling i forbindelse med skader og genoptræning
   - Styrketræning: adgang til styrketræningsfaciliteter to til tre gange om ugen
   - Haltræning: tre til fire gange om ugen
   - Matchning: spillerne skal udfordres på et højt niveau flere gange om ugen. Evt. træning/kampe med klubbens ældre hold
o Træning og restitution skal afvejes rigtigt (se evt. ATK)
o Antallet af træning og kamp bør være i forholdet 3 eller 4 til 1 i træningens favør + fysisk træning. Til stævner/turneringer over flere
dages varighed anbefales det ikke at spille mere end 1½ kamp i snit pr dag.
o Landstrænerne i DHF kan foreslå spillere at skifte miljø, hvis det findes nødvendigt for udviklingen.
o Spillerne vil altid kunne søge objektiv vejledning i forhold til klub/klubskifte af landstrænere i DHF. Landstrænerne melder ikke konkrete klubber ud, men 
   forholder sig til forslag fra spilleren.
o Landsholdssamlinger skal prioriteres højere end ferie.
o Landsholdsaktiviteter prioriteres over klubaktiviteter. Til talenttræning gives der fri til seniorkampe i liga og 1. division.

Fysisk træning
o Til DHF’s samlinger prioriteres den fysiske træning højt, da det er grundlaget for den håndboldmæssige udvikling.
o For at kunne deltage i DHF’s træning skal spilleren være i et fysisk træningsforløb og udvikle sig løbende.
o DHF henviser til ”Fysprofil-test” og ATK i forbindelse med fysisk træning

Skadede spillere og udtagelse
o Til TD samlinger udtager vi ikke skadede spillere. Spilleren skal kunne træne mindst en gang dagligt uden begrænsninger.
o Op til turneringer og slutrunder vil der i skadestilfælde blive taget individuelle hensyn i samråd med klubben.

Smertestillende piller
o Smertestillende piller til gængse problemer såsom fx hovedpine/tandpine/menstruation o.l. er acceptabelt.
o Smertestillende/inflammationshæmmende medikamenter, til andet formål end nævnt i foregående punkt, må ikke være aktive i kroppen under træning/kamp.
o Klubkontakt i tilfælde af problemtilfælde
o Vi følger Anti-doping Danmarks holdninger, regler og konsekvenser omkring doping.
o Al medikamentel behandling bør være lægeordineret, og i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for doseringer.

Kost
o spillerne gennemgår ernæringskursus i løbet af deres tid i DHF-systemet, hvor der udover kostsammensætning også vil blive talt om evt. brug af proteinpulver og andet kosttilskud. Læs desuden om kosttilskud her.
Har man spørgsmål i forhold til spiseforstyrrelse kan man læse Team Danmarks brochure om spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere her

Alkohol under samlinger/slutrunder
o Under samlinger og turneringer er alkohol blandt spillerne på vores U-landshold ikke tilladt.
o Til banketten efter mesterskaber for det ældste U-landshold (DU19/20, HU20/21) kan alkohol tillades.

Ludomani, spil og match fixing
o Spil på egne kampe er ikke tilladt
o Se link vedr. match-fixing her og på DIF's hjemmeside

Brug af sociale medier såsom facebook, twitter, blogs osv.
o Det tillades spillere på Dansk Håndbold Forbunds udvalgte hold at benytte sociale medier under samlinger såfremt følgende retningslinjer overholdes:
   - spillerne må ikke agere på de sociale medier på kampdage – før kampstart
   - spillernes ageren på de sociale medier må ikke gribe forstyrrende ind i den døgnrytme, der er fastsat på holdet
   - spillernes sprogbrug og emnevalg forventes at være af en karakter, som ikke under nogen omstændigheder kan virke anstødeligt på andre, provokerende
     eller er i strid med Dansk Håndbold Forbunds grundlæggende værdier.

Hånd om det hele menneske
o Landsholdsspillere kan få uddannelses-/karrierevejledning af DHF’s Elitevejleder
o Spillerne gennemgår kursus i sportspsykologi i DHF-systemet

Regler for spillerrekruttering som DHF-træner
Senior, U-19 og U-17 spillere
- DHF-trænere retter ikke direkte henvendelse til spillere fra landsholds- eller talenttræningen
- Hvis den klub, DHF-træneren repræsenterer, ønsker at tilbyde en spiller en aftale, er det en anden repræsentant fra klubben der kontakter spilleren, ligesom spillerens nuværende klub skal adviseres om henvendelsen.
-Til et evt. efterfølgende møde i klubben kan træneren på U-19 og senior niveau deltage som en del af klubbens repræsentation. Træneres skal i så fald gøre spilleren og evt. dennes forældre opmærksom på, at spillerens beslutning ikke har indflydelse på evt. udtagelse til landshold/talenttræning.

U-15 spillere
- DHF-trænere deltager ikke i nogen form for rekruttering af eventuelle nye spillere til egen klub.
- I tilfælde af en DHF træner et U-15 hold, og en spiller skifter fra en anden klub i løbet af sæsonen, kontakter DHF trænerens klub den afgivne klub med information herom ligesom der er dialog med forældrene om situationen.
Dette gælder uanset, om spilleren er relevant i talentregi eller ej.

 

 

 

 

 

 

 

Vælg forbund

Luk