Foreninger og uddannelse
Del

De 6 grundsten

De seks grundsten for Rigtig, sjov håndbold

Håndboldens seks grundsten er essensen af den viden og de anbefalinger og holdninger, som fremgår af 'Rigtig, sjov håndbold'. Det er grundsætninger, som bygger på viden om motivation og trivsel hos børn og unge samt fysisk og kognitiv udvikling.

Grundstenene er huskesætninger, der gør sig gældende for god og udviklende håndbold – fra de yngste til de ældste årgange og på tværs af niveau. Forvaltningen af grundstenene skal altså ske med den enkeltes alder, udviklingstrin, niveau og livsvilkår for øje.

De seks grundsten er skabt til den voksne, der arbejder inden for børne- og ungdomshåndbolden. Når der opstår dilemmaer, problematikker eller tvivl i foreningen, kan man besøge de seks grundsten og reflektere over løsningen ud fra dem.

Kort gennemgang af grundstenene og hensigterne med dem

1.Håndbold skal være en god oplevelse for alle børn og unge -  Den overordnede rettesnor for alle aktiviteter i Dansk Håndbold. Håndbold skal være en god oplevelse for alle. Her kan god også oversættes med sjov –, motiverende – og udviklende oplevelse.

2. Den gode træningsoplevelse giver mulighed for, at alle børn og unge kan udvikle sig -  I træningen bør man være opmærksom på den relative alderseffekt, antal træningstimer som den enkelte har haft og at inddele træningsseancerne både i forhold til niveau og i forhold til sociale relationer eller lyst til at træne noget særligt. Alle skal have en oplevelse af at have lige muligheder i forhold til deres lyst og motivation og ikke i forhold til, at de fx som U13 kan præstere særlig godt i forholdt til deres jævnaldrende.

3. Den gode kampoplevelse skaber udvikling, motivation og læring i kampen – for holdet og for den enkelte spiller -  En afladning af kampens betydning i forhold til træningen – vi træner meget mere end vi spiller kamp. Derfor er det vigtig at kampen også bliver betragtet som en arena for udvikling, hvor der er fokus på øvelse af færdigheder både som individuel spiller eller som hold. Et ensidigt fokus på resultater leder til tidlig selektion – både internt på holdet i forhold til spilletid og pladser, men også i forhold til at børn og unge har flere idrætsgrene og bør undgås. Find i stedet andre succesparametre end blot resultatet. Det kan være målsætninger om at afprøve forskellige løbebaner, finter, forsvarsaktioner eller at alle mand kommer på mål. Det handler altså ikke kun om at vinde, men om hvilke betingelser man vinder under.

4. Det gode trænings- og klubmiljø sikrer et håndboldtilbud, der er tilpasset børn og unges hverdagsliv og livsvilkår -  Børn og unge har i dag mange forskellige tilbud i deres hverdag. De har nogle andre vilkår end den gang far var knægt og man kun kunne spille fodbold om sommeren, håndbold om vinteren eller gå til spejder. Børn og unge skal i dag navigere i sociale medier, et bredt og stort udvalg af idrætstilbud og en længere skoledag. Derfor er det vigtig, at man som træner og forening giver plads til en fleksibel tilgang til børn og unges deltagelse i håndbolden og sætter rammer op, så man kan melde sig til frem for at have dårlig samvittighed over at melde fra.

5. Sociale relationer og fællesskabet er bærende elementer i håndboldsporten -  Håndbold er en holdsport og i spillet i sig selv er vi afhængige af hinanden. Vi lærer meget om sociale relationer på banen i forhold til roller, kompetencer, sprogbrug mm. Det skal vi bygge videre på udenfor banen og give vores børn og unge en oplevelse af at de er vigtige for fællesskabet som hele mennesker. De er vigtige i forhold til hvad de kan bidrage med til holdet og foreningen både på og uden for banen. Der er måske nogle som har en fremtrædende rolle i det sociale fællesskab, men som ikke er den afgørende spiller på banen eller omvendt – men begge er vigtige for dynamikken og holdet. Derfor bør det sociale element fremhæves og dyrkes.

6. I håndboldforeningen har børn og unge mulighed for at udvikle kompetencer, som ruster dem til livet på og uden for håndboldbanen - Håndbolden er sit eget økosystem. Det betyder, at vi hele tiden er afhængige af, at unge mennesker finder det attraktivt at blive trænere eller ledere for at vi forsat kan have et godt håndboldmiljø i hele landet. En anden rolle end spiller, kan være med til at motivere den unge til at blive ved med at spille håndbold. Derudover kan det være med til at den unge opdager sit eget potentiale og lyst til at være træner eller leder, som kan lede til udvikling, trivsel og glæde for enkelte, samt give dem en bred vifte af kompetencer. Det er derfor vigtig at foreningsledelsen skaber nogle gode rammer for unge, der har lyst til at bidrage som enten træner eller leder i foreningen.

Vælg forbund

Luk