Performance Profil
Del

Retningsskiftetest

Hvad er formålet med denne test?
Denne test kan bruges som et redskab til at vejlede håndboldspilleren i, at bevæge sig optimalt i bevægelsesmønstre, der optræder i håndbold. Som håndboldspiller bliver man bedre til at bevæge sig hurtigt og korrekt i håndboldmæssige sammenhænge i både i angreb og forsvarsspil.

Hvad skal jeg bruge af udstyr?
¤ 30 meter målebånd
¤ Et stopur eller en mobil videoapp
¤ Syv store kegler
¤ Tre pinde af 130 cm.
¤ To høje hække (eller anden form for barriere)
¤ To minihække på 20 cm. i højden eller fire kegler på maksimalt 20cm højde
¤ Tape til afmærkning af banen
¤ Tablet eller telefon til videooptagelse.

Hvordan udfører spilleren testen korrekt?
Spilleren udfører i alt fire retningsskifttest – to til højre og to til venstre. Testens udbytte kan optimeres ved at supplere med en videooptager. Hvert gennemløb filmes forfra og fra siden på tablet eller telefon (disse optagelser skal bruges til at evaluere, om testen bliver udført bevægelsesmæssigt optimalt). Optimal udførsel vil sige, at håndboldspilleren er i stand til at udføre testen ud fra de bevægelsesmæssige krav, der er til kroppens placering i de specifikke aktioner under testen.

1. Testen starter ved at spilleren placerer sin hånd (valgfri) på en lodret startpind i en højde cirka ud fra hoften. Startpinden står en meter bagved startpunktet (punkt nr. 1 på ill.).

2. Når spilleren flytter hånden fra startpinden, starter tidtageren uret.

3. Spilleren løber mod 1,5 meter mærket (punkt nr. 2 på ill.).

4. Spilleren hopper over feltet, hvor en 20 cm-høj barriere (af hække eller kegler) står, og lander på begge fødder, som i en to-fods-finte i landingsfeltet (punkt nr. 3 på ill.). Begge fødder skal pege fremad i landingen.

5. Efter landingen på begge fødder trykker spilleren kraftigt af i retningen mod højre, hvor der landes på højre ben, som går over i et afsæt fremad til berøring af keglen (punkt nr. 4 på ill.) på 6 meterlinjen med venstre hånd (når testen laves til vestre side, er det højre hånd spilleren skal røre keglen med).

6. Venstre ben sættes i en position, så spilleren effektivt kan flytte sig sidevers - uden at krydse over med benene - skråt baglæns mod den bagerste kegle (punkt nr.5 på ill.).

Du kan med fordel se denne instruktionsvideo. 

 

 

Du kan downloade opstillingsmanualen her

7. Når spilleren berører den bagerste kegle med højre hånd (dette skal være venstre hånd, når testen køres til venstre side), trykkes der effektivt af til en 5 meter-sprint op til keglen i målfeltet. (punkt nr.6 på 8. Tiden stoppes så snart spillerens forreste fod passerer keglen ved slutpunktet (punkt nr. 7 på ill.).

Hvad skal jeg måle på/efter?
Der måles på tid for gennemførelse og bevægelseskvalitet. Hvis man kan holde sig til de instruktioner, der står i denne beskrivelse, så gennemfører man testen med god bevægelseskvalitet.

Testen godkendes ikke, hvis spilleren(s):
¤ Overtræder markeringen før og efter hoppet (punkt nr.2 på ill.).
¤ Lander på et ben - spilleren skal lande samtidig på begge ben, og spilleren skal lande i midten af landingsfeltet (punkt nr. 3 på ill.).
¤ Ikke rører keglen på 6 meterlinjen (punkt nr. 4 på ill.).
¤ Fødder krydser ved sidevers løb.
 ¤ Ikke rører pinden øverst, ved sidste vending (punkt nr. 6 på ill.).

Supplerende øvelser
Team Danmark har lavet en række supplerende øvelser, der kan forberede dig på testen 'Retningsskiftetest'. Du finder de otte øvelser nedenfor her:

Niveau 1 - landing

Niveau 1 - finte

Niveau 1 - sidestep

Niveau 1 - sidestep til sprint

Niveau 2 - landing

Niveau 2 - finte

Niveau 2 - sidestep

Niveau 2 - sidestep til sprint

Vælg forbund

Luk