Turneringer & Stævner
Del

Information til dommerne

Dommerhonorar mv.

For yderligere oplysninger om honorar, kørsel mv. se 

Reglement for dommernes virksomhed

 

Ikke påsatte kampe

Oversigt over kampe der ønskes påsat:  

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 4

Har du som dommer fået tid i overskud, så tjek ledige kampe og send en mail til kontoret med hvilke kampe du har mulighed for at dømme - kun kampe i egen kreds. 

Skriv eller ring til kontoret

 

Dommergrupperinger

Oversigt over hvilke dommergrupperinger, der må dømme i hvilke rækker.

Dommertøj Kreds 4

For Dommere i JHF Kreds4

Bestilling af ekstra tøj hos Macron kan ske her

 

Vejledning HåndOffice 

Administrer fravær, tilgængelighed, samkørsel og diæter mv.

Dommeruddannelse

Bliv håndbolddommer - du skal være med til at alle kampe bliver dømt af en uddannet håndbolddommer.

Vi har et godt fritidsjob til dig:

Vil du være håndbolddommer skal du:

 • kunne træffe afgørelser her og nu
 • have personlighed og myndig fremtræde
 • kunne tage ansvar for dine handlinger
 • have kendskab til håndboldsporten
 • have et positivt livssyn
 • være fyldt 16 år


Til gengæld lover vi:

 • en gratis lederuddannelse
 • et ekstra plus til dit CV
 • gode dommerkolleger
 • gratis dommerdragt
 • skattefrit honorar og betalt kørsel
 • god vejlederordning
 • gode muligheder for at avancere
 • at du kan bevare kontakten til håndboldsporten
 • et spændende fritidsjob i uvikling


Der vil blive afholdt kursus, (vil blive centralt placeres) når vi har tilmelding fra ca. 10 deltagere.

Se kurser længere nede på siden.

Er du interesseret i at deltage i et kursus, så kan du enten tilmelde dig kurset direkte igennem din forening eller kontakte administrationen i din kreds.

Vagtordning påsættere (Kreds 1, 2 og 4)

Vagtordning (sygdomstelefon):

I vagtordningen sidder de 3 dommerpåsættere Vibeke, Lisbeth og Marc, på skift ved telefonen for Kreds 1, Kreds 2 og Kreds 4.

Afbud til vagttelefonen er alene til afbud ved sygdom. Hver mandag behandles de indkomne afbud i forhold til relevans.

Lørdag kl. 8.00 – 9.00

Søndag kl. 8.00 – 9.00

Der vil ikke være mulighed for at ringe til kontoret efter lukketid fredag.

VAGT (inkl. telefonnummer) vil fremgå af ”fredags-mail” til dommerne.

Dommerpåsætning

Retningslinier for påsætning af dommere under JHF.

Påsætning i turneringskampe:

Påsætningen skal følge den gældende dommergrupperingsoversigt.

Kampe i 3DH er forbeholdt 3. div. dommerne, så de minimum får 10 kampe i 3DH i løbet af en sæson.

En dommer bør maksimalt dømme ca. 3 til 3,5 timer i effektiv spilletid pr. dag, alt efter kampenes niveau. I et stræk bør en dommer ikke dømme mere end ca. 2 timer i effektiv spilletid. Det vil eks. vis. være i orden, at en breddedommer dømmer 3 kampe á 2 x 20 min. og så holder en pause og så senere på dagen igen dømmer eks. vis 2 breddekampe á 2 x 20 min.

På kredsniveau bør en dommer ikke dømme mere end 2 timer i effektiv spilletid pr. dag.

Forhåndsafbud:
HåndOffice skal altid være ajourført. Afbud bedes givet snarest dommeren bliver klar over, at vedkommende ikke kan fløjte, og senest 8 dage før. Par bør koordinere afbud sekundært orientere hinanden om fremtidige forhåndsafbud (primært hele par påsættes).

Afbud skal ske via telefon 5075 7000 på hverdage kl. 10.00 – 12.00 med begrundelse (statistik), og med mulighed for at få en anden ledig påsætning ved samme lejlighed.

Påsætning i LP-kampe, Jydsk Cup Elite Cup og lign:

Ved påsætning af LP kampe mv. vil udgangspunktet altid være det højst rangerende hold. Det vil være tilladt at gå en række under det højest rangerende hold i henhold til den normale dommergruppering, hvis der er en forskel på mere end 2 niveauer mellem de 2 hold.

Når 2 hold på samme niveau møder hinanden, så skal påsætningen ske i henhold til den gældende dommergruppering. Hvis to 2DH-hold eller 2 U-18 Drenge Liga hold møder hinanden, så skal påsætningen formidles via JHF’s påsætningsansvarlige. Det samme gør sig gældende, hvis der deltager et hold fra 1. div. eller ligaen.

Såfremt der deltager 2 hold fra 1. div. eller ligaen, så skal påsætningen formidles via DHF’s kontor.

Opspils- og kval-kampe:

Der påsættes dommere fra den gruppering, der spilles op i mod. Eks. vis hvis der spilles op mod 3. div., så påsættes der 3. div. dommere. Det samme gør sig gældende i kval-kampene i ungdomsrækkerne. Her påsættes dommere fra den gruppering, der spilles kval-turnering op i mod.

Træningskampe:

Påsætningen i træningskampe bør ske i henhold til de gældende dommergrupperinger. Dog vil det være tilladt at gå et niveau under i henhold til den normale dommergruppering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle dommere som udgangspunkt også får træningskampe på det niveau, som de dømmer på. Her skal også tænkes på splitpar på tværs af kredsene, så de også bliver tilgodeset, når det er hensigtsmæssigt rent geografisk.

Såfremt det er 2 DH hold mod 2DH hold, så skal påsætningen formidles af SV/JHFs kamppåsætter.

Såfremt der deltager et hold fra 1. div. eller ligaen, så skal påsætningen formidles via DHF’s kontor.

Påsætning ved stævner:

Ved stævner under JHF kan der pr. dag kun udbetales op til 500 kr. skattefrit uanset om man dømmer til mere end et stævne samme dag.

Brug af dommere uden for egen kreds:

Såfremt en kreds har brug for dommere uden for egen kreds/område for at dække sine kampe, gælder også ved stævner, så skal evt. udveksling af dommere på tværs af kredsgrænser altid koordineres via dommerpåsætterne. Som udgangspunkt så påsættes dommerne af en påsætter fra egen kreds via Hånd@, så kampene er synlige i Håndoffice. Afregningen for påsætningen sker via kredskontorerne.

Påsætning af talent- og indstillingsdommere:

DHF og Styregruppe Vest kan i forbindelse med udvikling af talent- og indstillingsdommere udvælge kampe på alle niveauer. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at tage allerede påsatte dommere af en eller flere kampe i den forbindelse.

Etik og moral:

For at der ikke kan opstå nogen som helst form for tvivl omkring dommernes upartiskhed i forbindelse med afvikling af kampe, er dommerne forpligtet til at meddele påsætterne gennem Håndoffice eller direkte om en evt. tæt tilknytning til en klub. For eksempel omkring familie-/kæresteforhold/sambo, som deltager på hold i de rækker, som dommeren kan komme til at dømme. Det samme gør sig gældende, såfremt en dommer eller dennes familie-/kæ­reste­forhold/sambo har en tæt forbindelse til en klub. Det være sig som træner, leder, bestyrelses- eller udvalgsmedlem mv. Der kan også være tale om andre personlige forhold, der kan gøre sig gældende i den her sammenhæng. Eksempelvis arbejdsmæssige forhold.

Undladelse af ovenstående kan evt. medføre sanktioner mod dommeren. En kreds har mulighed for at idøm­me en dommer op til 3 måneders karantæne. Karantæne på mere end 3 måneder kan kun idøm­mes af JHF FU.

Det er dommerpåsætterens opgave at tjekke, om en dommer selv via Håndoffice har indberettet, at han/hun mener, at han/hun er inhabil i forhold til et hold eller forening og såfremt en dommerpåsætter er bekendt med, at en dommer kan have et habilitetsproblem i forhold til et hold eller en forening, så er det påsætterens opgave at sikre, at en sådan påsætning ikke finder sted.

Styregruppe Vest

Styregruppe Vest (SV) er et samarbejde mellem Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund. SV´s opgave er at administrere alle 2. divisionsdommere i Jylland og på Fyn på vegne af DHF jvf. reglement for DHFs dommerudvalg. SV indstiller dommere til elitegruppen som i dag er forankret under Det professionelle Udvalg.

SV dækker følgende kampe:

 • Alle 2. div. herrekampe i Jylland/Fyn.
 • 50 % af alle 1. div. damekampe i Jylland/Fyn.
 • Alle U-18 Drenge Ligakampe i Jylland/Fyn.

SV har ansvaret for forløbet af indstillingsgruppen til 2. division ud fra det altid gældende koncept for denne gruppe.

SV varetager også opgaverne for DHFs talentbane i Jylland og på Fyn.

Styregruppe Vest består af 5 faste medlemmer 2 fra FHF og 3 fra JHF:

JHF og FHF DU formænd.

Resterende 3 udpeges af JHF/FHF bestyrelser.

Den påsætningsansvarlig er tilknyttet ad hoc og deltager i alle SV møder, er samtidig sekretær for SV.

JHF:

Har det overordnende ansvar for indstillingsgruppens forløb herunder udvælgelse af udviklere. Information/kommunikation med kredsene. Indstilling af dommere til prøvekampe i 2 division.

Ole Søgaard JHF:

Påsætningsansvarlig, påsætter alle kampe under SV herunder også udviklere i samarbejde med den udviklingsansvarlige. Deltager i alle SV møder.

Vælg forbund

Luk