Propositioner
Del

Propositioner Elite Cup Ungdom

Elite Cup Ungdom U-19, U-17 og U-15

Elite Cup Ungdom afvikles efter disse propositioner, turneringsreglement og IHF’s spilleregler med kommentarer og tilføjelser udgivet af DHF. 

Generelle regler:
JHF og FHF udskriver Elite Cupturnering for Ungdom i U-19, U-17 samt U-15 i både Pige- og Drengerækken.

For deltagelse i turneringen gælder følgende:

U-19:            (2003 og 2004):               hold, der deltager i Liga / 1.division / 2. Division
U-17:            (2005 og 2006):               hold, der deltager i 1. og 2. Division
U-15:            (2007 og 2008):               hold, der deltager i 1. og 2. Division

Holdene skal tilmelde sig i HåndOffice. Tilmeldingen skal ske senest den 28.9. 2022.

Foreningerne kan godt have flere hold i hver aldersgruppe. Førstehold fra den løbende turnering skal være hold 1 i cup - turneringen. Hold, der deltager i Elite Cup for ungdom, kan ikke deltage i Jydsk Pokalturnering Ungdom.

Hold med dispensation i den ordinær turnering kan deltage i Elite Cup for Ungdom.

Et hold, der rykker ned fra U-19 2. div., U-17 2. div. eller U-15 2. Division ved ombrydningen, kan fortsætte i Elite Cup for Ungdom.

En spiller kan kun deltage på ét hold i Elite Cup for Ungdom/ Jydsk Pokalturnering Ungdom i samme årgang, det vil sige, at man er låst til det hold, hvor man spiller den første kamp, dog kan almindelig ”spiludvikling” anvendes. Dog med følgende lempelse:

  1. Man kan kun åbne på ét hold i Jydsk Pokalturnering Ungdom eller i Elite Cup for Ungdom.
  2. Når underliggende hold i cupperne er slået ud, så kan spillere rykke op på overliggende hold. En oprykning ”låser” spilleren.

De i turneringsreglementets stk. 4 anførte bestemmelser vedr. spilletilladelser og regler for klubskifte er også gældende for spillere, der har deltaget i Elite Cup for Ungdom.
Kampe i Elite Cup for Ungdom kan ikke “løse eller binde” en spiller i forhold til turneringskampe.

Tilmeldte hold vil blive opkrævet i. h. t. Gebyr- og kontingentlisten.

Spilletiden i U-15 rækkerne er 2 x 25 min., medens spilletiden i U-17 og U-19 rækkerne er 2 x 30 min. Der påsættes 2 dommere i alle kampe. Ved uafgjort se Turneringsreglementet 9.16 og 9.17

I hver række spilles om en af JHF udsat pokal, der udleveres til vinderen til ejendom.
Til deltagerne på de vindende hold i finalerunden udleveres 16 medaljer i guld.
Til deltagerne på de tabende hold i finalerunden udleveres 16 medaljer i sølv.

Turneringen begynder i efteråret og slutter i et samlet finalestævne senest med udgangen af april måned.

I alle runder er det tilladt den forening, der er arrangør, at overdrage arrangementet til den udtrukne modstander, såfremt parterne er enige herom.

Evt. UDEBLIVELSE / AFBUD til en kamp behandles i. h. t. Gebyr- og bødelisten.

Hvis et hold udgår af den ordinære turnering, udgår holdet også af Elite Cup for Ungdom.
Kampene i denne turnering hverken ”løser eller binder” en spiller.

Turneringen fastlægges og ledes af JHF’s turneringsudvalg / administration, og lodtrækningen til hver runde er offentligt. Ved lodtrækning får lavest rangerende hold altid hjemmebane ved niveauforskel (rækkeforskel).

Indledende runder:
De indledende runder spilles i geografiske områder i det antal, der findes hensigtsmæssigt.

Der foretages lodtrækning mellem holdene for hver runde, og kredsenes dommerudvalg udpeger dommere til kampene.

Førstnævnte hold er arrangør af kampen og har ansvaret for, at den afvikles inden for den fastsatte tidsfrist.

Arrangørforeningen har ansvaret for, at den afvikles inden for den af turneringsudvalget fastsatte frist, og kamptidspunktet skal være aftalt i løbet af 10 dage fra offentliggørelsen af lodtrækning. Hvis foreningerne ikke kan blive enige, skal JHF’s kontor underrettes.

Arrangøren sørger for reglementeret spilleplads og afholder alle stævneudgifter.

Hver enkelt kreds kan opkræve/udbetale dommerhonorar og -kørsel til / fra en fælles kredspulje.

Finalestævnet:
Ved finalestævnet spilles finaler i alle 6 rækker.
Tidspunkt og spillested for finalestævnet fastsættes af JHF’s turneringsudvalg.
Den arrangerende kreds sørger for, at der udpeges dommere til kampene.

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

Vælg forbund

Luk