Propositioner
Del

JHF's lokale rækker

Propositioner ​for Jydsk Håndbold Forbunds turneringer

sæson 2021-2022

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

1. Turneringsafvikling Jyllandsserien

Herre  Damer 
47 hold i 8 puljer
Før ombrydning:
47 hold placeres geografisk i 8 puljer med 1
pulje á 5 hold og 7 puljer á 6 hold i.
Nr. 1 ”tjener” 2 bonus point til 2. runde
Nr. 2 ”tjener” 1 bonus point til 2. runde
Nr. 6 i puljer med 6 hold rykker ned i kredsens serie 1
godkendt af JHF TU 6. september 2021
41 hold i 8 puljer
Før ombrydning:
41 hold placeres geografisk i 8 puljer med 1
pulje á 6 hold og 7 puljer á 5 hold.
Nr. 1 ”tjener” 2 bonus point til 2. runde
Nr. 2 ”tjener” 1 bonus point til 2. runde
Nr. 6 i puljen med 6 hold rykker ned i kredsens serie 1
godkendt af JHF TU 6. september 2021

 

Der spilles med ombrydning og mulighed for oprykning til 3. division, efter sæsonen.
Nedrykning til serie 1 kan ske 2 gange, altså efter 1. og 2. halvdel af turneringen.

Hver kreds stiller med 1 oprykker. Såfremt kredse samarbejder, stiller de med det samlede antal hold.

Bemærk holdene skal være klar dagen efter sidste spilledato!

Efter ombrydning:
Holdene med 2 bonuspoint placeres i 8 forskellige puljer
Holdene med 1 bonuspoint placeres i puljer, hvor de IKKE har været i pulje med holdet, der har 2 bonuspoint, tidligere.

I specielle geografiske tilfælde kan det være, at nr.1 og 2 fra samme pulje også kommer sammen efter ombrydningen.

De øvrige hold placeres geografisk.

Den bedst placerede oprykningsberettigede i hver af de 8 puljer rykker op i 3. Division.

De 2 bedste oprykningsberettigede 2’ere spiller op-/nedspil mod 3. div. (Se turneringsreglementet)

En forening kan frasige sig oprykning eller deltagelse i oprykningsspil, dette kan ske senest den 1. februar uden gebyr. Efter denne dato koster det et gebyr jf. gebyr/bødelisten.

Nr. 6 i hver af de 8 puljer rykker ned i kredsenes serie 1..

Reserveliste:

Hvis antallet af hold ved planlægningen er mindre end 48, suppleres rækken af hold fra reserveholdslisten:

Skal bruges både ved ombrydning i december 2021 og sæsonafslutning 2022:

  Kreds Kreds  Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds
Damer  1 2 4 6 8 3 5 7
Herrer 1 4 6 5 8 2 3 7

 

Indsættelse af reservehold foregår frem til 1 uger før turneringsstart.

Overskydende hold
Hvis antallet af hold ved planlægningen overstiger 48 hold, formindskes antallet efter følgende regel:

De 8 hold, som blev nr. 5, opstilles i rækkefølge efter antal point og målscore (udregnet efter lige mange hold i puljerne). Hvis der er 1 hold for meget → rykker den dårligst placerede 5’er ned i serie 1. Hvis der er 2 hold for meget, rykker de 2 dårligst placerede 5’ere ned i serie 1 osv.

2. Turneringsafvikling for U19/U17 Liga og 1. Division og 2. div. (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding. Antallet af puljer før ombrydning bliver fastsat i forhold til antal tilmeldte hold. Antal af puljer og hold efter ombrydning fastsættes endeligt på turneringsudvalgsmøde i efteråret 2021.

1. division og liga:
Der kan kun tilmeldes et hold pr. forening i U17 1. division og U19 liga.

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne
Piger Drenge
U19
Før ombrydning:
Liga 1 pulje
1. division 1 pulje
Efter ombrydning:
1. division 2 pulje
U19
Før ombrydning:
Liga 1 pulje
1. division 3 puljer
Efter ombrydning:
1. division A 1 pulje
1. division B 2 puljer
U17
Før ombrydning:
1. division 3 puljer
Efter ombrydning:
Liga 1 pulje
1. division A 1 pulje
1. division B 3 puljer
godkendt af JHF TU 6. september 2021
U17
Før ombrydning:
1. division 4 puljer
Efter ombrydning:
Liga 1 pulje
1. division A 1 pulje
1. division B 3 puljer
godkendt af JHF TU 6. september 2021

Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra 1. divisionspuljer efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

En forening kan kun deltage med ét hold i 1. div. før ombrydningen og ét hold i Ligarækken efter ombrydningen.

U17 Liga efter ombrydningen afvikles i henhold til Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker.

Der spilles krydsspil for drenge U17 til U17 liga. Dette afvikles som enkelte kampe, hvor vinderne spiller i ligaen. Mens de tabene hold spiller i 1. div. A. Kampene afvikles på den af JHF’s Turneringsudvalg fastlagte dato.

Krydsspil i U17 drenge
Hvem der møder hinanden i dette krydsspil er foretaget ved lodtrækning:
Nr. 2 i pulje 1 møder nr. 2 i pulje 2
Nr. 2 i pulje 3 møder nr. 2 i pulje 4

Nr. 1 og nr. 2 U19 Liga deltager i DM. Se Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker.

Nr. 1 og nr. 2 i U17 Ligaen deltager i DM.

2.division:

Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Piger  Drenge
U19
Før ombrydning:
2. division 5 pulje
Efter ombrydning:
1. division 2 puljer
2. division 5 puljer
U19
Før ombrydning:
2. division 4 puljer
Efter ombrydning:
1. division B 2 puljer
2. division 4 puljer
U17
Før ombrydning:
2. division 7 puljer
Efter ombrydning:
1. division B 3 puljer
2. division 6 puljer
godkendt af JHF TU 20. september 2021
U17
Før ombrydning:
2. division 7 puljer
Efter ombrydning:
1. division B 3 puljer
2 division 4 puljer
godkendt af JHF TU 20. september 2021

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.

Puljevinderne i hhv. 1. og 2. Division er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

3. Turneringsafvikling for U19 / U17 Øvrige rækker (Piger og Drenge)

Der er fri tilmelding til, A- og B-rækken.

Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Puljevinderne i A rækken er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

4. Turneringsafvikling for U15 1. Division og 1. Division A og B og 2. Division (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding. Antallet af puljer før ombrydning bliver fastsat i forhold til antal tilmeldte hold. Antal af puljer og hold efter ombrydning fastsættes endeligt på turneringsudvalgsmøde i efteråret 2021.

1. division

Der kan kun tilmeldes et hold pr. forening.

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne
U15 piger U15 drenge
Før ombrydning:
1. division 4 puljer
Efter ombrydning:
1. division A 2 puljer
1. division B 5 puljer
godkendt af JHF TU 6. september 2021
Før ombrydning:
1. division 5 puljer
Efter ombrydning:
1. division A 3 puljer
1. division B 3 puljer
godkendt af JHF TU 6. september 2021

 

Der spilles krydsspil for U15 piger til 1. division A. Dette afvikles som enkelte kampe, hvor vinderne spiller i 1. Div. A. Mens de tabene hold spiller i 1. div. B. Kampene afvikles på den af JHF’s Turneringsudvalg fastlagte dato.

Krydsspil i U15 Piger

Hvem der møder hinanden i dette krydsspil er foretaget ved lodtrækning:

Nr. 3 i pulje 1 møder nr. 4 i pulje 3
Nr. 3 i pulje 2 møder nr. 4 i pulje 4
Nr. 3 i pulje 3 møder nr. 4 i pulje 1
Nr. 3 i pulje 4 møder nr. 4 i pulje 2

JHF’s Turneringsudvalg kan ændre betingelserne, hvis Corona situationen ændre sig.

2. division

Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

U15 Piger U15 Drenge
Før ombrydning:
2. division 9 puljer
Efter ombrydning:
1. division B 5 puljer
2. division 8 puljer
godkendt af JHF TU 20. september 2021
Før ombrydning:
2. division 6 puljer
Efter ombrydning:
1. division B 3 puljer
2. division 7 puljer
godkendt af JHF TU 20. september 2021

 

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Puljevinderne i 1. Div. B og 2. Division er sikret deltagelse i JM.

Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet

Nr. 1 og nr. 2 i 1. Division A deltager i JM, som spilles 23.4 og 24.4.2022. Overnatning på vilkår som JM-drejebog. Spilletiden er 2 x 25

JM

Afvikles som nedenfor

Lørdag
nr. 1 p1 - nr. 1 p2
nr. 2 p1 - nr. 2 p2
nr. 1 p1 - nr. 2 p2
nr. 1 p2 - nr. 2 p1

Søndag
nr. 1 p1 - nr. 2 p1
nr. 1 p2 - nr. 2 p2

Her spiller vi efter turneringsreglement for "øvrige rækker" §9.8 til og med §9.17

5. Turneringsafvikling for U-15 øvrige rækker

Der er fri tilmelding til U15 A-, B- og C-rækken.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Puljevinderne i A- og B-rækkerne deltager i KM ifølge regler i den enkelte kreds.

Hver af puljevinderne i A rækken i de 8 kredse spiller 2. division efter ombrydningen.
Evt. supplering i forhold til tilmeldingen af U-15 hold. Liste udfærdiges af JHF.

6. Turneringsafvikling for U-13 AA og U-11 AA (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding til U13 AA og U11 AA (efter ombrydningen). Det er et krav, at holdet har deltaget i en A-række før ombrydningen eller en aldersgruppe ældre.

U11 AA kan afvikles i stævneform.

Puljevinderne i U13 AA er sikret deltagelse i JM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

7. D-rækker i alle aldersgrupper (4+1 eller 5+1 mandshåndbold)

Kredsene kan oprette en alternativ turnering (D-række).

D-rækken spilles som ”4+1 eller 5+1 mandshåndbold”. Det betyder, at der i ovennævnte rækker spilles med enten 4 markspillere + 1 målvogter eller 5 markspillere + 1 målvogter

 • D-rækken er som at betragte som værende for begyndere, uøvede spillere og såkaldte ”halve” hold og afvikles som en alternativ turnering
 • Holdene kan suppleres med spillere fra nærmest overliggende hold (max. 3 spillere) i samme aldersgruppe
 • Spillerne må gerne spille på to hold samme dag
 • D-rækken spilles fortrinsvis om lørdagen - sideløbende med den øvrige turnering
 • Der spilles to alternative turneringer uafhængigt af hinanden - før og efter jul
 • Træningsturneringen kan afvikles i stævneform
 • Der må benyttes max. 7 spillere pr. Kamp i 4 +1 og max. 9 spillere pr. Kamp i 5 +1

8. Jydsk- og kredsmesterskab for ungdom

JM for ungdom afvikles i følgende rækker:

 • U19 Piger: 1. og 2. Division, A-rækken
 • U19 Drenge: 1. Div. B, 2. division, A-rækken
 • U17 Piger og Drenge: 1. Div. B, 2. Division, A-rækken
 • U15 Piger og Drenge: 1. Div. A og B og 2. Div.
 • U13 Piger og Drenge AA

I følgende rækker er puljevinderne jydsk mester:

 • U19 Drenge 1. division A
 • U17 Piger 1. division A
 • U17 Drenge 1. division A

KM for ungdom afvikles i følgende rækker:

 • U-15 Piger og Drenge: A-, B-rækken
 • U-13 Piger og Drenge: A-rækken

JHF’s Turneringsudvalg kan ændre betingelserne, hvis Corona situationen ændre sig.

Oplysninger kan ses på JHF’s / kredsenes hjemmesider primo marts.

Generelt om Jydsk mesterskab

Afbud til JM / KM i de ovennævnte rækker.

Et hold (en forening), der ikke ønsker at deltage i de afsluttende kampe om JM / KM, skal meddele dette til egen kreds senest den 1. marts. Et evt. senere afbud i forbindelse med kampe om JM / KM anses for ulovlig udeblivelse fra turneringen, og foreningen vil blive idømt bøde samt betaling af diverse påløbne omkostninger.

Undtagelser fra TU-reglementet

Tidsfristerne for nedlæggelse af protester ved KM og JM er ½ time efter kampens afslutning, og afgørelserne kan ikke ankes.

Foreninger i holdfællesskab kan godt have flere hold i samme række, gælder dog kun for rækkerne under øverste lokale række.

Medaljer til JM

Vinderen af JM får overrakt JHF’s guldmedaljer (16 stk.), og nr. 2 får overrakt JHF’s sølvmedaljer (16 stk.).

Diplomer til JM

Vinderen af JM får overrakt et diplom til foreningen.
For øvrige regler ang. Kreds Mesterskaber henvises til den enkelte kreds.

9. Op- og nedrykningskampe i de faste rækker i forbindelse med afslutningen af vinterturneringen 2021-2022

Retningslinjer for op- og nedrykningskampe i de enkelte rækker vil blive udsendt fra de administrerende kredse til de implicerede hold (foreninger)

Følgende bedes bemærket:

For hold, der skal deltage i op- og nedspillet til og fra en seniorrække, gælder, at en spiller kun er spilleberettiget til disse kampe, såfremt spilleren var spilleberettiget for samme forening i sidste kamp i grundspillet.

Brug af en ulovlig spiller i op- og nedrykningskampene medfører tab af kampen samt udelukkelse for videre deltagelse i op- og nedspillet.

Når de 2 foreninger, der skal møde hinanden, er kendt, påhviler det den forening, der først har hjemmebane at kontakte modstanderen hurtigst muligt, således at tidspunktet for de 2
kampe kan aftales og indtastes i Hånd Office.

10. Entrébestemmelser

I forbindelse med afviklingen af turnerings- og pokalkampe kan det gæstende hold til ”egne” kampe, hvortil der tages entré, maximalt disponere over seks fribilletter (siddepladser).

11. Videooptagelser af kampe

I alle kampe i Danmarksturneringen, JHF’s turneringer, Danmarksmesterskaber i stævneform, pokalkampe, og Europa Cup kampe i Danmark er det tilladt såvel implicerede foreninger
som andre foreninger at optage kampene på video.

Ønsket om videooptagelse skal fremsættes over for arrangøren, der anviser en rimelig standplads, for tredjepart mod betaling af de pladser, der derved optages.

Foreningernes sådanne egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden tilladelse fra forretningsudvalget.

Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TV-udsendelser etc. afgøres af DHF.

vedtaget af JHF’s turneringsudvalg den juni 2021
revideret af JHF’s turneringsudvalg den 6. september 2021 og 20. september 2021 (antal af puljer før og efter ombrydning)

Vælg forbund

Luk
ANNONCE