Propositioner
Del

JHF's lokale rækker

Propositioner ​for Jydsk Håndbold Forbunds turneringer

sæson 2022-2023

Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes bestemmelser gældende.

1. Turneringsafvikling Jyllandsserien

Der spilles med ombrydning og mulighed for oprykning til 3. division, efter sæsonen. Nedrykning til serie 1 kan ske 2 gange, altså efter 1. og 2. halvdel af turneringen.

Hver kreds stiller med 1 oprykker. Hvis kredse samarbejder, stiller de med det samlede antal hold.

Bemærk holdene skal være klar dagen efter sidste spilledato!

Efter ombrydning:

Holdene med 2 bonuspoint placeres i 8 forskellige puljer.

Holdene med 1 bonuspoint placeres i puljer, hvor de IKKE har været i pulje med holdet, der har 2 bonuspoint, tidligere.

I specielle geografiske tilfælde kan det være, at nr.1 og 2 fra samme pulje også kommer sammen efter ombrydningen.

De øvrige hold placeres geografisk.

Den bedst placerede oprykningsberettigede i hver af de 8 puljer rykker op i 3. Division.

De 2 bedste oprykningsberettigede 2’ere spiller op-/nedspil mod 3. div. (Se turneringsreglementet)

En forening kan frasige sig oprykning eller deltagelse i oprykningsspil, dette kan ske senest den 1. februar uden gebyr. Efter denne dato koster det et gebyr jf. gebyr/bødelisten.

Nr. 6 i hver af de 8 puljer rykker ned i kredsenes serie 1.

Reserveliste:

Hvis antallet af hold ved planlægningen er mindre end 48, suppleres rækken af hold fra reserveholdslisten:

Skal bruges både ved ombrydning i december 2022 og sæsonafslutning 2023:

 

  Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds Kreds
Damer 1 4 5 6 8 2 3 7
Herre 1 2 4 6 5 8 3 7

 

Indsættelse af reservehold foregår frem til 1 uge før turneringsstart.

Overskydende hold

Hvis antallet af hold ved planlægningen overstiger 48 hold, formindskes antallet efter følgende regel:

De 8 hold, som blev nr. 5, opstilles i rækkefølge efter antal point og målscore (udregnet efter lige mange hold i puljerne). Hvis der er 1 hold for meget → rykker den dårligst placerede 5’er ned i serie 1. Hvis der er 2 hold for meget, rykker de 2 dårligst placerede 5’ere ned i serie 1 osv.

2. Turneringsafvikling for U19/U17 Liga og 1. Division og 2. div. (Piger og Drenge).

Antallet af hold og puljer både før og efter ombrydning er fastsat af turneringsudvalget

1. division og liga:

Der kan kun tilmeldes et hold pr. forening i U17 1. division og U19 liga.

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne

Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra 1. divisionspuljer efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

For U17 gælder at en forening kan kun deltage med ét hold i 1. div. før ombrydningen og ét hold i Ligarækken efter ombrydningen. U17 Liga efter ombrydningen afvikles i henhold til Propositioner for DHF´s turneringer for øvrige rækker.

2. division:

Antallet af puljer og hold både før og efter ombrydning er fastsat af turneringsudvalget. Puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Ved ombrydningen er der oprykning til 1. division efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen.

Puljevinderne i hhv. 1. og 2. Division er sikret deltagelse i afsluttende mesterskaber. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

3. Turneringsafvikling for U19 / U17 Øvrige rækker (Piger og Drenge)

Der er fri tilmelding til, A- og B-rækken.

Antallet af puljer bliver fastsat i forhold til holdantallet, og puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Puljevinderne i A rækken er sikret deltagelse i AM. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet. Hold med dispensation kan ikke deltage i afsluttende mesterskaber, hvis både nr. 1, 2 og 3 i en pulje spiller med dispensation og dermed ikke kan deltage i afsluttende mesterskaber så deltager der ikke nogen fra den pulje til afsluttende mesterskaber.

4. Turneringsafvikling for U15 1. Division og 1. Division A og B og 2. Division (Piger og Drenge).

Antallet af hold og puljer både før og efter ombrydning er fastsat af turneringsudvalget.

1. division

Der kan kun tilmeldes et hold pr. forening.

Holdene fordeles efter deres seedning i puljerne efter flg. retningslinjer:

 • Lag 1 kan ikke flyttes fra puljen
 • Lag 2 kan flyttes sidelæns mellem puljerne
 • Øvrige lag kan flyttes sidelæns og op/ned mellem / i puljerne

Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra 1. divisionspuljer efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Evt. krydsspil i U15 og U17

Hvis der er ulige antal puljer, så laves der et krydsspil. Hvem der møder hinanden i dette krydsspil, foretages ved lodtrækning.

2. Division

Antallet af puljer og hold både før og efter ombrydning er fastsat af turneringsudvalget. Puljerne dannes geografisk uden hensyn til kredsgrænserne.

Ved ombrydningen er der oprykning til 1. division efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Ved ombrydningen niveaudeles holdene fra puljerne efter de af turneringsudvalget vedtagne regler, reglerne bliver skrevet ind på de enkelte rækker i HåndOffice.

Puljevinderne i 1. Div. B og 2. Division er sikret deltagelse i afsluttende mesterskaber.

Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet

Nr. 1 i 1. Division A deltager i afsluttende mesterskaber. Overnatning på vilkår som drejebog. Spilletiden er 2 x 25

Nr. 2 i 1. Division A spiller semifinale, hvor alle møder alle og hvor vinderen deltager i afsluttende mesterskaber. Hvem der møder hinanden i disse semifinaler, foretages ved lodtrækning.

Endelig plan for afsluttende mesterskaber sendes ud så snart planen foreligger.

5. Turneringsafvikling for U15 øvrige rækker

Der er fri tilmelding til U15 A-, B- og C-rækken.

Der spilles dobbeltturnering både før og efter ombrydningen. Puljevinderne i A- og B-rækkerne deltager i KM ifølge regler i den enkelte kreds.

Hver af puljevinderne i A rækken i de 8 kredse spiller 2. division efter ombrydningen.

Evt. supplering i forhold til tilmeldingen af U-15 hold. Liste udfærdiges af JHF.

6. Turneringsafvikling for U13 AA og U11 AA (Piger og Drenge).

Der er fri tilmelding til U13 AA og U11 AA (efter ombrydningen). Det er et krav, at holdet har deltaget i en A-række før ombrydningen eller en aldersgruppe ældre.

U11 AA kan afvikles i stævneform.

Puljevinderne i U13 AA er sikret deltagelse i afsluttende mesterskaber. Bedste nr. 2 har mulighed for at deltage, hvis der er ulige puljer eller ved afbud. Bedste nr. 2 findes på tværs af puljerne jvf. Turneringsreglementet.

7. D-rækker i alle aldersgrupper (4+1 eller 5+1 mandshåndbold)

Kredsene kan oprette en alternativ turnering (D-række).

D-rækken spilles som ”4+1 eller 5+1 mandshåndbold”. Det betyder, at der i ovennævnte rækker spilles med enten 4 markspillere + 1 målvogter eller 5 markspillere + 1 målvogter

 • D-rækken er som at betragte som værende for begyndere, uøvede spillere og såkaldte ”halve” hold og afvikles som en alternativ turnering
 • Holdene kan suppleres med spillere fra nærmest overliggende hold (max. 3 spillere) i samme aldersgruppe
 • Spillerne må gerne spille på to hold samme dag
 • D-rækken spilles fortrinsvis om lørdagen - sideløbende med den øvrige turnering
 • Der spilles to alternative turneringer uafhængigt af hinanden - før og efter jul
 • Træningsturneringen kan afvikles i stævneform
 • Der må benyttes max. 7 spillere pr. Kamp i 4 +1) og (max. 9 spillere pr. Kamp i 5 +1

8. Afsluttende mesterskaber for ungdom

I følgende rækker afsluttende mesterskaber for JHF/FHF:

 • U19 Piger og Drenge: Div. A. 1. Div. B, 2. division, A-rækken
 • U17 Piger og Drenge: 1. Div. A, 1. Div. B, 2. Division, A-rækken
 • U15 Piger og Drenge: 1. Div. A og B og 2. Div.

Vinderen får overrakt guldmedaljer (16 stk.) samt diplom, og nr. 2 får overrakt sølvmedaljer (16 stk.).

I følgende rækker afsluttende mesterskaber for JHF:

 • U13 Piger og Drenge AA

Vinderen får overrakt guldmedaljer (16 stk.) samt diplom, og nr. 2 får overrakt sølvmedaljer (16 stk.).

I følgende rækker afsluttende mesterskaber for hver kreds:

 • U15 Piger og Drenge: A-, B-rækken
 • U13 Piger og Drenge: A-rækken

Diplomer og medaljer her henvises til den enkelte kreds.

Oplysninger kan ses på JHF’s / kredsenes / FHF’s hjemmesider primo marts.

Generelt om afsluttende mesterskaber

Et hold (en forening), der ikke ønsker at deltage i de afsluttende kampe om, skal meddele dette til egen kreds senest den 1. april. Et evt. senere afbud anses for ulovlig udeblivelse fra turneringen, og foreningen vil blive idømt bøde samt betaling af diverse påløbne omkostninger.

Undtagelser fra TU-reglementet

Tidsfristerne for nedlæggelse af protester ved ovennævnte afsluttende mesterskaber er ½ time efter kampens afslutning, og afgørelserne kan ikke ankes.

9. Op- og nedrykningskampe i de faste rækker i forbindelse med afslutningen af vinterturneringen 2022-2023

Retningslinjer for op- og nedrykningskampe i de enkelte rækker vil blive udsendt fra de administrerende kredse/FHF til de implicerede hold (foreninger)

Følgende bedes bemærket:

For hold, der skal deltage i op- og nedspillet i seniorrække, gælder at en spiller kun er spilleberettiget til disse kampe, hvis spilleren var spilleberettiget for samme forening i sidste kamp i turneringen.

Brug af en ulovlig spiller i op- og nedrykningskampene medfører tab af kampen samt udelukkelse for videre deltagelse i op- og nedspillet.

Når de 2 foreninger, der skal møde hinanden, er kendt, påhviler det den forening, der først har hjemmebane at kontakte modstanderen hurtigst muligt, så tidspunktet for de 2 kampe kan aftales og indtastes i Hånd Office.

10. Entrébestemmelser

I forbindelse med afviklingen af turnerings- og pokalkampe kan det gæstende hold til ”egne” kampe, hvortil der tages entré, maximalt disponere over seks fribilletter (siddepladser).

11. Videooptagelser af kampe

I alle kampe i Danmarksturneringen, JHF’s turneringer, Danmarksmesterskaber i stævneform, pokalkampe, og Europa Cup kampe i Danmark er det tilladt såvel implicerede foreninger

som andre foreninger at optage kampene på video.

Ønsket om videooptagelse skal fremsættes over for arrangøren, der anviser en rimelig standplads, for tredjepart mod betaling af de pladser, der derved optages.

Foreningernes sådanne egenproduktioner af film og video må ikke udnyttes kommercielt uden tilladelse fra forretningsudvalget.

Tvivlsspørgsmål angående rettigheder, udlejning, offentlige forevisninger, lokale TV-udsendelser etc. afgøres af DHF.

Vedtaget af JHF ’s Turneringsudvalg juni.2022

JHF ‘s Turneringsudvalg kan ændre betingelserne, f.eks. ved en pandemi.

Vælg forbund

Luk