Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling 2021

information om Kredsgeneralforsamling i din kreds

Nye datoer:

Kreds 1 -  mandag den 19. april 2021

Kreds 2 - onsdag den 14. april 2021

Kreds 3 -  tirsdag den 27. april 2021

Kreds 4 - mandag den 19. april 2021

Kreds 5 - onsdag den 21. april 2021

Kreds 6 - mandag den 19. april 2021 

Kreds 7 - onsdag den 28. april 2021

Kreds 8 - mandag den 19. april 2021

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, indsendes senest 3 uger før mødedatoen til kredsformanden.

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening to stemmer, der dog kan afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Danmarks Idrætsforbund har bl.a. følgende anbefalinger for generalforsamling og repræsentantskabsmøder:

  • Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt.
  • Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt.
  • Digital afvikling forudsætter, at der benyttes en platform, der sikrer, at procedurereglerne for mødet kan overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol, kontrol af beslutningsdygtighed og om hemmelig afstemning, hvis dét kan komme i spil. Og dette forudsætter, som for alle andre procedurespørgsmål, at mødets dirigent anerkender mødeformen.

Det kan blive nødvendigt at flytte de allerede planlagte kredsgeneralforsamlinger, men det kræver at forsamlingsloftet fastholdes ind i forårsmånederne. Såfremt det sker, vil vi vende retur med nye datoer.

 

Heidi Hansen
Heidi Hansen 50757001

Vælg forbund

Luk
ANNONCE