Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde

JHF's repræsentantskabsmøde 2022 Foto: Mogens Bay

JHF's repræsentantskabsmøde 2022 Foto: Mogens Bay

Turneringsudvalget - afgående formand Niels Lindholm og ny formand Torben Christensen Foto: Mogens Bay

repræsentantskabsmøde 2022

Jydsk Håndbold Forbunds 90. ordinære repræsentantskabsmøde er fast sat til den 7. maj 2022 kl. 10.00

Mødet afholdes på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Udvalgenes beretninger til orientering
  1. Turneringsudvalget
  2. Dommerudvalget
  3. Uddannelsesudvalget
  4. Eliteudvalget
  5. Børne- og Ungeudvalget
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  1. Turneringsudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  2. Uddannelsesudvalgsformand (for en 2-årig periode)
  3. Kasserer (for en 2-årig periode)
 7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode
 8. Fastsættelse af næste års mødested
 9. Evt.

Årets JHF'er Helle Holbøll, Videbæk-Fiskbæk KFUM Foto: Mogens Bay

Kredspokal Lotte Damkjær Vejle Håndbold Klub Foto: Mogens Bay

Bestyrelse i Jydsk Håndbold Forbund Foto: Mogens Bay

Vælg forbund

Luk
ANNONCE