Aktiviteter
Del

Håndboldkaravane i JHF kreds 4

Kreds 4’s håndboldkaravane ruller igen efter sommerferien 2023 og hjælper interesserede foreninger med at lave håndboldaktiviteter i skolen. Formålet med håndboldkaravanen er at

 • Skabe samarbejde mellem foreningen og den lokale skole
 • Rekruttere børnespillere til foreningens håndboldtilbud
 • Inspirere lærere til at arbejde med håndbold i skolen
 • Skabe synlighed omkring foreningen

Eksempel på karavanebesøg

08.00-08.30: Karavaneføreren og de frivillige mødes i hallen til opstilling og gennemgang af programmet

08.30-10.00: Aktivitetspas 1 med max. 60 børn pr. hal – fx 0.-1. klasse

10.15-11.45: Aktivitetspas 2 med max. 60 børn pr. hal – fx 2.-3. klasse

11.45 - : Oprydning og fælles frokost

Programmet kan tilpasses skolens ringetider.

 

DHF sørger for

 • En karavanefører, der medbringer bolde og materialer samt en plan for aktiviteterne
 • ”Fit First” håndbold-undervisningsmaterialer rettet mod 0.-3. klasse til skolen
 • 2 streethåndbolde til skolen
 • Elektronisk rekrutteringsfolder, som foreningen kan udfylde, printe og udlevere til eleverne
 • Karavane-hæfte til foreningen
 • Konsulentens hjælp og sparring før, under og efter karavanebesøget

Foreningens ansvar

 • Tage kontakt til skolen samt koordinere aftalen med skolen og udviklingskonsulenten
 • Frivillige til at afvikle dagen sammen med karavaneføreren (1 frivillig pr. 10 elever)
 • Uddele rekrutteringsfoldere i forbindelse med besøget – eller på anden måde give eleverne informationer om foreningens håndboldtilbud
 • Have et træningstilbud klar til de aldersgrupper vi afvikler karavanebesøget for og være klar til at tage imod nye medlemmer
 • Sørge for fælles frokost til karavaneførere samt egne frivillige hjælpere

Skolens ansvar

 • At der følger lærere – meget gerne idrætslærere – med børnene
 • At hjælpe til på halgulvet, såfremt der er brug for det, og i øvrigt bakke op om aktiviteterne
 • At stille hallen til rådighed, såfremt det er skolen, der har hallen i tidsrummet

Hvis I er interesseret i at få besøg af håndboldkaravanen eller har spørgsmål til karavanen, så kontakt udviklingskonsulent Henrik Elkjær.

Henrik Rump Elkjær
Henrik Rump Elkjær 42424423
 • 0. klasse
 • 1. klasse
 • 2. klasse
 • 3. klasse
 • 4. klasse
 • 5. klasse
 • 6. klasse
 • Andre klasser
Tak for ansøgningen om besøg af håndboldkaravanen. I uge 25 kan du forvente svar om håndboldkaravanen kommer forbi og hvilken dato.

Vælg forbund

Luk