Aktiviteter
Del

Håndboldkaravane i JHF Kreds 1

Håndboldkaravane i JHF Kreds 1

Igen i år har JHF kreds 1 mulighed for at tilbyde foreningerne i kredsen en aktivitet, der gør det muligt for foreningerne at vise jeres tilbud frem til børnene fra 0. – 4. klasse. Det hele foregår i skoletiden i den lokale hal, hvor den lokale skole kommer på besøg.

Karavanen afvikles primært i ugerne 34-35-36 fra og med mandag den 21.08.23. til og med fredag den 08.09.23.

Men hvis I har et andet tidspunkt, der passer bedre til jeres forening og skole, så finder vi også tid til det. Nogen vil måske prøve noget allerede i maj-juni, hvis det tillades og andre skal ind i oktober, før det giver mening.

Aktiviteten er gratis for både skole og forening, for kredsen kommer med rekvisitterne, et færdigt program og en instruktør, mens foreningen skal påtage sig flg. opgaver:

 • Have trænere og ledere nok til at kunne modtage evt. nye medlemmer
 • Have træningstider og foldere klar med relevante oplysninger
 • En kontaktperson til at koordinere samarbejdet med skole og konsulent
 • Have mindst 4 personer, der kan hjælpe til fra kl. 08.00 – 14.00
 • Sørge for lidt fortæring til instruktør og hjælpere
 • Sørge for alle aftaler med skole og hal er i orden
 • Oplyse DHF om hvem skolens kontaktperson er (navn, mail og tlf.nr.).

 

Den lokale skole skal forpligte sig til følgende:

 • 2 undervisere pr. del til de pædagogiske opgaver
 • At eleverne er klar på de planlagte tidspunkter

 

Planen for dagen kan se således ud:

 • 10.00 – 11.30: f.eks. 3. og 4. klasse. (max. 30-50 elever)
 • 12.00 – 14.00: f.eks. 1. og 2. klasse. (evt. SFO – børn). (max. 30-50 elever)

(det endelige program aftales mellem skolen og foreningen)

Ansøgning:

Hvis din forening ønsker at komme i betragtning til et besøg, bedes du sende en mail med oplysninger om foreningsnavn, hal, skole, skolekontaktperson ønsket dag, o.s.v. til udviklingskonsulenten Jens Ulnits (jul@dhf.dk) så hurtigt som muligt. 

Alle ansøgende foreninger får besked om JA eller NEJ så hurtigt som muligt således at foreningerne har tid til at lave alle aftaler INDEN sommerferien.

Udviklingskonsulent
Jens Ulnits 23355307

Vælg forbund

Luk