Aktiviteter
Del

Kreds- og talenttræning 2022/2023

Kredstræning-/ udtagelse 2022 – JHF Kreds 8

Som tidligere oplyst har den meget lange Corona-pause, samt et ikke pt. afsluttet tiltag og arbejde i forhold til en ny struktur omkring kreds-/ og talenttræningen under DHF, har kredstræningen delvist været nedlukket og medført en
del udfordringer og spørgsmål i forhold til en genopstart.

JHF Kreds 8’s Eliteudvalg har med udgangspunkt i de nævnte udfordringer mv. besluttet at genoptage aktiviteterne i forhold til Kredstræningen-/ Udtagelsen  i JHF Kreds 8.

JHF Kreds 8’s Eliteudvalg kan med udgangspunkt i de nævnte udfordringer mv. tilbyde følgende:

Foreninger i JHF Kreds 8 kan med henvisning til nedennævnte, indstille spillere til Kredstræning i efteråret 2022/ foråret 2023
Aktiviteterne og tilbuddet omhandler alene Drenge Årg. 2007/2008 samt Piger årg. 2008.

Træningssamlingerne tager som udgangspunkt ikke sigte på at udtage et samlet Kredshold, men alene at udpege kvalificerede spillere med henblik på en videre indstilling og optagelse i DHF’s talenttræningsprogram.

I forbindelse med spillerindstillingen fra foreningernes side, henstilles der til, at alle indstillede
spillere, har det nødvendige potentiale, herunder  lysten og viljen, som klart forventes for at kunne komme i betragtning til
Kredstræningerne og det evt. videre talenttræningsforløb direkte under DHF.

Foreningernes spillerindstilling kan ikke betragtes som endelig, før den enkelte spiller via foreningen har
modtaget en bekræftelse på udtagelsen, - en afgørelse der træffes at EU-trænerteamet i evt. dialog
med spillerens klubtræner.

Indstilling af spillere sker via HåndOffice jf. nedennævnte:

Drenge: Årgang 2007, Kursus nr. 4488
Træning:  23. september 2022     kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Arena Aabenraa, - Hjelmalle 3, 6200 Aabenraa
Træning:  28. oktober 2022          kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:  18. november 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:    9. december 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:   20. januar 2023           kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   24. februar 2023         kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   17. marts 2023            kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding

Drenge: Årgang 2008, Kursus nr. 4489
Træning:  23. september 2022     kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Arena Aabenraa, - Hjelmalle 3, 6200 Aabenraa
Træning:  28. oktober 2022          kl. 19.00 – 21.00 - Sted: Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:  18. november 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:    9. december 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:   20. januar 2023           kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   24. februar 2023         kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   17. marts 2023            kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding

Piger: Årgang 2008, Kursus nr. 4490
Træning:  23. september 2022     kl. 19.00 – 21.00 - Sted:  Arena Aabenraa, - Hjelmalle 3, 6200 Aabenraa
Træning:  28. oktober 2022          kl. 19.00 – 21.00 - Sted: Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:  18. november 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted: Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:    9. december 2022      kl. 19.00 – 21.00 - Sted: Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding
Træning:   20. januar 2023           kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   24. februar 2023         kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Grænsehallerne - Harkærvej 3A, 6340 Kruså
Træning:   17. marts 2023            kl. 19.00 – 21.00 - Sted:   Sydbank Arena Kolding - Armbolten 6, 6000 Kolding

Sidste frist for indstilling af spillere er torsdag den 8. september 2022.

 

Med venlig hilsen
Mick Andersen
Eliteudvalgsformand

Opdateret 12. december 2022

Mick Kellberg Andersen
Mick Kellberg Andersen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE