Aktiviteter
Del

Kreds- og talenttræning 2021/2022

Kredsudtagelse 2021 – JHF Kreds 8

Som følge af den meget lange Corona-pause, har kredstræningen været lukket ned og medført en
del udfordringer og spørgsmål i forhold til en genopstart - herunder i JHF Kreds 8.

JHF Kreds 8’s Eliteudvalg kan med udgangspunkt i de nævnte udfordringer mv. tilbyde følgende:

De årgange og spillere som pga. Corona ikke har været igennem kredstræning, Piger årgang 06 og
Drenge årgang 05, vil nu sammen med de nye årgange Piger årgang 07 og Drenge årgang 06, via
deres forening blive tilbudt indstilling til træningssamling over to gange med henblik på en evt.
videre indstilling og optagelse i DHF’s talenttræningsprogram. Træningssamlingerne tager som
udgangspunkt ikke sigte på at udtage et samlet Kredshold, men alene at udpege kvalificerede
spillere.

I forbindelse med spillerindstillingen fra foreningernes side, henstilles der til, at alle indstillede
spillere, er på absolut højeste niveau og som klart må forventes at kunne komme i betragtning til
det videre talenttræningsforløb direkte under DHF.
Foreningernes spillerindstilling kan ikke betragtes som endelig, før spiller samt forening har
modtaget en bekræftelse på udtagelsen, - en afgørelse der træffes at EU-trænerteamet i evt. dialog
med spillerens klubtræner.

Indstilling af spillere sker via HåndOffice jf. nedennævnte:

Drenge: Årgang 2005, Kursus nr. 4098 - UDGÅR
Træning: 24. november 2021 – kl. 17.00 – 18,30 - Sted: Vejle Idrætsefterskole
Træning: 10. december 2021 – kl. 19.00 – 20,30 - Sted: Vejle Idrætsefterskole
Drenge: Årgang 2006, Kursus nr. 4099
Træning: 24. november 2021 – kl. 17.30 – 19,00 - Sted: Vejle Idrætsefterskole
Træning: 10. december 2021 – kl. 18.00 – 19,30 - Sted: Vejle Idrætsefterskole
Piger: Årgang 2006, Kursus nr. 4096
Træning: 12. november 2021 – kl. 19.00 – 20,30 - Sted: Rødekrohallen - Afsluttet
Træning: 10. december 2021 – kl. 17.00 – 18,30 - Sted: Vejen Idrætscenter
Piger: Årgang 2007, Kursus nr. 4097
Træning: 12. november 2021 – kl. 17.00 – 18,30 - Sted: Rødekrohallen - Afsluttet
Træning: 10. december 2021 – kl. 19.00 – 20,30 - Sted: Vejen Idrætscenter

Sidste frist for indstilling af spillere er den 29. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Mick Andersen
Eliteudvalgsformand

Opdateret 18. november 2021

Mick Kellberg Andersen
Mick Kellberg Andersen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE