Spilleregler
Del

Spilleregler

Disse håndboldspilleregler er gældende fra 1. juli 2016.
Regelteksten, kommentarerne, de obligatoriske markeringer, fortolkningerne af spillereglerne og reglementet for udskiftningsområdet udgør til sammen det samlede regelfundament.
Bemærk også de indarbejdede Retningslinjer og fortolkninger, som udgør yderligere rådgivning i forhold til forståelse af særlige regler.
Den tidligere version af spillereglerne udgivet I 2010 er ikke længere gyldig.
Retningslinjer og fortolkninger vil blive udvidet, hvis det bliver nødvendigt.
Retningslinjer for Håndboldbaner og Mål, som er omfattet af regelbogen, er ikke en integreret del af spillereglerne. De er blot medtaget til brug for dem, som matte have dette behov.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE