Aktiviteter
Del

Skolestævne - totalhåndbold

Totalhåndboldstævnet er en naturlig overbygning på håndboldkaravanen. Eleverne oplever et nyt håndboldtilbud i stedet for at møde håndboldkaravanen i fire år.

Totalhåndskolestævne

Målgruppe

Målgruppe er 3.-4. klasse.

Rammen

Skolestævnet er et mix totalhåndboldstævne, hvor mix skal forstås på tværs af køn, håndbold- og bred idrætsmæssig kunnen. Skolestævnet kan være afslutning på et undervisningsforløb med håndbold i idrætsundervisningen.

 • et en-dags arrangement (1½ - 4 timer)
 • ca. 90 elever pr. hal med tre totalhåndboldbaner

Skolestævnet kan tilpasses det omfang skole og forening bliver enige om. Den begrænsende faktor vil til en hver tid være antallet af totalhåndboldbaner i hallen.

Formålet
 • Øge kendskabet til håndboldsporten
 • Inspirere skolebørnene til at starte på en sund fritidsaktivitet
 • Give skolebørnene en god oplevelse med leg, spil og bevægelse
 • Inspirere skolelærerne til undervisning i håndbold
 • Skabe et partnerskab mellem håndboldklubben og den lokale skole

Et totalhåndboldskolestævne er også i skolens interesse, da følgende formål er relevante i forbindelse med skolereformen.

 • At lave håndboldaktiviteter, der skaber glæde og trivsel for eleverne
 • At lære eleverne grundmotoriske færdigheder
 • At lære eleverne færdigheder med bolden
 • At inkludere alle børn i leg og spil med bolden
 • At inspirere lærere til undervisning i håndbold
Foreningens ansvar
 • Aftale (dato/tid) med skolen om besøg af skolestævnet.
 • Skal være klar til at modtage nye medlemmer. Have trænere, træningstider etc. på plads for de implicerede årgange.
 • Tage stilling til hvilke tiltag foreningen vil gøre i forbindelse med skolestævnet (fastholdelse af de nye spillere).
  • Den gode velkomst - Generelt
  • Den gode velkomst - De nye forældre
  • Uddannelse af trænere - Interne kurser
  • Uddannelse af træner - Eksterne kurser
  • Træningsmiljø for børn (Rigtig sjov håndbold)
 • På selve dagen stiller foreningen med to kampvejledere/stævneledere pr. totalhåndboldbane og én voksen tovholder, som afvikler hele arrangementet. Kampvejledere/stævneledere kan være udskolingselever med kendskab til håndboldspillet.
 • Have en kontaktperson til projektstyring (koordinering med DHF konsulent og skole)

 

Foreningen får
 • rekrutteringsfoldere, der er tilgængelig på hjemmesiden. 
 • en håndbold i skolen instruktør, som styrer frivillige, lærere og elever igennem skolestævnet.
 • konsulentbistand før og efter og efter håndboldskolestævnet.
Skolens ansvar

Lærere er hold- og udskiftningsledere, hjælper med afviklingen af stævnet og har det pædagogiske ansvar for eleverne.

Skolen stiller faciliteter til rådighed (håndboldhal)

Skolen får
 • Mulighed for et gratis lærerkursus i håndbold i skolen materialet, kan det bookes hos vores foreningskonsulent Claus Rosenbom-Jessen.
 • Hjælp og vejledning til 3-4 ugers håndbold undervisningsforløb i idrætsundervisningen op til skolestævne. Kan foreningen stille med instruktører til hjælp i undervisningen jf. Åben Skole, koordineres det af JHF kreds 7. Nogle kommuner yder tilskud til honorering af frivillige, som deltager i Åben Skole aktiviteter.
Eksempel på skolestævne
kl. 07.30     Ankomst skole og opstilling af materialer
kl. 08.00-8.15 Elever ankommer i omklædt i hallen (eleverne er på forhånd opdelt i hold)
kl. 8.15-8.30  Intro til skolestævne
kl. 8.30-11.00 Skolestævne
kl. 11.00-11.15   Afrunding 

 

Ovenstående program er vejledende. Tidspunkter kan besluttes i samarbejde mellem skole(r) og forening.

SPILLEREGLER

Rammen
 • Stævnet afvikles på totalhåndboldbaner (20 x 13 meter) med totalhåndbold mål
 • Alle hold spiller med street handball Ø47 cm.
 • Totalhåndbold spilles 4 mod 4 inklusiv målvogter med maksimalt 2-3 udskiftere. Målvogteren er med i angrebsspillet og bagerste spiller er målvogter.
 • Der spilles med mixhold på tværs af køn, specifik håndkunnen og bred idrætslig kunnen.
 • Spilletiden er typisk 9-12 minutter afhængig antal hold og stævnets længde. Der er 1-2 minutter mellem kampene.
 • Eleverne skal på forhånd være inddelt i hold á 5-7 spillere samt være omklædt (pånær indendørs sko), når de kommer i hallen. En god idé er at skrive holdnumre med tusch på elevernes hænder.
Reglerne

Spilvejledere vejledere og guider eleverne efter nedenstående regler/retningslinjer. Der tages hensyn til elever, der er nybegyndere i håndboldspillet.

 • Bolden skal afleveres minimum 3 gange, før der kan scores.
 • Målvogteren skal med i angreb.
 • Spillere skiftes ud, når de har lavet mål. Der kan skiftes ud derudover.
 • Man må gerne spille bolden tilbage til egen målvogter, selvom denne står i eget målfelt.
 • Ved indkast må spillet sættes i gang derfra, hvor man har bolden.
 • Ved klart overtrådt, vejledes spillerne i at undgå at lave overtrådt. 
 • Bolden gives op fra eget mål efter scoring.
 • Efter et angreb skal alle fra holdet, der lige har angrebet, hjem og røre egen målfeltslinje, inden de kan begynde at forsvare. Der må gerne "fiskes"
 • Der må ikke skubbes eller holdes i forsvaret.
 • I spillet ude på banen må forsvarsspillere ikke "indespærre" boldholderen.
Hvori håndboldkaravanen gennemføres?
Hvilke klassetrin ønsker I skolestævne for?
 • 3. klasse
 • 4. klasse
Hvormange totalhåndboldbaner råder I over?
 • 2 baner
 • 3 baner
 • 4 baner
 • 5 baner
 • 6 baner
Hvormange minimål råder I over?
 • 4 mål
 • 6 mål
 • 8 mål
 • 10 mål
 • 12 mål
Skolen er interesseret i at høre mere om, hvordan vi gratis kan understøtte skolen i et håndboldundervisningsforløb op til/efter skolestævnet?
 • Ja
 • Nej
Hvilke initiativer vil I være med på (I skal vælge mindst en);
 • Den gode velkomst - Generelt
 • Den gode velkomst - De nye forældre
 • Uddannelse af trænere
 • Træningsmiljø for børn (Rigtig sjov håndbold)
Tak for ansøgningen om besøg af totalhåndbold skolestævne.
Claus Rosenbom-Jessen
Claus Rosenbom-Jessen 21262891

Skolestævne køreplan

Onsdag 30. august Optaget
Fredag 1. september Optaget
Mandag 4. september Optaget
Onsdag 6. september Optaget
Mandag 11. september Optaget
Fredag 29. september Optaget
Tirsdag 12. oktober Optaget
Håndbold i skolen instruktør
Simon Færgemann Jensen -

Vælg forbund

Luk