Uddannelse & Træning
Del

Uddannelsesstrukur

Træneruddannelse

Dansk Håndbold Forbund uddannelse er pr. 1. januar 2017 klar med en ny udgave af Træneruddannelsen (TRU), hvor vi for første gang prøver kræfter med blended learning, altså både e-læring og tilstedeværelse :-)

De 17 moduler (6 basis og 11 tilvalg) er derfor udgået, og erstattet af et intromodul som e-læring, og derudover indeholder uddannelsen 7 moduler med forskellige temaer - nogle som blended learning og nogle som ren tilstedeværelse.

Intromodulet gennemgår struktur og indhold på den nye uddannelse, og giver blandt andet også svar på hvordan de, der er i gang med den gamle uddannelse, skal forholde sig ift. pointsystem.

Uddannelsen henvender sig primært til ungdomstrænere, men seniorbreddetrænere kan også få udbytte af at deltage.

Børnetræner

DHF’s Børnetræneruddannelse består af 12 kursusmoduler. Hvert modul beskæftiger sig med et eller flere temaer og omfatter fire timers undervisning.

Modulerne henvender sig til følgende trænergrupper:

 • Modul 1-3 Alle børnetrænere
 • Modul 4-5 U-6 og U-8-trænere
 • Modul 6-7 U-10- og U-12-trænere
 • Modul 8-9 U-10-trænere
 • Modul 10-12 U-12-trænere

 

En kursist kan gennemgå modulerne i vilkårlig rækkefølge – alt efter ønsker og behov. DHF anbefaler dog, at alle børnetrænere gennemgår basismodulerne (1-3).

Modul 1 Børnetræneren

At være børnetræner omfatter mange forskellige roller. For at kunne udfylde disse bedst muligt skal man have en god viden om børn, deres udvikling og motiver.

På modulet behandler man også, hvordan man skaber et godt idrætsmiljø for børn og hvordan man kan involvere forældrene i børnehåndboldaktiviteten.

 • Børnetrænerens kvalifikationer og opgaver
 • Børns udvikling og motiver
 • Børns idrætsmiljø
 • Forældreinvolvering

Modul 2 Fysisk og motorisk træning

Børn bevæger sig mindre end tidligere. Børnehåndboldaktiviteten bør derfor indeholde øvelser og lege, som giver en alsidig fysisk og motorisk træning. Modulet giver indblik i børnenes fysiske udviklingstrin og præsenterer en mængde øvelseseksempler.

 • Børns fysiske udvikling
 • Børn og fysisk træning
 • Inspiration til fysisk/motorisk træning
 • Årsplan – fysisk træning året rundt

Modul 3 Den gode træning

Det kræver en god plan og viden om læring, når man skal levere ”den gode træning”.

Modulet giver indsigt i opbygning og afvikling af en træningslektion og præsenterer løsningsforslag til konkrete problemstillinger, som børnetræneren ofte møder.

 • Planlægning og læring
 • Opbygning af en træningslektion
 • Afvikling af en træningslektion
 • Den gode træning med mange/få eller øvede/uøvede spillere

Modul 4 Træning i praksis

Træneren for de 5-8-årige skal med udgangspunkt i sin viden om børn kunne organisere en træningstime, som tilgodeser børnenes behov. Modulet giver forslag til hvordan man organiserer minihåndboldaktiviteten og hvordan man opbygger en træningslektion for de yngste.

 • Hvad skal træneren overveje forud for træningen?
 • Præsentation af lege og øvelser til den praktiske træning
 • Organisering af minitræningen
 • Praktiske tips

Modul 5 Spillet – aktiviteten – kampen

Dette modul tager afsæt i de værdier og holdninger, som bør kendetegne børnehåndbold og sætter fokus på kampen på minibanen og på den gode kampoplevelse. Modulet viser, hvordan man kan udvikle spillet efterhånden som børnene bliver større og dygtigere. Hvad er trænerens ansvar og hvordan bliver forældrene medspillere?

 • Idéen med kampen på minibanen
 • Den gode kampoplevelse og kampens udvikling
 • Afviklingen af kampen og vejlederrollen
 • Forældre som medspillere

Modul 6 Opvarmning og skudtræning

Træningen for U-10 og U-12 skal være veltilrettelagt, rumme udfordringer og skabe grundlag for et højt aktivitetsniveau. I dette modul er der særligt fokus på første del af træningslektionen (opvarmning) og på træningsindholdet i det såkaldte ’3. kvarter’, hvor det kan være en udfordring at fastholde børnenes opmærksomhed. Modulet indeholder en lang række øvelsesforslag.

 • Opdeling af træningslektionen
 • Opvarmning af børnespillere
 • Småspil
 • Skudtræning

Modul 7 Teknisk træning

De fleste U-10 og U-12 spillere befinder sig udviklingsmæssigt i en periode, som er præget af jævn vækst og god kropskontrol.

Derfor har de let ved at lære nye bevægelser (teknikker). Modulet giver mange forslag til, hvordan man griber den tekniske træning an.

 • Teknik og teknisk træning
 • Træning af tekniske færdigheder
 • Kaste-gribe og finte
 • Læring, instruktion og feedback

Modul 8 Forsvarsspil – Målvogteren - Kampen

Modulet giver forslag til, hvordan man kan begynde at træne forsvar med U-10 og præsenterer en række øvelser og lege, hvor børnene prøver at dække op og at stå på mål. Baggrunden for reglerne i U-10 kampen bliver gennemgået og man behandler den gode kampoplevelse i U-10.

 • Forsvarsspil i U-10, hvordan?
 • Målvogteren, hvorfor og hvordan?
 • Lege, småspil, teknik og øvelser
 • U-10 kampen

Modul 9 Angrebsspil og fysisk træning

Dette modul beskæftiger sig med, hvordan U-10 hold spiller sammen med henblik på at score mål. Hvordan træner man den grundlæggende spilforståelse hos børnene? Modulet indeholder også forslag til koordinations- og balanceøvelser, som er god og alsidig bevægelsestræning for børn på dette alderstrin.

 • Hvordan spiller man angrebsspil i U-10?
 • Grundlæggende spilforståelse
 • Dueller og kontra
 • Koordinations- og balancetræning

Modul 10 Forsvarsspil og kampen

Modulet giver anvisninger til, hvordan man prioriterer og træner forsvarsspil i U-12 håndbold. Det indeholder forslag til hvordan man træner forsvarsspillet med henblik på at udvikle børnenes tekniske færdigheder, deres spilforståelse og samarbejde. Man behandler også formålet med kampen og trænerens rolle som ’kampleder’.

 • Forsvarsspil i U-12 håndbold
 • Samarbejde og formationer
 • Bolderobring, tackling, parade – lege og småspil
 • U-12 kampen og træneren som ’kampleder’

Modul 11 Angrebsspil og kontra

U-12 spillere har oftest gode forudsætninger for at udvikle deres spilforståelse og evne til at spille sammen i angrebsspillet. Modulet beskæftiger sig med vigtige begreber i relation til angreb og foreslår desuden, hvordan man kan træne kontraangreb med U-12 spillere.

 • Spillets faser og spilforståelse
 • Perception og split-vision
 • Presspil, krydsspil og screeningsspil
 • Kontraspil

Modul 12 Målvogteren og fysisk træning

Modulet indeholder overvejelser om udvælgelsen og træningen af målvogteren på U-12 holdet samt forslag til træningsøvelser. Anden del omhandler fysisk træning for aldersgruppen og præsenterer øvelser, som træner musklerne alsidigt og varieret.

 • Målvogterens udvikling
 • Udvælgelse og træning af målvogteremner
 • Styrketræning for børn
 • Bevægelighedstræning og udspænding

Vælg forbund

Luk
ANNONCE