Uddannelse & Træning
Del

KURSUSPAKKEN

Kursuspakken - et tilbud til foreninger i JHF kreds 6

Del 1: Rigtig, sjov håndbold - Vidensgrundlaget

I workshoppen omkring rigtig, sjov håndbold gennemgår vi vidensgrundlaget indhold og spiller et dilemmaspil. Formålet med denne workshop, er at sørge for at alle aktører i håndboldsporten, får en fælles forståelse, at man taler med det samme sprog, og at give indsigt i, hvad den nyeste forskning siger.

Det fælles sprog skal sørge for at skabe mulighed for bedre kommunikation imellem forbundet og foreningerne, men også foreningerne imellem.

Varighed: ca. 2,5 timer inkl. forplejning. 

Instruktør: Mads Bo Jensen, foreningskonsulent

Del 2: Mønten - perspektiv på det hele menneske

Er samfundets tilgang til børn/unge en udfordring for foreningslivet? Er I klar til mødet med den magiske mønt?

Formålet med dette kursus, er at give et perspektiv på, hvordan man håndtere sine medlemmer, hvad der er vigtigt i forhold til arbejdet med dem og hvordan man som forening kan gøre dette i praksis.

Varighed: ca. 2,5 timer inkl. forplejning

Instruktør: Christian Back

Del 3: Grundmodulet

Grundmodulet henvender sig til alle børnetrænere og indeholder en e-læringsdel og en praktisk del, der kræver, at du møder op. 

I e-læringsdelen kommer du omkring trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning, og du bliver præsenteret for relevant viden og en række anbefalinger, du kan bruge i din trænergerning. E-læringsdelen er fleksibel, da den kan gennemføres hjemmefra og på et tidspunkt, som passer dig.

I de praktiske moduler får du som kursist foldet emnerne ud på halgulvet sammen med andre medkursister og kompetente instruktører. Det giver mulighed for god dialog og for at få arbejdet praktisk med emnerne i en god læringsramme.

Varighed: 6 timer inkl. forplejning

Instruktør: DHF-instruktør

Del 4: Hvordan taler jeg med mine spillere? - Kommunikation

Hvordan skaber vi en proces orienteret mestrings arena med afsæt i en kognitiv tilgang – hvor børn/unge er i balance med sig selv? Hvorfor er indre motivation så afgørende for mennesket? Og hvorfor er det en udfordring at være resultat fokuseret?

Hvad er forskellen på et resultat orienteret miljø og mestrings miljø?

Formålet med dette kursus er at give et indblik i hvordan man kan kommunikere med sine spillere, således de oplever at blive mødt og anerkendt.

Varighed: 3 timer inkl. forplejning

Instruktør: Christian Back

Del 5: Træningsmiljø

Det attraktive træningsmiljø udspringer ofte af et godt klubmiljø. Et godt trænings- og klubmiljø kan være afgørende for, om klubben kan fastholde og rekruttere medlemmer. Det gode klubmiljø er stærkt, når det bygger på nogle grundlæggende værdier, som der er enighed om i hele klubben. Værdierne er med til at sætte retningen for, hvordan man i den enkelte klub skaber gode miljøer.

Formålet med dette kursus, er derfor at arbejde med jeres klubmiljø, i forhold til værdier, og en strategi på, hvordan man vil arbejde med disse.

Varighed: 4 timer inkl. forplejning

Instruktør: Mads Bo Jensen, foreningskonsulent

Økonomi

Prisen for HELE kursuspakken er 9995 kr.

Prisen er UDEN forplejning. 

Foreningen må deltage med bestyrelsen, trænerne, holdlederne og mange flere…

Samarbejder I med andre foreninger og kursuspakken, kan vi reducere prisen.

For mere info kontakt:

Foreningskonsulent i JHF kreds 6 Mads Bo Jensen på mail: mbj@dhf.dk eller tlf. 4182 0937

Foreningskonsulent
Mads Bo Jensen 41820937
Formand uddannelsesudvalget

Vælg forbund

Luk