Turneringer & Stævner
Del

Afbud til kamp

Skal en kamp aflyses kontaktes kredskontoret indenfor åbningstiden. Tlf. 7562 9811 eller mail: kreds6@dhf.dk

Afbud til kamp

Har I behov for at sende afbud til en kamp, SKAL I udfylde denne formular.

Vi sørger efterfølgende for at give dommerne besked.

I skal huske at orientere modstanderholdet, så de ikke kommer til en tom hal. Afbudsgebyret er kr. 1000,- pr kamp.

 

Et hold kan melde afbud til kamp 2 gange i en turnering, ved flere afbud, kan turneringsudvalget udelukke holdet af turneringen. 

 

Ved afbud efter fredag kl. 12.00 sendes en mail til dommerpåsætter og kredskontoret.

 

Sidste øjebliks afbud kontakt dommerpåsætteren. Husk også at kontakte modstanderholdet.

 

Skal der meldes afbud til en kamp, som spilles uden for JHF kreds 6, skal man kontakte modstanderen samt dommerpåsætteren i den JHF kreds, hvor kampen spilles.

Dommerudeblivelse

Skulle der ikke dukke en dommer op så følges reglerne for dommerudeblivelse (se regel herunder). Efterfølgende skal kredskontoret have en mail på kreds6@dhf.dk

JHF´s Turneringsreglement §7.2

I forbindelse med en dommerudeblivelse er den førstnævnte forening ansvarlig for at udpege en/to personer til at lede kampen.

Kampen skal altid afvikles, og en ikke afviklet kamp kan medføre, at den førstnævnte erklæres for taber af kampen, hhv. at foreningen kan idømmes en bøde på kr. 600,00

Dommerpåsætter
Georg Danielsen 2324 5006
JHF Kreds 6

Vælg forbund

Luk