Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling

JHF kreds 6 kredsgeneralforsamling ER UDSAT! 

Så snart der er fastsat e ny dato, hvor det vil være muligt at afholde generalforsamlingen, vil der komme info ud.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Beretninger fra udvalgsformændene til orientering

     a. Turneringsudvalgets beretning

     b. Dommerudvalgets beretning

     c. Børne- ungeudvalgets beretning

     d. Uddannelsesudvalgets beretning

     e. Eliteudvalgets beretning

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag *)

6. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen

    - Kasserer – Mona Nielsen (modtager genvalg)

    - TU-formand – Jens Nellemann (modtager genvalg)

    - UU-formand – Dennis Byskov Hansen (modtager genvalg)

    - EU-formand – Karina Jensen (modtager ikke genvalg)        

7. Valg af repræsentanter til JHFs repræsentantskabsmøde den 9. juni 2021

8. Valg af revisor for en ét-årig periode

9. Eventuelt

Vælg forbund

Luk
ANNONCE