Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling 2023

Kredsgeneralforsamling 2023

JHF kreds 6 kredsgeneralforsamling mandag, den 27. marts 2023 kl. 18.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Beretninger fra udvalgsformændene til orientering:
  1. Turneringsudvalgets beretning
  2. Dommerudvalgets beretning
  3. Børne- ungeudvalgets beretning
  4. Uddannelsesudvalgets beretning
  5. Eliteudvalgets beretning
 4. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag *
 6. Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen:
  1. Kasserer - Mona Nielsen (modtager genvalg)
  2. TU-formand - Jens Nellemann (modtager genvalg)
  3. UU-formand - Dennis Byskov Hansen (modtager genvalg)
  4. EU-formand – (vakant)
 7. Valg af repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde (den 13. maj i Årslev), samt JHF ekstraordinær repræsentantskabsmøde efterår 2023
 8. Valg af revisor for en ét-årig periode
 9. Nyt fra foreningskonsulenten
 10. Eventuelt

* Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 5. marts (mail: pal.jhf@dhf.dk)

Vælg forbund

Luk