Info til foreninger
Del

Klubmøder

Klubmøder

Klubmøder JHF kreds 6 2022

Referat af klubmøder + slides brugt på møderne.

1. velkomst v. kredsformand Palle Bækby

2. Orientering om den kommende håndboldsæson

 • Forturneringen for U9, U11 og U13.
  Det er vigtigt, at I spiller med de rigtige hold i forturneringen – dvs med de samme spillere som skal spille i turneringen.
  Tilmelder man 3 hold i forturneringen, kan de ikke spille i samme række, så bliver de ”prøvet” på forskellige niveauer.
 • Vigtige datoer vedr. forturneringen – se vedhæftet pdf ”vigtige datoer forturnering
 • Serie 1 og 2. Fri tilmelding til serie 3.
  Vi er i gang med at fylde huller i serie 1 og 2 op. Vi har modtaget en del ønsker fra hold der gerne vil rykke opad. TU har vedtaget, at disse ønsker kommer ind nederst på ranglisten i den rækkefølge de er modtaget. Hold der er rykket ned fra serie 2 skal tilmeldes igen. TU har vedtaget at flytte sidste spillerunde i serie 1 ud på en hverdag, således den sidste uge holdes fri til opspillet til Jyllandsserien.
 • Kortbane
  Vi har oplevet, at flere trænere ikke har kendt til reglerne i kortbane spillet. Specielt reglen med at tage en spiller ud, eller rokerer rundt på spillerpositionerne, hvis kampen er meget ulige. Vedhæftet er vores 2 siders introduktion til kortbane, samt DHF’s materiale vedr. Døm-Selv- kortbane, som I bedes sørge for, at jeres trænere får kendskab til.
 • Evaluering af turneringen.
  TU har haft sendt et lille spørgeskema ud til alle foreninger. Det er kommet i alt 11 svar, men som peger i forskellige retninger, så vi har ikke fået svar, som gør at vi laver om på
  at turneringen spilles i 6 holds puljer og i stævneform. I kan se et sammendrag af svarerne i vedhæftet pdf ”Evaluering”.
 • Ny procedure/reel vedr. holdsamarbejde
  Der er kommet en ny regel paragraf 7.11 vedr. holdsamarbejde, således at man nu i
  U13-U19 kan lave holdsamarbejde for andre hold end 1. holdet, se vedhæftet pdf ”holdsamarbejde”.
  Ønsker man at lave et holdsamarbejde for hold i U13 og U15 skal vores foreningskonsulent Mads Bo med ind over, inden anmodningen kan godkendes.
 • Jydsk Pokal Ungdom og Jydsk Cup Ungdom
  JPU og JCP forventes afviklet på samme måde som sidste år. Indbydelsen udsendes i uge 39. Se yderlige info i vedhæftet pdf ”kredscup – JPU/JCU
 • Ændringer i turneringsreglementet og propositioner
  I kan se en gennemgang af ændringer og tilføjelser i vedhæftet pdf ”DHF TU-reglement” og pdf ”Propositioner”.
  Som nævnt på klubmøder mangler der en fortolkning af paragraf 3.4.2 Dispensationsregler- nedrykning. Vi har nu modtaget fortolkningen.

3. Info fra dommerudvalget

 • Nye regler
  Henning Winther gennemgik de nye regler, som I kan læse i vedhæftet pdf ” Orientering om ændringer i spilleregler
  Og så står vi i en situation, hvor vi mangler dommere. Så gå hjem i jeres klub og spørg forældre, gamle spillere, trænere, tilskuere og hvem I ellers har tilknyttet jeres forening, om det ikke var noget for dem at komme på et dommerkursus. Vi har næste dommerkursus på lørdag d. 3.9 i Voel. I kan læse mere om at være dommer i kreds 6 på https://blivdommer.nu/.

4. Info fra Børne- og ungeudvalget.

 • Se alle BUU’s aktiviteter på vedhæftet pdf ”BUU aktiviteter”, har I spørgsmål eller vil I også gerne have et børnestævne i jeres hal, så kontakt Lisbeth på lan.jhf@dfh.dk

5. Info fra Uddannelses udvalget.

 • UU har gang sat gang i en masse kurser her i efteråret. I kan se en oversigt over alle i vedhæftet pdf ”UU aktiviteter”, hvor I også kan læse om vores kursus pakke. Som altid
  kan I kontakte UU udvalget eller Lisbeth, hvis I gerne vil vide mere om kurserne, eller måske selv gerne vil afholde et kursus.

6. Info vedr. opstart af kredstræning for piger årgang 08 og drenge årgang 07.

 • Vi er ved at have træner staben på plads til de kommende årgange der skal i gang med kredstræning. Der indkaldes til iagttagelsesstævne i starten af september. Se nærmere
  info i vedhæftet pdf ”kredstræning

7. Evt

 • Det er ved at være tid til at sende en indstilling af sted til ”årets forening”, hvor fokus er på frivillighed. Læs mere og om hvordan I søger i vedhæftet pdf

Vælg forbund

Luk