Talentcenter
Del

Generel info

Velkommen til Aarhus Talentcenter.

JHF Kreds 5 har, i tæt samarbejde med DHF og ESAA, gentænkt strukturen for kredsens talentarbejde, og resultatet er et nyt samlet talentudviklingsmiljø - Aarhus Talentcenter (ATC)

ATC er et tilbud til alle drenge og piger i aldersgrupperne U-13, U-15 og U-17, som spiller i en forening i JHF Kreds 5.

Træningen i Aarhus Talentcenter erstatter det der tidligere hed ’kredstræning’.

Formålet med Aarhus Talentcenter er at understøtte de lokale træningsmiljøer ved at bidrage med viden, inspiration og erfaring om talentudvikling til foreningerne og trænerne - samtidig med at der tilbydes 10 årlige træningssamlinger med fokus på udviklingen af spillernes individuelle kompetencer.

Træneruddannelse
For at foreningens spillere kan deltage i ATC-træningen, anbefales det at trænerne i aldersgruppen har deltage på ATC Intro kurset (online). Det anbefales desuden, at trænere deltager aktivt i afviklingen ATC-træningen og deltager på de 4 årlige kurser, der udbydes i forbindelsen med ATC-træningen.

Åben træning
En afgørende forskel er, at du som spiller ikke skal udtages for at være med. I aldersgrupperne U-13 og U-15 er der åben træning, og det betyder at ALLE, der har lyst, er velkommen til at deltage - uanset hvilket hold eller hvilken række man spiller i hjemme i foreningen.

DHF Talenttræning
ATC er også første skridt på vejen ind i DHF Talenttræning. Der er fast tilknyttet DHF’s Talenttrænere i aldersgrupperne U-15 og U-17. DHF Talenttrænerne vil igennem ATC-træningen få et langt større kendskab til den enkelte spiller, hvilket skaber endnu bedre forudsætninger for talentidentifikationen.

ESAA morgentræning
Der er en ESAA morgentræner fast tilknyttet Aarhus Talentcenter. Det betyder at ATC-træningen fremover erstatter ESAA try-out. Deltagelse i ATC-træningen er uafhængig af ESAA morgentræningen.

ATC Teams
Der er et ATC Team for Aldersgruppe, opdelt på piger og drenge. Hver ATC Team består af en ATC Teamleder der har det overordnet ansvar for gruppen. Der ud over består alle teams af et antal fast tilknyttede trænere, samt en ESAA morgentræner. I aldersgrupperne U-15 og U-17 er der desuden tilknyttet en DHF Talenttræner.

Vælg forbund

Luk