Info til foreninger
Del

Persondata (GDPR)

GDPR er en forkortelse for den nye europæiske persondataforordning: The General Data Protection Regulation.

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018 i samtlige EU-lande, herunder Danmark, og vil gælde alle virksomheder og organisationer, som opbevarer personlige data om borgere i Europa.

En personoplysning er enhver form for oplysning om en fysisk person, der kan bruges til at identificere den pågældende.

Det gælder f.eks. navn, adresse og telefonnummer, og det omfatter f.eks. også oplysninger om en idrætsudøvers konkurrencedeltagelse, ranglistepoint, karantæner og skadessituation.

Personoplysninger kan inddeles i to hovedgrupper:
• Den ene hovedgruppe kategoriseres som almindelige oplysninger. Langt de fleste personoplysninger, som foreninger behandler, hører til denne kategori.
• Den anden hovedgruppe omfatter oplysninger, som er tillagt højere grad af beskyttelse, fordi de er af mere følsom karakter. Denne hovedgrupper omfatter tre typer af personoplysninger: 1) følsomme oplysninger f.eks om helbredsmæssige forhold, seksuelle forhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning m.m., 2) oplysninger om strafbare forhold og 3) CPR-nummer.

Ofte når man taler om GDPR, taler man om databehandlere og dataansvarlige.

Dataansvarlig = ”…den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.”

Den dataansvarlige anses altså for at have ‘ejerskabet’ af oplysningerne.

Databehandler = ”…den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.”

Databehandleren må kun behandle oplysningerne på vegne af (efter instruks fra) en dataansvarlig. Databehandleren behandler således aldrig oplysninger til egne formål og må derfor ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for den dataansvarlige.

 

Datatilsynet beskriver grundigt på deres hjemmeside hvorledes loven er skruet sammen. 

 

DHF lægger relevante politikker og beskrivelser vedr. GDPR  og andet IT op på denne side og tilhørende undersider.

 

 HåndOffice drives af DHF og forbund / kredse / region til brug for turneringsadministration.


Når klubber indtaster personoplysninger i HåndOffice er det med henblik på at kunne opfylde kravene til deltagelse i håndboldturneringer under DHF og underliggende forbund / kredse / region.

DHF og forbund / kredse / region er dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der sker i HåndOffice, og vi skal derfor opfylde blandt andet oplysningspligten overfor spillere, trænere og ledere, som registreres i systemet.

Vælg forbund

Luk