Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling 2022

16. marts 2022 kl. 19.00 i Sportens Hus 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. a) Turneringsudvalgets beretning til orientering
  b) Dommerudvalgets beretning til orientering
  c) Uddannelsesudvalgets beretning til orientering
  d) Børne- og Ungeudvalgets beretning til orientering
  e) Eliteudvalgets beretning til orientering
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. a) Valg af Kasserer Preben Dall, Afgår pga. alder
  b) Valg af Turneringsudvalgsformand Kenneth S. Jensen, Modtager genvalg
  c) Valg af Uddannelsesudvalgsformand, Kim Adamsen, Modtager genvalg
  d) Valg af Eliteudvalgsformand, Allan Schmidt, Modtager ikke genvalg
  e) Valg af Medlem, Kurt Iversen, Modtager valg
 7. Valg af kredsens repræsentanter til JHFs repræsentantskabsmøde
 8. Valg af 1 revisor - Carsten Mortensen og 1 suppleant - John Laursen (for en 2-årig periode)
 9. Eventuelt

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening 2 stemmer, der kan
afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Alle betingelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Referat fra marts 2022 kan hentes her

Referat fra juni 2021 kan hentes her

Referat fra marts 2020 kan hentes her

 

Billeder fra generalforsamlingen 2020

Vælg forbund

Luk
ANNONCE