Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling 2021 afventer corona-situationen.

Kredsgeneralforsamling 2020:

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. a) Turneringsudvalgets beretning
  b) Dommerudvalgets beretning
  c) Uddannelsesudvalgets beretning
  d) Børne- og Ungeudvalgets beretning
  e) Eliteudvalgets beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af:
  a) Kasserer Preben Dall - Modtager genvalg 
  b) Turneringsudvalgsformand Kim Adamsen - Modtager genvalg 
  c) Uddannelsesudvalgsformand Tue Fisker - Modtager genvalg 
  d) Eliteudvalgsformand Allan Schmidt - Modtager genvalg            
 7. Valg af kredsens repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde 
 8. Valg af 1 revisor – Per Enevoldsen og 1 suppleant – John Laursen (for en 2-årig periode)
 9. Eventuelt

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening 2 stemmer, der dog kan afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
Stemmesedler udleveres ved indgangen.

Referat fra generalforsamlingen 2020 kan hentes som pdf fil her

Billeder

Vælg forbund

Luk
ANNONCE