Uddannelse & Træning
Del

Børnetrænerens dag lørdag d. 29.08.2020

BØRNEHÅNDBOLDTRÆNERENS DAG 2020

LØRDAG DEN 29. AUGUST 2020 AFHOLDEr JHF KREDS 3 "BØRNEHÅNDBOLDTRÆNERENS DAG" i Herning Sportscenter

Uddannelsesudvalget i Kreds 3 indbyder i samarbejde med Børne- og Unge Udvalgene i Kreds 3 alle interesserede børnetrænere til at komme på Børnetræneruddannelsens Grundmodul eller 2 af overbygningsmodulerne: "Afleveringer, kaste- og skudteknik" samt "Finter, duel og småspil" i Herning Sportscenter lørdag d. 29. august 2020.

Kurserne er tiltænkt som en inspirationsdag for alle U-6 til U-13 trænere, så de kan blive klædt så godt på som muligt til den kommende sæson. 

BTU Grundmodul: (Kursus nr. 3639 kl. 09.15 - 16.00 i Herning Sportscenter)

Grundmodulet henvender sig til alle børnetrænere og indeholder en E-læringsdel og en praktisk del, der kræver, at du møder op.

I E-læringsdelen kommer du omkring trænerrollen, aldersrelateret træning og træningsplanlægning, og du bliver præsenteret for relevant viden og en række anbefalinger, du kan bruge i din trænergerning. E-læringsdelen er fleksibel, da den kan gennemføres hjemmefra og på et tidspunkt, som passer dig.

I de praktiske moduler får du som kursist foldet emnerne ud på halgulvet sammen med andre medkursister og en kompetent instruktør. Det giver mulighed for god dialog og for at få arbejdet praktisk med emnerne i en god læringsramme.

På grundmodulets tilstedeværelsesdel får du skabt et godt fundament for at være børnetræner. Det er de samme emner, der arbejdes med i E-læringsdelen og i den praktiske del. Derfor er det godt at have været igennem E-læringsdelen, inden du møder op til den praktiske del af grundmodulet. Instruktøren vil udfolde emnerne yderligere med konkrete eksempler. Kurset er en blanding af klasseundervisning og undervisning i hallen, hvor både instruktøren og kursisterne er på. Instruktøren tager udgangspunkt i kursisterne for at gøre det mest muligt nærværende for kursisterne.

På grundmodulet arbejdes der med følgende:
• Børnetrænerens roller
• Forældresamarbejde
• Formidling på halgulvet
• Aldersrelateret træning
• Håndboldappen
• Den gode træning og træningsplanlægning

Afleveringer, kaste- og skudteknik. Kursus nr. 3640 kl. 9.00-13.00 i Herning Sportscenter (let frokost kl. 12.00)

På dette modul vil du arbejde med de mest essentielle færdigheder i håndboldspillet;
afleveringer og skud.
At kaste og især at gribe er ikke ’bare lige’ for vores børnespillere, og hvordan skal
du lige lære dem det? Hvad er progressionen, og hvad skal du have fokus på?

Det lærer du på dette modul, som arbejder med følgende:
• Kaste- og afleveringsteknik
• Forskellige skud- og afslutningsteknisk
• Brugen af forskellige boldtyper
• Formel og funktionel træning
• Konkrete lege og øvelser
• Håndboldappen

Instruktør: Christian Back

Finter, duel og småspil: Kursus nr. 3641 12.00-16.00 i Herning Sportscenter (let frokost kl. 12.00)

På dette modul vil der blive arbejdet med duelspillet, altså primært situationen en mod en.
Hvilke teknikker og egenskaber skal man fokusere på og træne for at gøre spillerne skarpe i denne centrale del af håndboldspillet?
Duellen vil i modulet også blive spilorienteret, da der vil være eksempler på, hvordan den kan trænes i småspil og partibold.

Det lærer du på dette modul, som arbejder med følgende:
• Værktøjer til 1 mod 1 situationen
• Finteteknik
• Partibold og andre småspil
• Vurderingsevne
• Split vision
• Håndboldappen

Instruktør: Christian Back

Tilmeldingen til kurserne skal ske via HåndOffice 

Det er muligt at deltage både i kursus nr. 3640 og kursus nr. 3641, da de afholdes i forlængelse af hinanden.

Pris pr. deltager:

Kursus nr. 3639 BTU Grundmodulet 600 kr. (heldagskursus)

Kursus nr. 3640 Afleveringer, kaste- og skudteknik 400 kr. (formiddag)

Kursus nr. 3641 Finter, duel og småspil 400 kr. (eftermiddag)

Hvis man deltager i både kursus 3640 og 3641 er prisen 700 kr. 

Husk at det er muligt for foreningen at søge kursusrefusion hos egen kommune for de kursister foreningen har med på kurserne.

Uddannelsesformand Kreds 3
Instruktør
Christian Overgaard Back 26225705

Vælg forbund

Luk
ANNONCE