JHF Kreds 3
Del

Flytning af kamp

Kampflytning

Skal I have en kamp flyttet, skal I sende en flytteanmodning via foreningens HåndOffice. I kan i dette link læse, hvorledes I skal lave flytteanmodningen i HåndOffice; https://www.dhf.dk/media/6205/haandoffice-kampflytninger.pdf.  

I skal have accept fra modstanderne, inden I laver en flytteanmodning på kampen.  Her under kan I se flyttegebyrerne, så overvej lige en ekstra gang om kampflytningen er nødvendig. Gebyrerne for kampflytninger gælder i alle turneringskampe op til og med Jyllandsserien. Der gælder andre gebyrer for flytning af kampe i 2. og 3.div. senior samt U-17 og U-19 1.div/Liga

                             Flytning tidligere end 30 dage før                     Gratis

                             Flytning fra 14 til 29 dage før                             kr.   526,-

                             Flytning fra 7 til 13 dage før                               kr.   736,-

                             Flytning mindre end 7 dage før                           kr. 1.102,-

Dagene beregnes ud fra både det nuværende kampdato samt den dato, som kampen flyttes hen til. Alt efter hvad der ligger tætteste på.

Eksempel: Kamp 888888 er fastsat til d. 2. december, og d. 14. oktober sendes en flytteanmodning om kampflytning til d. 10. november. Denne flytninger koster kr. 526,-, da det er mellem 14 og 29 dage til kampen skal spilles på den nye kampdato.

Afbud til kamp i Kreds 3

Har I behov for at sende afbud til en kamp, bedes I udfylde formularen henunder. Gerne så tidlig som muligt og meget gerne inden fredag kl. 12.00 for kampe i weekenden, så vi ikke har dommere og hold til at stå ude ved kampe, der ikke bliver spillet.

Såfremt afbuddet kommer inden for kontorets åbningstid, så sørger vi efterfølgende for at give dommerne besked om, at kampen er aflyst. Hvis afbuddet kommer så sent, at vi ikke har mulighed for at få dommerne taget af, så kan der efterfølgende opkræves dommerhonorarer samt kørsel til dommerne ud over afbudsgebyret. 

I må også meget gerne orientere modstanderholdet om, at I ikke møder op, så de ikke står og venter ude i hallen.

Afbudsgebyret er 1.000,- kr. 1. gang et hold sender afbud. Ved gentagelse af afbud fra det samme hold i den samme turneringsrunde er afbudsgebyret 2.000 kr.

Et hold kan melde afbud til kamp 2 gange i en turnering. Ved flere afbud i samme turneringsrunde kan turneringsledelsen udelukke holdet af turneringen.

Afbud til kampe udenfor Kreds 3 bedes sendt til den kreds, hvor kampen skal spilles.

Foreningens navn:
Navn på kontaktpersonen
Angiv hvilken dato kampen skal spilles
Angiv starttidspunktet for kampen
Hallens navn
Hvem skal holdet, der melder afbud, spille imod
Sæt kryds (Hvis afbuddet kommer sent, så skal modstanderne kontaktes)
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der desuden hurtigst muligt sendes en skriftlig redegørelse til JHF Kreds 3 jf. § 8.5 i Turneringsreglementet
  • Ja
  • Nej
Hvis ja, så skal der senest 48 timer efter det oprindelige kamptidspunkt fremsendes et nyt spilletidspunkt for kampen jf. § 8.5 stk. b. Hvis det ikke overholdes, så taberdømmes det hold, der har meldt afbud til kampen.
  • Ja (der skal fremsendes et nyt kamptidspunkt inden for 48 timer fra kampstart)
  • Nej
Her er det muligt at lave en skriftlig redegørelse for afbuddet eller tilføje yderligere bemærkninger til afbuddet
Vi har nu modtaget din forenings afbud til kampen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE