International transfer
Del

Formularer

International transfer 

Alle danske spillere uanset alder, der skal til udlandet for at spille, skal via deres nye forening i udlandet søge om internationalt klubskifte (transfer) fra Danmark. Der er ikke forskel på om det er en ungdoms spiller, amatør spiller eller en professionel spiller.

Alle danske eller udenlandske spillere uanset alder, der skal til Danmark for at spille, skal via deres nye forening i Danmark anmode om et internationalt klubskifte fra udlandet (Anvend formular for internationalt klubskifte). Dette gælder også for spillere, der er fra Færøerne og Grønland.

Et internationalt klubskifte skal foregå via de 2 involverede nationale håndbold forbund.

Bemærk, at vi i Danmark for amatørspillere og studerende har en karenstid på 30 dage fra sidst spillede kamp for tidligere forening. Perioden udgør 10 dage for professionelle spillere. Dette fremgår af henholdsvis DHF´s turneringsreglement og Ligareglementet.

En tidligere professionel spiller, der skifter til et andet land som amatør, bevarer sin professionelle status i op til 12 måneder efter udløb at kontrakten i forhold til det administrationsgebyr, der skal betales for klubskiftet. Man skal derudover være opmærksom på, at den afgivende klub har ret til at kræve uddannelseskompensation for de antal sæsoner spilleren har spillet i foreningen, hvis spilleren opfylder alderskravene herfor.

Man skal være opmærksom på, at hvis en amatørspiller skifter til udlandet på kontrakt og opfylder alderskravene, kan den afgivende klub kræve et engangs uddannelseskompensations beløb iht. EHF´s liste over nationer. Danmark er en topnation, hvorfor kravet max kan udgøre 1500 CHF/ omregnet 13620€. Denne ordning gælder for et skifte til/fra udlandet.

Hvis en amatørspiller skifter internationalt, og indgår en professionel kontrakt indenfor 12 måneder efter sit amatørskifte, skal den modtagende klub betale difference på transfergebyret fra amatør til professionel til både det afgivende håndbold forbund og til EHF/IHF.

Uanset om en spiller ikke har spillet før eller ikke har spillet indenfor de seneste 24 måneder, så skal et internationalt klubskifte bekræftes og godkendes af det afgivende lands håndbold forbund, førend spilleren kan blive spille berettiget for en ny forening.

Studerende 

For ungdoms spillere mellem 15 - 18 år samt for visse spillere, der kommer til Danmark i studieøjemed, er det internationale klubskifte generelt gebyrfrit. For øvrige spillere skal der betales et internationalt transfergebyr. Taksterne fremgår af "formular for internationalt klubskifte", som altid skal anvendes, når en spiller skal hentes til Danmark. Se nedenfor.

Hvis det internationale klubskifte skyldes et studieophold, skal der, sammen med formular for internationalt klubskifte, vedlægges en officiel bekræftelse fra studiestedet, denne skal som minimum indeholde den studerendes navn, studieretning, samt forventet studieperiode på den pågældende.  Yderligere gælder, at denne skal være udfærdiget på engelsk. Konsekvensen af en gebyrfri transfer pga. studie-ordning er, at den pågældende spiller ikke må deltage på et hold, der i tuneringen deltager i de 2 øverste rækker. Derudover gælder, at en spiller med kontraktforhold ikke kan skifte fra professionel status direkte over på en studie-transfer, uden at der skal betales det store transfer gebyr.

Vær opmærksom på, at foreningen til en spiller, som har været i udlandet som studerende, ved hjemtagelse af spilletilladelsen og på selve anmodningstidspunktet ,skal kunne dokumentere studieophold i udlandet, for at sikre at skiftet retur kan ske uden gebyr. Det er foreningens eget ansvar at orientere sig om status på spilleren - kontakt gerne DHF forinden, da gebyret for et almindeligt amatørskifte ikke kan tilbagebetales. 

Dansk Håndbold Forbund har indgået aftale med visse lande indenfor Europa, hvor det internationale administrations transfergebyr er nedsat. Kontakt kontoret for yderligere information.

 

Formularen skal indsendes til Dansk Håndbold Forbund att. Søri Haslund på e-mail: sha@dhf.dk 

Spørgsmål til internationalt klubskifte, kontakt Søri Haslund på:

tlf.: 22 31 62 04 eller Frank Smith på tlf.: 20 33 74 75

 

Takster opdateret pr. 1. juli 2022

 

Link til de internationale transfer regler

 

Vælg forbund

Luk