Om JHF Kreds 3
Del

Info til dommere i Kreds 3

Dommerudvalgene i Kreds 3 og 6 har man lavet aftale om, at dommerne kan bruges på tværs af kredsene i alle de situationer, hvor det giver mening. Det gælder måde i turneringskampe samt ved stævner mv.

Grupperingen samt parsammensætningen af dommere sker stadigvæk kredsvis, og såfremt man har spørgsmål til det eller andet kan man altid rette henvendelse til dommerudvalget i egen kreds.

Find forening

Vælg forbund

Luk