Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling i Kreds 3 2021

Kredsgeneralforsamlingen i JHF Kreds 3 er udsat på ubestemt tid. Når der er fastlagt en ny dato, hvor det vil være muligt at afholde generalforsamlingen, vil der komme info ud.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:
 3. Formandens beretning til godkendelse.
 4. Udvalgenes beretning til orientering:
  • Turneringsudvalgsformandens beretning til orientering.
  • Dommerudvalgsformandens beretning til orientering.
  • Uddannelsesudvalgsformandens beretning til orientering.
  • Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning til orientering.
  • Eliteudvalgsformandens beretning til orientering.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Udviklingskonsulentens orientering.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til kredsbestyrelsen:
  • Valg af Formand (Per Skovgaard - modtager genvalg).
  • Valg af Dommerudvalgsformand (Bjarne Mikkelsen - modtager genvalg). 
  • Valg af Børne- og Ungeudvalgsformand (Vakant)
 9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde.
 10. Valg af Revisor (Magna Dalsgaard - modtager genvalg).
 11. Valg af Revisorsuppleant
 12. Eventuel

Hver forening har 2 stemmer.
Ved alle skriftlige afstemninger kan kun de udleverede stemmesedler anvendes. Kun foreninger, der er til stede, har stemmeret. Udvalgsmedlemmer i Kreds 3 har taleret, men kun stemmeret, hvis de er foreningsrepræsentanter.

Jydsk Håndbold Forbund er repræsenteret ved et FU medlem fra JHF

Der vil være spisning kl. 18.00 i Aulum Fritidscenter.

Tilmelding til spisningen kan ske via nedenstående formel senest 3 dage før generalforsamlingen. Gæster bedes skriv gæst i rubrikken forening, og udvalgsmedlemmer i Kreds 3 bedes skriv navnet på udvalget i rubrikken forening.

Angiv e-mailen på den person, der tilmelder
Såfremt man udebliver fra spisningen, så vil foreningen/man blive opkrævet det beløb, som spisningen koster pr. person.
Tak for din tilmelding til spisning ved kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 i Aulum Fritidscenter

Vælg forbund

Luk
ANNONCE