Info til foreninger
Del

Bestilling af dommere til stævner i Kreds 3

Bestilling af dommere til private stævner

Tidsfrister for dommerbestilling til stævner:

Stævner med under 100 kampe skal være indsendt på en speciel Excel-fil senest 14 dage før stævnets afholdelse.
Stævner med over 100 kampe skal være indsendt på en speciel Excel-fil senest 21 dage før stævnets afholdelse.

Der vil blive opkrævet et ekstra gebyr, såfremt filerne ikke er modtaget til tiden, eller hvis de kræver, at de skal omkonverteres, inden de kan importeres i systemet. Desuden vil sandsynligheden for "Døm-selv-kampe" være større, hvis vi ikke modtager import-filerne til tiden.

Såfremt vi ikke har ledige dommere nok til at dække alle kampe til stævnet, så vil de resterende kampe blive "Døm selv kampe".

Ved dommerbestilling til stævner skal stævnerne laves i en speciel Excel-fil, hvor hver række U-13 Piger, U-13 Drenge mv. er lagt ind på hver deres fil.

Dato skal skrives således: 02-09-2022

Klokkeslet skal skrives således. 12:30

Runde sættes til 1

Bane sættes oftest til 1, hvis der er flere baner i den samme hal, så sættes bane 2 til 2 osv.

Der må ikke være cellehenvisninger i Excel-filen. Dvs. holdnavne mv. skal skrives i hver enkel celle.

Det er kun kolonnerne: Kampnr., Spilledato, Spilletid, Runde, Hjemmehold, Udehold, Spillested og Banenr, der skal udfyldes. Øvrige kolonner skal der ikke skrives i. Husk der skal laves en fil for hver enkel række. Eks. vis. U-15 Piger, U-17 Piger, U-19 Piger, Dame A, Dame B osv.

Excel-fil til kampimport >

Retningslinier vedr. private stævner:

  • Alle kampe skal lægges ind i HåndOffice. Undtaget herfra er evt. kampe, som klubben selv dømmer. De skal IKKE lægges ind i HåndOffice.
  • Alle kampe skal påsættes af kredsens påsættere eller personer, som er bemyndiget hertil efter aftale med DU-formanden i Kreds 3.
  • Alle kampe, som er påsat af kredsen, SKAL afregnes via kredsen.

Vælg forbund

Luk