Aktiviteter
Del

Udvalgte hold Kreds 3

Retningslinjer for deltagelse i kredstræningen

Kredstrænerne for både drenge og piger har i fællesskab udarbejdet følgende retningslinjer for deltagelse i kredssamlinger i Kreds 3 regi.
Formålet med disse er at skabe en forståelse for kredssamlingernes rammer og derved afstemme forventninger hos spillerne samt de forældre og trænere, der er i berøring med spillerne i dagligdagen.
Deltagelse i kredssamlingerne
- Spillere der er udtaget til bruttotruppen skal deltage i alle træningssamlinger.
- Kredstræningen prioriteres over klubbens samt egen træning og kamp.
Afbud
- Evt. afbud skal ske i ugen op til træningen – ikke på selve dagen (sygdomstilfælde og pludselig
opståede skader er undtaget).
- Afbud kan ikke foregå på sms men pr. telefon.
- Særlige afbudstilfælde som ferie mv. skal gives i god tid og hurtigst muligt.
Kampe
- Spillerne kan godt spille kamp dagen efter en kredstræning. Vi forsøger at være opmærksomme på
dette, og derved bevidste om vores valg af træningsmetoder og belastningsgrad af spillernes fysisk.
- Vi gør opmærksom på, at klubkampe på kredstræningsdage er uheldige. Hvis andet ikke kan lade
sig gøre, forventer vi at høre fra træneren for den pågældende klub – ikke spillerne.
Skader
- Hvis en spiller er skadet til en enkelt træning, møder denne op og overværer træningen.
- Hvis en spiller er skadet over en længere periode, udgår denne af bruttotruppen i samråd med
trænerteamet. Når spilleren er træningsklar igen laves en ny vurdering af dennes niveau.
- Hvis spilleren gentagne gange er ramt af småskader, udgår denne af bruttotruppen med den
begrundelse, at man skal blive skadesfri samt opprioritere den fysiske form for at kunne klare både
klub og kredstræninger.
Træninger
- Medbring bold og drikkedunk
- Evt. behov for tapening klares inden træningens begyndelse
- Vi håber og tror på, at klubtrænerne vil følge og overvære vores træninger – for spillernes skyld!

Kredstrænerne i Kreds 3

Vælg forbund

Luk
ANNONCE