Aktiviteter
Del

Vejledning Total Håndbold U-5, U-6, U-7 og U-8

Vejledning om Totalhåndboldstævner/regler for U-5 til U-8 sæson 2021/2022

Førskolebørn = U-5

0. klasse = U-6

1. klasse = U-7

2. klasse = U-8

Alle spiller Totalhåndbold i U-5 til U-8.

Bolde til Børnestævnerne:
Der skal spilles med følgende bolde til børnestævnerne
(Arrangørforeningen stiller med kampbolde til stævnet):


U-5 spiller med: Street håndbold ø = 42 cm

U-6 spiller med: Street håndbold ø = 42 cm

U-7 spiller med: Street håndbold ø = 47 cm

U-8 spiller med: Gummi bold str. 0
(vær opmærksom på at bolden ikke er pumpet for hårdt og har en omkreds på max 47 cm)

Regler for Totalhåndbold:
U-5, U-6 og U-7 spiller med mix-hold.

 • U-8 spiller i Pige og Drenge-rækker. Der må være 1 dreng på et pigehold - frit antal piger på drengehold.
 • Kampene SKAL spilles med 3+1 deltagere.
 • Maks 6 spillere pr. kamp. Tilmeld evt. ekstra hold, hvis man har mange spillere. Man må gerne spille på flere hold den samme dag.
 • Der spilles på tværs af banen.
 • Ved start gives bolden op fra midten. Ved mål giver målvogteren bolden op. Alle spillere fra det angribende hold skal være over midterlinjen, inden der må skydes på mål.
 • Ved afslutning på mål løber den afsluttende spiller ud og en ny spiller løber ind på mål. Derudover er der fri udskiftning. Hvis der kun er 4 spillere på holdet, skal den afsluttende spiller løbe ind på mål.
 • Ved boldtab/afslutning/scoring/indkast skal alle spillere på det angribende hold tilbage og røre egen målcirkel.
 • Bolden må erobres på hele banen.
 • Intimsfære: Man må ikke omklamre den boldbesiddende spiller
 • Hjemmeholdet/førstnævnte hold er vejleder til kampen.
 • Vi opfordrer til, at vejlederen ikke er alt for ung, da vejlederen bl.a. har mulighed for at justere på spillet ved stor forskel på holdene – se pjecen ”Guide til den gode håndboldvejleder”.
 • Fløjt ved mål (så spillerne kan lære, at der bliver fløjtet under en håndboldkamp).
 • Husk – det er kun vejlederen, der må være på banen under kampene – trænerne skal blive på sidelinjen og kun vejlede egne spillere.
 • Spilletid: 2 x 7 min. 1 min. halvleg.
 • U-5, U-6 og U-7 spiller 2 kampe.
 • U-8 spiller 2 - 3 kampe pr. stævne, alt efter hvordan det kan gå op. Hvis der kun er 3 hold i puljen, så spiller holdene dog kun 2 kampe.
 • Der er hilsepligt efter hver kamp.

Idégrundlag for Totalhåndbold: 

Totalhåndbold er begejstring, boldføling, rummelighed, fællesskab og fokus på udvikling i introduktionen til håndbolden for de yngste spillere.

Totalhåndbold er bygget op om ’du må’-regler og tænkt til at understøtte spillernes succesoplevelser. En ramme hvor de voksne: vejleder, træner og tilskuer fokuserer på glæden ved kamp og den gode oplevelse og ikke fortaber sig i resultater.

 

Du må score mål  

 

Du må røre de andre  

 

Du må spille de andre  

 

Du må dække op uden for frikastlinien 

I Totalhåndbold ønskes der flow i spillet, og at der opbygges en kultur, hvor alle spillerne er med til at underbygge dette. Fokus på gennem bold, begejstring og bevægelse at holde gang i kampen og undgå de mange spilstop, som nemt kan opstå, hvis man bliver meget regelfast.

Få spillere på banen giver flere boldberøringer og mere rum til den enkelte spiller.

Tilmelding til stævner:

Foreningerne skal selv tilmelde hold til børneturneringen via HåndOffice. Sidste til- og frameldingsdag kan ses på kredsens hjemmeside: http://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-3/aktiviteter/boerne-og-unge-aktiviteter/

De tilmeldte hold vil blive fordelt ud på spillestederne, så det også bliver muligt for yderområderne at få et hjemmestævne. Hvis der ikke er tilmeldt hold nok til at afvikle et stævne på alle de nævnte spillesteder, så vil arrangøren få besked om, at stævnet er aflyst.

Spilleplan til de enkelte stævner vil blive lagt ud på kredsens HåndboldInfo/Håndbold appen ca. 14 dage før stævnet. Eventuelle rettelser til spilleplanerne pga. afbud mv. vil ske senest onsdag før stævnet om lørdagen. 

Husk at det altid er muligt at tilmelde hold i en ældre årgang, hvis børnene har brug for større udfordringer.

Arrangørforeningens opgaver ved stævner:

 • Ansvarlig for at værdierne i Totalhåndbold efterleves, og foreningen er forpligtet til at tage en konstruktiv dialog med trænere og forældre, der ikke lever op til værdierne.
 • Klubben afholder udgiften til halleje. Husk at booke hallen fra kl. 9.00 til 16.00.
 • Sørge for de rigtige bolde er til rådighed til stævnet
 • Sørge for 2 sæt overtrækstrøjer i børnestørrelse
 • Stå for det praktiske ved stævnet
 • Ved afbud efter sidste til/frameldingsdato er det arrangørforeningen, der selv må klare de små justeringer, der eventuelt må være. F.eks. kan enkelte hold få en ekstra kamp, for at få det til at gå op. Hvis et hold udebliver, skal man prøve at finde muligheder for kampe, til de hold der er mødt op. Evt. ved at mixe holdene – spørg evt. trænerne.
 • Arrangørforeningen bedes give besked til Kredskontoret om udeblevne hold.
 • Alle hold skal spille mindst 2 kampe pr. stævne. U-8 skal spille 3 kampe.
 • Arrangørforeningen vil naturligvis få besked om eventuelle afbud fra Kredskontoret.

I forbindelse med det sidste stævne i marts måned giver Børneudvalget medaljer til alle spillere. Medaljerne SKAL uddeles til dette stævne – og må ikke tages med hjem i klubben til eventuel uddeling i forbindelse med sæsonafslutning mv.

 

Vi glæder os til at se Jer til en forhåbentligt rigtig god og sportslig sæson.

Børne- og Ungeudvalget, Kreds 3

 

Vælg forbund

Luk