Uddannelse & Træning
Del

Motivation og fastholdelse af ungdomstrænere

Der er gennem de seneste år lavet en del undersøgelser af, hvad der motiverer børn og unge til at blive og forblive idrætsaktive. Især for unge fremhæves den gode voksenkontakt, som et parameter for fastholdelse. Den gode voksenkontakt tager udgangspunkt i rummelige voksne, der forstår at lytte til de unge, inddrage dem og, ikke mindst, skabe attraktive rammer for idrætsudøvelsen. Denne voksne vil i de fleste håndboldforeninger være en træner.

Det er langt fra en triviel opgave at kunne rumme både at være der for de unge på det personlige, såvel som det håndboldfaglige plan. De kompetencer, som vi i håndboldsporten typisk har tillagt trænergerningen bliver udfordret, og både klubber og trænere er udfordret i at finde det rette set- up. De unge har andre forventninger end vi er vant til, men det tilbud, vi har til de unge, er langt hen ad vejen det samme, som det altid har været.

Fra forbundets side har vi meget lidt viden om, hvem de trænere er, som påtager sig opgaven med at træne de unge, og hvad vi kan gøre for at hjælpe klubber og trænere med at løfte den store opgave det er at arbejde med fastholdelse. Med dette projekt vil vi forsøge at vende fokus fra de spillere, vi forsøger at fastholde, mod de voksne, som skal hjælpe os med at lykkes med at fastholde unge mennesker i håndboldsporten.

Projektet har to faser. Første fase er en anonym spørgeskemaundersøgelse, som vi håber, at så mange trænere, som muligt, i vores region, vil hjælpe os med at besvare. Spørgeskemaet skal hjælpe os med at blive klogere på hvem trænerne er og hvad der motiverer dem. Spørgeskemaet udsendes fra uge 6 med svarfrist i uge 9. Anden fase er igangsættelse af et antal pilotprojekter, hvor vi sammen med foreningerne og Center for Ungdomsstudier vil teste forskellige ideer til hvordan foreningerne kan arbejde med trænergerningen på ungdomsholdene.

Status på første del af projekt ”Den sekundære voksen” - motivation og fastholdelse af ungdomstrænere.

Ungdomstræneren spiller en stor rolle i at skabe det træningsmiljø, der kan fastholde unge i håndboldsporten.

Som nævnt ovenfor, har vi med dette projekt fokus på at undersøge hvem ungdomstrænerne er, hvad der motiverer dem, og hvordan klubberne kan arbejde med at rekruttere og fastholde ungdomstrænere.

Vil din forening være med i et projekt der har fokus på ungdomstrænere?  

Vi søger foreninger, der har lyst til at arbejde med motivation af ungdomstrænere. Vi er nu klar til at starte anden fase af projektet og har defineret nogle pilotprojekter, som vi inviterer foreningerne til at byde ind på, hvis de gerne vil arbejde med den måde de organiserer, motiverer og rekrutterer deres ungdomstrænere.  

I overskriftsform lyder projekterne:

Spotkursus (vil blive udbud i udvalgte kommunenetværk) 

  1. Trænerudvikler med fokus på trivsel og kvalitet 
  2. Organisering af træningen og træneropgaven 
  3. Gentænkning af rekruttering af ungdomstrænere  

Hvad får man ud af det som forening?  

Målet er at give foreningerne nogle konkrete input til hvad de kan arbejde med i forhold til trænerne i den kommende sæson. 

Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier er en erfaren foreningsmand, træner, foredragsholder og forsker, og vil fungere som tovholder i forhold til at få igangsat og følge pilotprojekterne i foreningerne.  

Hvad forpligter foreningen sig til?  

Foreningens ledelse og trænere skal være indstillet på at arbejde med det eller de temaer, man melder ind på, og stille op til det nødvendige antal møder og aktiviteter for at få pilotprojektet sat i søen. Pilotprojekterne skal køre i sæson 22/23 og vil blive planlagt, så det passer ind i årshjulet hos foreningen.  

Hvordan kan jeg høre mere?  

Du kan kontakte HRØs foreningskonsulenter for at høre mere: 

 

Morten Juul; 5180 6874, muu@dhf.dk 

Benny Salling; 3051 6711, bsl@dhf.dk 

Mahilde Almdal-Bjørnestad; 2074 1505, mab@dhf.dk 

Foreningskonsulent
Morten Juul 51806874

Vælg forbund

Luk