Turneringer & Stævner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Turneringsnyt

Til samtlige foreninger ved Håndbold Region Øst

 

Landspokal.

Serie 1, 2, 3 og 4 skal tilmeldes via haandoffice.

Ved tilmelding til landspokalturneringen er alle førstehold automatisk tilmeldt, såfremt de spiller i kval-rækken eller bedre. Det er foreningens eget ansvar at afmelde holdet via haandoffice senest den 12. august 2019 som ligeledes er sidste tilmeldingsmulighed for øvrige førstehold.

 

Seriepokal.

Turneringen spilles i følgende rækker:

Række 1: Kvalifikationsrækken, serie 1 og serie 2.

Række 2: Serie 3 og 4-rækken.

Deltagelse af spiller på et hold i seriecuppen tager udgangspunkt i spillerens deltagelse i sidste turneringskamp Dette er således afgørende for spillerens op/nedrykning på hold i serie cuppen

Det er en betingelse for afvikling af en række i HRØ´s Øst Pokalturnering, at der er tilmeldt mindst 16 hold i rækken.

 

Ungdomspokalturneringer.

Ungdomspokalturneringerne er ændret, således ungdomspokal 1 er en turnering som løber frem til den 4. januar 2020. Ungdomspokal 2 afvikles med start i november og slutter den 14. marts 2020. Alle kampe afvikles som Cup kampe.

Det er en betingelse for afvikling af en række i HRØ´s ungdomspokalturnering, at der er tilmeldt mindst 8 hold i rækken.

 

Spillere som har deltaget i pokalturnering 1 efter 1. runde, kan ikke deltage i pokalturneringen 2.

 

Niveaustævner.

Se brev om procesbeskrivelse for niveaustævner.

Op/nedrykning af spillere:  

 Det er muligt at rykke op/ned på spillere til Niveaustævnerne uden hensynstagen til de normale op/nedrykningsbestemmelser.

 Dog er det ikke muligt at spille på to hold samme dag

Dispensationer:

Der skal ikke søges dispensationer, men der må max. benyttes 3 spillere som er et år for gammel pr. kamp.

Vinterturneringen.

Når foreningerne skal tilmelde hold til sæson 2019-20, skal foreningerne være opmærksomme nedenstående.

Med indførelse af bl.a. ulige årgange og kortbane fra sæsonen 2019-2020 synes vi, at vi vil give dig muligheden for et samlet overblik over konsekvenserne. Det er vigtigt også at gøre opmærksom på, at der også i DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker bliver foretaget ændringer. Dette er betinget af både ovennævnte tiltag og som en justering på baggrund af erfaringer indhøstet.

 

Nedenfor har vi oplistet nogle væsentlige områder. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er en udtømmende oversigt. Derfor: Husk at se hele turneringsreglementet igennem, når det lægges på hjemmesiden i en ny udgave.

 

Række

Årgang

Bane

Antal

 spillere

Spilletid

Overlægger

Antal

rækker

Bold

damer

Bold

herrer

U-9

2010

Kortbane

4+1

2x20

Ja

3

0

0

U-10

2009

Stor bane

5+1

2x20

Ja

3

0

0

U-11

2008

Stor bane

5+1

2x20

Ja

3

0

0

U-12

2007

Stor bane

6+1

2x20

Nej

3

1

1

U-13

2006

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

1

1

U-15

2004-05

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

4

2

2

U-17

2002-03

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

3

2

3

U-19

2000-01

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

3

2

3

Senior

1999

Stor bane

6+1

2x25 og 2X30

Nej

5

2

3

Old Girls

1986

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

2

-

Old Boys

1984

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

3

-

3

Old Boys Veteran

1974

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

-

3

Old Girls

Veteran

1976

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

2

-

Old Boys Veteran Master

1966

eller før

Stor bane

6+1

2x25

Nej

1

-

3

 

Bemærk:

Fra U-15 spilles der med harpiks.

I sæson 2019-2020 er det kun U-9, der spiller på kortbane. Alle øvrige årgange er på stor bane.

Dispensation til brug af 2. års-spiller i underliggende årgang vil kun blive givet i ganske særlige tilfælde. Det ikke at have hold i den pågældende årgang, er ikke ”et ganske særligt tilfælde” og en sådan ansøgning vil ikke blive imødekommet.

Det vil nu igen blive muligt at spille med ”ulovligt hold”. Ny benævnelse bliver ”Anmeldt ulovligt hold”. Markering på holdet som tidligere før kampstart. Nærmere tilgår når turneringsstart nærmer sig.

Reglements-ændringer:

Herunder anføres den gældende ordlyd i det kommende reglement. Du kan derfor ikke umiddelbart se ændringen med mindre, du selv sidder med det ”gamle reglement” foran dig.

Der skal også gøres opmærksom på, at der er flere ændringer end de her anførte. Her er alene medtaget på områder, hvor der forventes indflydelse på holddannelse og –tilmelding til kommende sæson. Enkelte områder kan være uafklarede. Så er det anført

Så snart DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker er godkendt i sin helhed, vil det blive lagt på regionens hjemmeside, og der vil blive udsendt en orienteringsmail om dette.

 

3.2

Spiludvikling til ældre årgang

 

a.     Spillere, omfattet af 2.1. c-m kan benyttes i den nærmest følgende ældre årgang, uden at man dermed spærres for deltagelse i egen årgang.

 

b.     Spillere, omfattet af 2.1 c-m, der har deltaget alene i kampe i en ældre gruppe, kan senere i samme turnering benyttes i egen aldersgruppe under overholdelse af stk. 5.8

 

c.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

 

3.3

Spiludvikling i egen årgang:

 

a.     Spillere, omfattet af 2.1. a-m kan benyttes i op til to kampe i egen årgang (også samme dag), uden at spilleren skal spilles fri af de normale op- og nedrykningsregler.

 

b.     Piger må deltage på drengerækker

 

c.     Der må benyttes indtil 3 spillere pr. kamp.

 

d.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

 

 

3.4

Dispensationsregler:

a.     I alle rækker kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende årgang.

 

b.     Dispensationen gælder til hele årgangen. Når spilleren har deltaget på et hold, vil holdet blive markeret med oprykningsforbud.

 

c.     Der kan søges og benyttes op til 3 spillere pr. årgang

 

d.     En dispensationsspiller kan dog først benyttes, når dispensationsanmodningen er godkendt

 

e.     Hold med dispensation kan vinde sin pulje og rykke op i forbindelse med ombrydning

 

f.      Hold med dispensation kan ikke vinde række efter ombrydning, eller deltage i afsluttende mesterskaber

 

g.     2. års U-17 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille på seniorrækkerne op til og med øverste lokale række.

 

En forening kan kun få dispensation, hvis foreningen ikke har et U-17/U-19 hold.

 

h.     Ved evt. karantæne er man ikke spilleberettiget, før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen - se § 9.15.a.1

                                                        

i.      Dispensationen kan ophæves i forbindelse med ombrydningen, dog vil §3.5 f være gældende, selv om dispensationen ophæves efter ombrydning.

 

j.      De almindelige op- / nedryknings- regler mellem seniorholdene er gældende

 

k.     I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række.

 

l.      Konstateres en dispensation overflødig, kan den inddrages (Turneringsledelsens afgørelse)

 

 

3.5

Anmeldt ulovligt hold:

 

Der vil for hold fra i alle rækker og aldersgrupper være muligt at gennemføre en kamp med spillere, der ikke er spilleberettiget i kampen. Holdet vil blive taberdømt i kampen.

 

Der er muligt at benytte følgende spillere i anmeldt ulovligt hold

 

a.     Spillere fra nærmest ældre årgang

b.     Spillere fra de to nærmest yngre årgange

c.     De benyttede spillerne skal overholde §2.4 samt §5.10

d.     Brug af karantæneramte spiller, vil medføre yderligere straf jf. stk. 8.15.a

e.     For at anmeldt ulovligt hold kan benyttes, skal det meddeles modstander inden kampens start og der skal ligeledes være markering på holdkortet før kampstart.

 

Anmeldt ulovligt hold vil i DHF rækker tælle som afbud jf. stk. 8.6.

 

5.12

Til en ansat kamp skal der altid udfyldes et elektronisk holdkort.

 

Et fremmødt hold skal altid udfylde et elektronisk holdkort før kampen, uanset om modstanderholdet stiller op eller ej.

 

En forening, der ikke møder rettidigt op til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort inden 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt.

 

Såfremt en forening modtager meddelelse om, at en forestående kamp ikke vil blive spillet, skal foreningen inden 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt udfylde et elektronisk holdkort for at kunne erklæres for vinder af kampen. De anførte spillere anses for at have deltaget i kampen, som om den var gennemført, med mindre kampen nyansættes.

 

En forening, der af transport- eller vejrmæssige årsager ikke når frem til en ansat kamp, skal udfylde et elektronisk holdkort senest 6 timer efter kampens ansatte tidspunkt.

 

Såfremt kampen ikke spilles til ende, anses de anførte spillere for at have deltaget i kampen med mindre kampen nyansættes, idet ingen af de anførte spillere anses for at have deltaget i den annullerede kamp.

 

Spillere, der ikke fremgår af det elektroniske holdkort, er spilleberettiget på et lavere rangerende hold samme spilledag.

 

Sidstnævnte gælder ikke for spillere, som udstår karantæne.

 

9.6

Udebliver et hold eller benytter holdet sig af anmeldt ulovligt hold jf. §3.5 i 2. og 3. division senior og U-17/U-19 1. division /Liga – med eller uden afbud - fra to kampe under en turnering, udgår holdet af turneringen.

 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.

 

9.6.1

Udebliver eller benytter holdet sig af anmeldt ulovligt hold jf. § hold i øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en turnering udgår holdet af turneringen.

 

Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.

 

 

Dispensations-muligheder jf. styk 3.5:

 

Egen årgang

Oprykning til:

Dispensation til:

 

Veteran

-

Nej

Master

 

Oldies

-

Nej

Veteran

 

Senior

-

Nej

Oldies

 

U-19

2.års

Senior

Nej

 

U-19

1.års

Senior

U-17

 

U-17

2.års

U-19

Senior

Op til KV hvis ingen hold i U-17/U-19

U-17

1.års

U-19

U-15

 

U-15

2.års

U-17

Nej

 

U-15

1.års

U-17

U-13

 

U-13

2.års

U-15

U-12*

*=U-11 hvis ingen hold i U-12

U-13

1.års

U-15

U-12*

*=U-11 hvis ingen hold i U-12

U-12

-

U-13

U-11

 

U-11

-

U-12**

U-10

**=U-13 hvis ingen hold i U-12

U-10

-

U-11

U-9

 

U-9

-

U-10

U-8

 

 

Afsluttende bemærkninger:

Som skrevet, så er ovenstående ikke en udtømmende oversigt. Vi vil meddele når alle ændringer er vedtaget i alle instanser og dermed når der er sket en opdatering af hele reglementet.

Vi er stadig i gang med at registrere kortbaner. Hvis du har haft en kortbane i ”din hal” i længere tid, så er det ikke sikkert, vi har dette registreret. Så du må gerne sende os en mail om det – bare for en sikkerheds skyld.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de nævnte ændringer og tiltag. Også konsulenterne står gerne til rådighed, hvis du synes der er behov for assistance til f.eks. foreningsudvikling, rekruttering og fastholdelse

Med venlig hilsen

Håndbold Region Øst

 

Søren Petersen

 

Protestskema

Hvis foreningen ønsker at protestere jf. Turneringsreglement for øvrige rækker, §§ 9.16 og 9.17, skal protestskema anvendes. Dette findes via dette link!

Vælg forbund

Luk