Turneringer & Stævner
Del

Niveaustævner

Niveaustævner 2020

Seneste vedr. seedning - 8. september 2020:

Turneringsudvalget har i samråd med seedningsudvalget valgt at ændre procedure i år pga. coronasituationen.

Således er der ikke lavet en numerisk seedning af alle hold, men i stedet er holdene grupperet i niveauer.

Disse grupperinger er er lagt til grund for kampene til niveaustævne. Derfor offentliggøres seedningerne ikke i år som vanligt.

Seedningerne foretages af følgende to udvalg:

Drenge:
Brian Steffensen
Laurits Søgaard
Poul Arne Nielsen
Martin Holmgaard Pedersen
Peter Jørgensen
Carsten Jensen

Piger:
Mathias Rettig
Carsten G. Larsen
Dennis Hønholt
Jacob Buus Jensen
Martin G. Larsen

 

Seedning af hold

Foreninger som har tilmeldt sig i 1. division i U-15 og U-17 til niveaustævner, samt Liga og 1. division for U-19, skal fremsende en seedningsrækkefølge i de rækker som foreningen deltager i, senest søndag den 6. september 2020.

Der vil ikke blive rykket for manglende fremsendelse af seedningsforslag, da det er op til foreningerne selv, om de vil fremsende et seedningsforslag eller ej.

Forslag til seedningsnummer. Alle hold skal seedes i rækken.

 

Eks. U-19 DL.

Der skal seedes 11 hold for rækken.

 

1-11 for U-19 DL

1-13 for U-19 D1

1-19 for U-17 D1A

1-10 for U-17 D1B

1-23 for U-15 D1

 

1-14 for U-19 PL

1-11 for U-19 P1

1-14 for U-17 P1A

1-14 for U-17 P1B

1-22 for U-15 P1

 

Der afholdes seedningsmøde mandag den 7. september 2020.

Se oversigt over tilmeldte hold i de omtalte rækker her

 

Niveaustævner 2020.

Datoerne for afholdelse af niveaustævner ændret på grund af Covid-19.

Det er blevet besluttet, at alle Liga og 1. divisionshold skal deltage den første weekend. Der kan ikke søges fritagelse for U-17 og U-19. Bemærk, at der ligger landsholdsopgaver i perioden med niveaustævner. Hvis der er spillere på holdet udtaget til landsholdet, skal dette anføres på spillerlisten.

U-15 hold kan søge fritagelse, såfremt de har minimum 2 spillere som skal konfirmeres på spilledagene den 26. og 27. september 2020. Dokumentation skal fremsendes senest samtidigt med tilmeldingsfristen den 26. august 2020. I disse tilfælde vil det være muligt at deltage i rækken med kampe på hverdage. Også her skal der på spillerlisten anføres, at spilleren skal konfirmeres.

Vedr. processen omkring niveaustævner - læs mere her.

BEMÆRK:
Af procesbeskrivelsen fremgår det, at der vil ske forhåndsseedning den 7. september 2020.

Det er dog besluttet, at der i år ikke skal ske forhåndsseedning for 2. divisionerne, da der er fri tilmelding i 2. divisionsrækkerne for U-15, U-17 og U-19. Seedningsudvalget vil dog foretage seedninger til de endelige puljeinddelinger, hvorfor det forsat er en god ide for holdene at deltage i niveaustævnerne. 

Det betyder endvidere, at der ikke skal fremsendes spillerliste og begrundelse, for hold som tilmelder sig niveaustævnerne for 2. division.

 

Hverdage på grund af konfirmation i perioden

21. september - 25. september 2020:

U-15 1. Division piger,

U-15 2. Division piger,

U-15 A-rækken piger,

U-15 B-rækken piger,

U-15 1. Division drenge.

U-15 2. Division drenge.

U-15 A-rækken drenge,

U-15 B-rækken drenge,

26. september 2020:

U-19 2. division piger, U-19 A-rækken piger,

U-17 1. division piger A, U-17 1. division piger B,

U-15 2. division piger, U-15 A-rækken piger, U-15 B-rækken piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 B-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 B-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,

U-17 2. Division drenge, U-17 A-rækken drenge, U-17 B-rækken drenge,

U-15 1. Division drenge.

U-13 A-rækken drenge, U-13 B-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 B-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

27. september 2020:

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,

U-17 2. Division piger, U-17 A-rækken piger, U-17 B-rækken piger,

U-15 1. Division piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 B-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 B-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger,

U-19 2. division drenge, U-19 A-rækken drenge,

U-17 1. division drenge A, U-17 1. division drenge B,

U-15 2. division drenge, U-15 A-rækken drenge, U-15 B-rækken drenge,

U-13 A-rækken drenge, U-13 B-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 B-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

3. oktober 2020:

U-19 Liga piger, U-19 1. Division piger,

U-17 2. Division piger, U-17 A-rækken piger, U-17 B-rækken piger,

U-15 1. Division piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 B-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 A-rækken piger, U-12 C-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 B-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 A-rækken piger, U-10 C-rækken piger,

U-9 rækken B piger.

U-19 2. division drenge, U-19 A-rækken drenge,

U-17 1. division drenge A, U-17 1. division drenge B,

U-15 2. division drenge, U-15 A-rækken drenge, U-15 B-rækken drenge,

U-13 A-rækken drenge, U-13 B-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 A-rækken drenge, U-12 C-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 B-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 A-rækken drenge, U-10 C-rækken drenge,

U-9 rækken B drenge.

4. oktober 2020: 

U-19 2. division piger, U-19 A-rækken piger,

U-17 1. division piger A, U-17 1. division piger B,

U-15 2. division piger, U-15 A-rækken piger, U-15 B-rækken piger,

U-13 A-rækken piger, U-13 B-rækken piger, U-13 C-rækken piger,

U-12 B-rækken piger,

U-11 A-rækken piger, U-11 B-rækken piger, U-11 C-rækken piger,

U-10 B-rækken piger,

U-9 rækken A piger, U-9 rækken C piger,

U-19 Liga drenge, U-19 1. Division drenge,

U-17 2. Division drenge, U-17 A-rækken drenge, U-17 B-rækken drenge,

U-15 1. Division drenge,

U-13 A-rækken drenge, U-13 B-rækken drenge, U-13 C-rækken drenge,

U-12 B-rækken drenge,

U-11 A-rækken drenge, U-11 B-rækken drenge, U-11 C-rækken drenge,

U-10 B-rækken drenge,

U-9 rækken A drenge, U-9 rækken C drenge.

 

1. Rejsepulje:

Kampene placeres i HRØ regi.

Der ydes tilskud til de Bornholmske foreninger med 3500,00 kr. pr. rejse, dette er dog under forudsætning af, at holdet tilmeldes til en fælles HRØ rækker til turneringen.

2. Afvikling af kampe og benyttelse af spillere:

Der spilles to kampe pr. dag og der spilles ikke frem til en vinder.

Spilletider for kampene er endnu ikke fastsat for niveaustævner.

Op/nedrykning af spillere:  

Det er muligt at rykke op/ned på spillere til niveaustævnerne uden hensyntagen til de normale op/nedrykningsbestemmelser.

Dog er det ikke muligt at spille på to hold samme dag.

Dispensationer:

Der skal ikke søges dispensationer, men der må max. benyttes 3 spillere som er et år for gammel pr. kamp.

Der må ikke benyttes dispensationsspillere i U-19 Liga og U-17 1. division A jf. ændringer til DHF’s Turneringsreglement for øvrige rækker til den kommende sæson.

3. Diskvalifikation:
a. Karantæne, der er idømt i forbindelse med en kamp i den løbende turnering, kan ikke afvikles til Niveaustævnerne.

b. Diskvalifikation som følge af 3. gangs udvisning skal ikke indberettes og medfører ikke yderligere sanktioner.

c. Diskvalifikation som følge af alle andre årsager medfører ved stævnet en kamps karantæne, der afsones i efterfølgende kamp ved Niveaustævnet. Der kan ikke gøres indsigelse mod diskvalifikationen ligesom karantænen ikke kan ankes.

d. Karantæner som følge af sidst spillede kamp, afsones efterfølgende i Vinterturneringen.

e. Diskvalifikationer nævnt i punkt 2 skal efterfølgende indberettes af dommeren via Håndoffice så de er ajourført senest kl. 09.00 mandagen efter stævnet

f. Alle indberetninger bliver efterfølgende sagsbehandlet. Eventuel skærpelse eller lempelse af sanktionen meddeles via karantænelisten.

4. Trækning af hold:

Hvis et hold trækkes, efter at turneringen er lagt, kan foreningen idømmes en bøde på kr. 1200,00 samt dommerhonorar for U-15, U-17 og U-19.

For U-13 og yngre er bøden på kr. 600 samt dommerhonorar.

5. Tilmeldingsgebyr:

Tilmeldingsgebyr kan ses på hjemmesiden under gebyr. Gebyret er excl. dommerhonorar, dommerbordshonorar og tilskud til rejsepulje jf. punkt 4.

6. Honorar for pasning af dommerbord:

Der betales honorar for pasning af dommerbord til niveaustævnerne til arrangørforeningen. Beløbet er samme størrelse som et dommerhonorar og afregnes i den endelige afregning ved turneringens afslutning.

Udgifterne til honorar fordeles på tilmeldte hold.

 

Spillerlister og begrundelser 

Der skal indsendes spillerliste og begrundelse for alle hold i 1. division/Liga for U-15, U-17 og U-19 senest den 26. august 2020. Se spillerlister/begrundelse herunder:
Spillerliste til fremsendelse kan hentes i word-format via dette link.

 

Foreningens Navn:___________________________________

Liga                       ____U-19P                     ____U-19D          

1- division:           ____U-15P                     ____U-17P                     ____ U-19P                    ____U-15D                    ____U-17D                     ____ U-19D

 

Navne på spillere:

Fødselsdata
måned og årgang

Eventuel anden forening 2019-20

 

Mål:

 

Fløj:

 

Streg:

 

Bag:

V eller H

Hånd

Landsholdsudtaget
eller
Konfirmation -
Sæt kryds

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Klubbenskontaktnavn/ tlf.: _____________________________________________________________

 

Træners navn/ tlf.: ___________________________________________________________________

Træner CV inden for de sidste 3 år:

 

 

 

 

 

 

Trænings mængde – antal dage/timer:

 

 

 

 

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE