HRØ Talenttræning - rammer og regler
Del

HRØ Talenttræning - rammer og regler

Information om HRØ talenttræning

Dette er skrevet til spillere, klubtrænere, klubledere og forældre, og omhandler rammer og regler for HRØ’s talenttræning.

HRØ Talent er første skridt på vejen til DHF's talenttræning og senere de danske ungdomslandshold. Det er et regionalt træningstilbud for de dygtigste og mest spændende U15-spillere, som samles på tværs af hele Sjælland og øerne til en række træningssamlinger hvert år.

HRØ’s talenttræning står primært på to ben.

Det ene er at give en masse dygtige, unge håndboldspillere et godt trænings- og udviklingstilbud, hvor de stifter bekendtskab med træning på højt niveau blandt andre dygtige spillere, og med dygtige trænere på gulvet. På den måde er formålet at give spillerne nogle værktøjer med hjem i rygsækken, som de kan bruge på deres videre færd i ungdomshåndbolden og mod seniorhåndbold.

Det andet ben er at give DHF’s talenttrænere de bedst mulige forudsætninger for at udtage de spillere, som skal med videre i DHF’s talenttræning, når spillerne er færdige i HRØ-regi (hvilket sker ca. 1,5 år efter spillerne første gang har været indkaldt til HRØ-træning). Den videre udtagelse til DHF’s talenttræning sker gennem fælles dialog og observationer henover hele perioden, hvor spillerne er tilknyttet HRØ-træningen – både til samlingerne, men også i kamp eller sågar den daglig træning hjemme i klubben.

 

Rekruttering/selektion

Klubberne indstiller spillere til HRØ’s talenttræning. Herefter indkaldes spillerne til en række træningssamlinger, hvor trænere og ledere i talenttræningen gør sig nogle observationer om den enkelte spillers niveau, fysik, udviklingsstadie og –potentiale mv.

HRØ’s talenttræning har, jf. de to ben som er nævnt tidligere, en interesse i at holde tragten af spillere i talenttræningen så bred som muligt. Både or at give flest mulige spillere et godt træningstilbud, men også så den mængde af spillere som DHF’s talenttrænere kan se, er så stor som muligt.

Derfor vil langt de fleste spillere opleve at blive indkaldt til flere samlinger undervejs i forløbet. I forbindelse med indkaldelserne tages der tages der forskellige hensyn, navnlig til at sikre nogle gode træningsgrupper, hvor man ikke er for mange i hallen, og hvor man bliver matchet på et passende niveau, så flest mulige af spillerne får en god oplevelse ved at være med til samlingen. Derfor kan det forekomme at man nogle gange ikke er udtaget, og nogle gange er udtaget – lige så vel som nogle spillere kan få indkaldelse til en hel samling, og nogle kun til enkelte dage af en samling.

 

Inden samlingen

Inden hver samling bliver der sendt en indkaldelse ud på mail fra Håndbold Region Øst til klubberne, og samme indkaldelse bliver lagt ud på HRØ’s hjemmeside. Det er spillernes eget ansvar at informere de angivne trænere, hvis man er skadet. De relevante trænere afgør herefter i samråd med klubtræneren om spilleren skal komme til samlingen. Man møder aldrig skadet op uden at have orienteret de relevante trænere.

Har man afbud til samlingen af andre grunde end skade, skal dette meddeles absolut hurtigst muligt efter indkaldelsen er sendt ud, og senest 3 dage før samlingens start. Dette af hensyn til træningens planlægning. Generelt forventes det, at man i høj grad prioritere HRØ-træningen, hvis man fortsat ønsker at være med.

 

Træningsbelastningen

En samling med overnatning består typisk af tre træningspas – ét fredag og to lørdag.

En samling uden overnatning vil bestå af ét træningspas for de deltagende fredag, og to træningspas for de deltagende lørdag.

Det anbefales derfor, at man holder helt fri, eller kun træner fysisk, dagen inden samling, og så vidt muligt også prøver at holde helt fri dagen efter samling.

 

Bearbejdelse af samlingen

Vores ambition er, at alle spillere går fra en samling med et indtryk af, hvad man skal arbejde videre med og har fået nogle input, som kan bruges i den daglige træning. For at dette kan lykkes, er det vigtigt, at klubtræneren involverer sig, og er interesseret i, hvad der er blevet arbejdet med på samlingen, og hvordan det kan implementeres i dagligdagen – enten for den enkelte spiller eller mere generelt. Derfor er alle klubtrænere velkomne – og opfordres kraftig – til at komme til samlingerne og se, hvad der bliver trænet samt få en snak med de relevante trænere, ligeså vel som vi meget gerne ser, at klubtrænere går i dialog med HRØ’s trænerteam om udviklingen af den enkelte spiller, så vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for spillernes udvikling. Udvikling sker som bekendt i dagligdagen, og HRØ’s talenttræning er blot et supplement til dette.

 

Husk!

HRØ’s talenttræning er et led i en flerårig proces, hvor Håndbold Region Øst skaber gode forudsætninger for spillernes udvikling, men hvor spillerne selv udnytter og udfylder rammerne. Trænerne forventer ikke flyvefærdige håndboldspillere, men de forventer engagerede og udvikingsparate spillere, der ønsker at arbejde benhårdt for at videreudvikle sig i et miljø, hvor det er tilladt at begå fejl.

Med venlig hilsen

HRØ’s Talentudvalg

Vælg forbund

Luk