Propositioner
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Intersport/Select Ungdomspokalturnering

Ungdomspokal 1:

 

Propositioner for Intersport Ungdomspokalturnering 1

1. Turneringsudskrivelse og -benævnelse.
Håndbold Region Øst udskriver en ungdomspokalturnering for nedenstående rækker. Ud for den enkelte række er anført, hvor holdet er tilmeldt i vinterturneringen:

Tilmeldt i HRØ´s ungdomspokalturnering som:

Deltager i vinterturneringen i:

U-18 (årgang 2000 -2001) (99)

Alle rækker

U-16 (årgang 2002 -2003)

Alle rækker

U-14 (årgang 2004 -2005)

Alle rækker

U-12 (årgang 2006 eller senere)

Alle rækker

U-10 (årgang 2007 eller senere)

Alle rækker

 


2. Deltagelse.
Alle foreninger under HRØ kan deltage i turneringen.

 

3. Særlige forhold vedr. deltagelse.
Spillerne kan kun deltage i en aldersgruppe. Det gælder dog ikke ved klubskifte.
Deltagelse af spiller på et hold i pokalturneringen tager udgangspunkt i spillerens deltagelse i sidste turneringskamp. Dette er således afgørende for spillerens op/nedrykning på hold i pokalturneringen. Dog gælder reglen om brug af U-18/U-21 spiller, således kan en U-18/U-21 spiller anvendt if. DHF´s Turneringsreglement anvendes lovligt i ungdomspokalturneringen.
2. division og nedefter her kan holdene benytte årgang 1999.

 

4. Spilletid.
Spilletiden er: U-18 & U-16 2 x 25 min., øvrige 2 x 20 min.


5. Turneringsstart/-slut.
Turneringen afvikles på hverdage. Finalerne afvikles ved et stævne den 4. maj 2019. Terminerne kan ses på aktivitetsplanen, som kan ses på HRØ´s hjemmeside.

 

6. Dommerpåsætning.
HRØ påsætter dommere til alle kampe
Fra 1. runde i U-16 og U-18 drenge afvikles kampene med 2 dommere, øvrige rækker afvikles med 1 dommer. Til finalerne påsættes 2 dommere til samtlige kampe.

 

7. Puljeinddeling/cup-kampe.
HRØ inddeler puljerne á 3 - 4 hold.
Nr. 1 og 2 går videre fra hver pulje, hvorefter der spilles efter de for cupkampe
gældende regler (iflg. Turneringsreglement/propositioner for øvrige rækker).

 

8. Lodtrækning.
HRØ´s administration foretager lodtrækning mellem holdene før hver runde.


9. Arrangørforpligtigelser.
I cup kampene er det den forening, der udtrækkes først, der har hjemmebane og er
arrangør af kampen. Begge de deltagende foreninger har ansvaret for, at kampen
afvikles inden for den af HRØ fastsatte tid. Er kampen ikke afviklet inden fristens
udløb, kan Turneringsudvalget udelukke det ene eller begge hold.
Arrangøren af kampen afholder alle udgifter inkl. dommerudgifter ved den fastsatte
kamp og oppebærer alle indtægter. Der ydes ikke transportgodtgørelse til udeholdet.
I alle runder er det tilladt den forening, som er arrangør, at overdrage arrangementet
til den anden forening, såfremt begge parter er enige herom.
Ved finalestævnet deles dommerudgifterne ligeligt mellem de deltagende hold.


10. Afvigelser fra reglementer, propositioner med mere.
Turneringen spilles efter Turneringsreglement for øvrige rækker og Propositioner for
øvrige rækker med foranstående tilføjelser.
Hvis der måtte være uoverensstemmelser, er det nærværende propositionerne, der
er gældende.


11. Karantæneregler.
Spillere, der er idømt karantæne i forbindelse med en kamp i den løbende turnering,
skal afvikle karantænen i den nærmest følgende kamp i den løbende turnering.
Karantæner kan således ikke udstås i en pokalkamp.
Karantæner idømt i forbindelse med en kamp i pokalen, skal afvikles i den nærmest
følgende kamp. Dette uanset om kampen er en kamp i denne turnering eller den
løbende turnering.


12. Protester.
Indgivelse af protest følger Turneringsreglement for øvrige rækker´s bestemmelser
på området.
HRØ’ s administration behandler eventuelle protester.


13. Tilmeldingsregler og frister.
Tilmelding skal ske via Håndoffice.
Gebyr for deltagelse se hjemmesiden
Bødetakster og lign. følger Turneringsreglement for øvrige rækker. Afbud eller
udeblivelse til finalestævnet opkræves et gebyr på kr. 3000,00 – afbud til
finalestævne senest 10 dage før, fritager foreningen for gebyr.

 

 

Ungdomspokal 2:

Propositioner for Intersport Ungdomspokalturnering 2


1. Turneringsudskrivelse og -benævnelse.
Håndbold Region Øst udskriver en ungdomspokalturnering 2 for nedenstående rækker. Ud for den enkelte række er anført, hvor holdet er tilmeldt i vinterturneringen:

 

Årgange:

Deltager i vinterturneringen i

U-18 (årgang 2000 -2001) (99)

Ikke hold som er gået videre i pokal 1

U-16 (årgang 2002 -2003)

Ikke hold som er gået videre i pokal 1

U-14 (årgang 2004 -2005)

Ikke hold som er gået videre i pokal 1

U-12 (årgang 2006 eller senere)

Ikke hold som er gået videre i pokal 1

U-10 (årgang 2008 eller senere)

Ikke hold som er gået videre i pokal 1


2. Deltagelse.
Alle foreninger under HRØ kan deltage i turneringen.


3. Særlige forhold vedr. deltagelse.
Spillerne kan kun deltage i en aldersgruppe. Det gælder dog ikke ved klubskifte.
Deltagelse af spiller på et hold i pokalturneringen tager udgangspunkt i spillerens deltagelse i sidste turneringskamp. Dette er således afgørende for spillerens op/nedrykning på hold i pokalturneringen.


4. 4. U-10 og U-12 vedr. målmand.
a. Der skal bruges forskellige målvogtere i løbet af kampen.

b. Målvogteren skal være påført holdkort med eget nummer, men det vil i forsøgsperioden være tilladt at anvende andet nummer under perioden som målvogter, hvis der bruges særskilt målvogtertrøje, eller anvendes overtrækstrøje, hvor eget nummer ikke umiddelbart er synligt. I tilfælde af personlig straf til målvogter, skal spillerens korrekte nummer jf. holdkortet oplyses til dommeren fra official A.

c. Der skal benyttes 3 forskellige målmænd som skal benyttes minimum 5 minutter sammenhængende eller man kan bruge 2 målmænd, som skal benyttes min. 10 sammenhængende minutter.

d. Tidtager skal notere tidspunkt for målvogterskift.

e. Hvis punkt c ikke overholdes, vil pågældende hold blive erklæret som taber af kampen uanset kampens resultat.

f. Den i punkt d omtalte liste over målvogterskift, skal efter kampen/stævnet indsendes til HRØ. Enten via alm. post eller som skannet kopi sendt til hro@dhf.dk.

g. Tabt kamp med udgangspunkt i punkt e kan indklages for HRØ ved fremsendelse af klage til hro@dhf.dk. Afgørelsen på denne klage træffes af Turneringsudvalget. Denne afgørelse kan ikke påklages eller ankes yderligere og er dermed endelig.


5. Spilletid.
Spilletiden er: U-18 & U-16 2 x 25 min., øvrige 2 x 20 min.


6. Turneringsstart/-slut.
Turneringen starter medio januar. Finalerne afvikles ved et stævne den 16. marts 2019.
Terminerne kan ses på aktivitetskalenderen på HRØ´s hjemmeside.


7. Dommerpåsætning.
HRØ påsætter dommere til alle kampene.
Fra kvartfinalerne i U-16 og U-18 afvikles kampene med 2 dommere.
Til finalerne påsættes 2 dommere til samtlige kampe.


8. Puljeinddeling/Cup-kampe.
HRØ inddeler puljerne á 3 - 4 hold.
Nr. 1 og 2 går videre fra hver pulje, hvorefter der spilles efter de for cupkampe gældende regler (iflg. Turneringsreglement/propositioner for øvrige rækker), går nr. 1 og nr. 2 videre til finalen.


9. Lodtrækning.
Administrationen foretager lodtrækning mellem holdene før hver runde.


10. Arrangørforpligtigelser.
I cup kampene er det den forening, der udtrækkes først, der har hjemmebane og er arrangør af kampen. Begge de deltagende foreninger har ansvaret for, at kampen afvikles inden for den af HRØ fastsatte tid. Er kampen ikke afviklet inden fristens udløb, kan Turneringsudvalget udelukke det ene eller begge hold.
Arrangøren af kampen afholder alle udgifter inkl. dommerudgifter ved den fastsatte kamp og oppebærer alle indtægter. Der ydes ikke transportgodtgørelse til udeholdet. I alle runder er det tilladt den forening, som er arrangør, at overdrage arrangementet til den anden forening, såfremt begge parter er enige herom.
Ved finalestævnet deles dommerudgifterne ligeligt mellem de deltagende hold.


11. Afvigelser fra reglementer, propositioner med mere.
Turneringen spilles efter Turneringsreglement øvrige rækker med foranstående tilføjelser. Hvis der måtte være uoverensstemmelser, er det nærværende propositionerne, der er gældende.


12. Tilmeldingsregler og- frister.
Tilmelding skal ske via Håndoffice.
Gebyr for deltagelse kan ses på hjemmesiden.
Bødetakster og lign. følger Turneringsreglement Øst. Afbud eller udeblivelse til finalestævnet opkræves et gebyr på kr. 3000,00 – afbud til finalestævne senest 10 dage før, fritager foreningen for gebyr.

Vælg forbund

Luk