Om HRØ
Del

Ny struktur i Dansk Håndbold

04. feb 2023Kl. 12:45

11 bliver til 4. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. februar ved Dansk Håndbold Forbund blev en helt ny struktur vedtaget. Dermed bliver den decentrale struktur fladere og 11 enheder samlet til i alt 4 enheder.

Et enigt Dansk Håndbold Forbund skriver historie ved at sikre ny struktur

 

Skrevet af Ann lykke Davidsen
4. februar 2023


Det har været på tegnebrættet i mange år – mere end 16 for at være helt eksakt.
Først nu er det lykkes Dansk Håndbold at få samlet, styrket og omorganiseret, så en ny struktur for
håndbolddanmark kan se dagens lys.


Morten Stig Christensen formand for Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse udtaler:

- Det lyder måske simpelt at lave en ny struktur. Det er det ikke for os, for det handler om mennesker og
om en respekt for de tusindvis af timer, der er blevet investeret i foreningsliv, frivillighed og
bestyrelsesarbejde. Derfor har det taget tid, og derfor skal det tage tid, for vi har måtte sande at lave om i
en gammel kultur og struktur er svært og tidskrævende. Det har de sidste mange forsøg været et bevis på,
men det er bydende nødvendigt og derfor altafgørende, at vi aldrig helt har givet op på opgaven. For
selvom vi i manges og egne øje synes stærke med landsholdsmedaljer, talenter på vej, og sammenlagt
100.000 håndboldspillere, er vi så klar nok på fremtiden? Er vi stærke nok i en fremtid, hvor konkurrencen
om danskernes fritid er hårdere, hvor frivilligheden er under pres, hvor vi så svaghederne i egen
organisation da en pandemi som Covid ramte hele verden?


Svaret er et entydigt nej, og løsningen et entydigt ja til en mere fleksibel, simpel og stærkere
samarbejdende struktur på tværs af hele landet. Et stort fælles ønske om at fremtidssikre håndbolden.


Den nye struktur

Efter et intenst forløb på et år, blev der lørdag 4. februar afholdt et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde i Kolding, for at stemme om den nye struktur. Den blev enstemmigt stemt
igennem med de grønne markeringer for JA. Hvilket betyder, at fra 1. juli 2023 byder fremtiden på fire
stærke regioner under Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Nord, Dansk Håndbold Midt, Dansk Håndbold Syd, Dansk Håndbold Øst.
Det betyder også , at vores nuværende struktur bestående af Jydsk og Fyns Håndbold Forbund, med
underlæggende kredse, distrikter og bestyrelser bliver nedlagt, gældende 1. juli 2023. Det nuværende
Håndbold region Øst består som enhed, men skal senere på foråret ændre navn og vedtægter.
På repræsentantskabsmødet er de tre nye regioner stiftet og det første valg er stemt igennem.
Dansk Håndbold ser nu ind i et forår, hvor den struktur alle kender stadig er gældende, men skal
transformeres til det nye, som altså først er gældende fra juli måned.
- Vi er startet med at få vores regioner på plads på landkortet, udpeget de formænd, der skal til at sætte
holdene, med andre ord, hjørnebrikkerne er på plads, nu ser vi ind i en intens implementeringsperiode,
hvor hele puslespillet skal samles, så vi er klar til 1. juli, hvor det træder i kraft - siger Morten Stig
Christensen.

HRØ bliver til Dansk Håndbold Øst

Det vi i flere år har kendt som HRØ består som enhed, men skal ændre navn og vedtægter, så man følger
resten af de lokale håndbolddanmark, og vi gennem det sikrer et fælles afsæt. Det nye navn og vedtægter
skal ændres på deres ordinære repræsentantskabsmøde foråret 2023.

Det særlige ved HRØ (kommende Dansk Håndbold øst), er at de har været gennem en lignende proces, da
man tilbage i efteråret 2010 kun fortælle at de fire store østdanske håndboldforbund er fusioneret i
Håndbold Region Øst, HRØ, som fremover skal gå i samlet flok til glæde og gavn for dansk håndbold både
nationalt og internationalt.

Formand Troels Hansen, der er siddende formand er glad og har ventet længe på at resten af
Håndbolddanmark kom med og udtaler:

- I Øst var vi igennem en sammenlægning for flere år siden. Det er vi glade for den dag i dag. Og vi er rigtig
glade for, at strukturen for resten af håndbolddanmark nu er på plads. Vi ser meget frem til, at vi nu
sammen med Nord, Midt og Syd skal tage hul på implementeringen og ikke mindst indfrielsen af de fælles
målsætninger, vi har opstillet og vi sammen bliver et stærkere Dansk Håndbold.

Morten Stig Christensen kigger også fremad og ser en ny fremtid for Dansk Håndbold forme sig:

- Jeg er stolt. Det har været en lang rejse. Det er historisk. Det er ingen hemmelighed, at første halvleg, har
krævet svære justeringer; det er politik, det er valg, og det er kompromisser – men vi er lykkes, og igen, jeg
er hamrende stolt. Jeg skylder vores styregruppe en kæmpe tak – det er deres store fortjeneste, at vi kan
stå her i dag. Nu skal arbejdshandskerne på, og de fire regioner skal til at konsolidere sig. Her skal vores fire
formænd i den grad på arbejde, for der skal sættes de hold, der skal sikre håndbolddanmarks
sammenhængskraft på tværs af hele landet og langt ud i fremtiden, og min opgave bliver at støtte og bakke
op om det arbejde, der er foran os.
Jeg fløjter anden halvleg i gang!


Talspersoner og kontakt oplysninger:
Overordnet proces og det store billede
Morten Stig Christensen [M]40556672 [@]moc@dhf.dk
Tina Foged [M] 30357164 [@] tif@dhf.dk (projektleder)


Proces, ambitioner og den nye fremtid for afgåede medlemmer:
Kent Nicolajsen [M] 29228958 [@] kni@dhf.dk
Per Tørslev [M]42770116 [@]ptj@dhf.dk


De fire formænd er
Dansk Håndbold Nord – Peter Jensen
Dansk Håndbold Syd - Finn Hansen
Dansk Håndbold Midt – Per Skovgaard
Dansk Håndbold Øst – Troels Hansen

Vælg forbund

Luk