Info til foreninger
Del

Info til foreninger

Find inspiration eller hent hjælp til stort set alt i jeres forening. Finder du ikke svaret her, så står vi altid klar til at besvare jeres spørgsmål over mail eller telefon. 

Foreningskonsulenterne

Gør brug af konsulenten, det koster ikke en krone!

For at styrke og støtte arbejdet rundt omkring i landets håndboldforeninger har DHF og distriktsforbundene/kredsene med støtte fra DIF ansat en række udviklingskonsulenter, som foreningerne kan gøre brug af. Konsulenterne er klar til at hjælpe foreningen med udvikling samt råd og vejledning i relation til at drive den gode forening.

Der er udviklingskonsulenter i alle distriktsforbund//region/kredse.

Konsulenten har ingen bestemte træffetider, og kan derfor kontaktes når det passer foreningerne.

Konsulentens opgave er, at komme med de bedst mulige input til foreningen og synliggøre de muligheder foreningen har.

Hvornår kan man bruge konsulenten?

Stort set altid, men særligt til:

• Klubaftner 
• Debatmøder 
• Bestyrelsesmøder 
• Trænermøder / samlinger 
• Forældrearrangementer 
• Tema aftener 
• ........................

 

 

Hvad kan konsulenten bruges til? 
• Lederrekruttering og fastholdelse 
• Trænerrekruttering og pleje 
• Forældreinddragelse 
• Forældreroller - Etik og moral 
• Træneruddannelse og Lederkurser 
• Samarbejde med skole og SFO 
• En rød tråd i ungdomsarbejdet 
• Implementering af AT (Aldersrelateret træning) 
• Holdfællesskaber 
• PR arbejde, synliggørelse af foreningen 
• Indsats mod pædofili 
• Økonomi, forsikringer, skat, moms og folkeoplysningsloven 
• Netværk - samarbejde mellem foreninger

Og meget meget mere, der er kun jer til at sætte begrænsningerne!

 

Benny Salling Håndbold Region Øst
Morten Juul Håndbold Region Øst
Simon Guldager Christensen Håndbold Region Øst
Katrine Refshauge Hansen Fyns Håndbold Forbund
Jens Ulnits Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 1
Henrik Rump Elkjær Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2
Andreas Kronborg Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 3

Vedr. konsulentopgaver i kreds 4 kontaktes Henrik Elkjær fra kreds 2, jhf@dhf.dk

Anders Fredsgaard Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 5
Mads Bo Jensen Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 6
Claus Rosenbom-Jessen Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 7
Carsten Glejberg Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 8

Vælg forbund

Luk