Aktiviteter
Del

Håndbold i skolen

Har din forening brug for at rekruttere flere børn?

Vidste du, at Håndbold Region Øst kan hjælpe din forening med at rekruttere håndboldspillere via et skoleforløb? Et skoleforløb er et undervisningsforløb i samarbejde med den lokale forening. Vi kalder det HÅNDBOLD I SKOLEN.

Skoleforløbene er den primære årsag til de seneste års medlemsfremgang i København. Det er de erfaringerne vi nu trækker på og breder ud til hele Håndbold Region Øst.

Håndbold Region Øst har et hold instruktører, der efter aftale med forening og skole, sendes ud og gennemfører et skoleforløb. De bliver klædt på til at undervise i skoleforløb af 4 uger, med en dobbelt lektion pr. uge. Undervisningsforløbene vil være placeret i de respektive klassers idrætstimer. HRØ dækker udgifterne til instruktørernes løn og kørsel.

Hvad skal foreningen?

  • Foreningen skal skabe kontakten til skolen og lave en aftale om et skoleforløb. HRØ hjælper med aftaleteksten.
  • Foreningen skal tage stilling til hvilken årgang man ønsker at rette sin indsats mod. Vi forventer, at målgruppen er 2. til 5.klassetrin. Det konkrete klassetrin, der skal deltage, aftales mellem forening, skole og HRØ. Der kan også laves forløb for de helt små førskolebørn, altså med udgangspunkt i Trille/Trolle.
  • Foreningen skal aftale med HRØ, hvornår skoleforløbet kan gennemføres. Det er vigtigt, at foreningen er klar til at modtage potentielle nye medlemmer i træningen.
  • For at sikre ejerskab, skal foreningen udpege en kontaktperson og det vil det være hensigtsmæssigt, at foreningen deltager med en relevant træner i minimum en af de planlagte lektioner.

Hvad skal HRØ?

  • Håndbold Region Øst uddanner og stiller instruktør til rådighed uden udgift for foreningen.
  • Håndbold Region Øst er klar med undervisningsindhold og aftaleskabeloner.

Hvis din forening ønsker at gennemføre et forløb, så ret da henvendelse til én af de to konsulenter, afbilledet til højre på siden.

Morten Juul
Morten Juul 51806874
Simon Guldager Christensen
Simon Guldager Christensen 27374727

Vælg forbund

Luk