Info til foreninger
Del

Krav om antal dommere pr. forening

Der er følgende regler for hvor mange aktive dommere foreningen skal have, i forhold til antal hold tilmeldt turneringen.

Facts

Der tages udgangspunkt i tilmeldte dommerkrævende hold ved start af 2. halvsæson. Det er kun hold i FHF’s løbende turnering der tæller. (ikke pokalturneringer og stævner, samt hold fra 2. division, 1. division og Ligaer senior).

Hvert hold tæller som en enhed, uanset antallet af dommere og kategori.

Opkrævningen bliver sendt efter sidste spillerunde i den ordinære turnering, og her vil beregningen af antal kampe pr. dommer ligeledes finde sted.

Nedenfor er vist en status over antallet af dommere, foreningen skal have pr. hold i den ordinære turnering.

 

Antal hold

Antal dommere (min.)

1 til 5 hold

1 dommer

6 til 10 hold

2 dommere

11 til 15 hold

3 dommere

16 til 99 hold

4 dommere

 

Det koster følgende at mangle dommere:

Har man mellem 1 og 5 hold, koster det 1.000 kr. pr hold op til det 5. hold. – dvs. har man 5 hold og ingen dommer så koster det 5.000 kr. – har man 3 hold og ingen dommer, så koster det 3.000 kr. Over det 5. hold koster det ligeledes 1.000 kr. pr. hold. 

 

Krav til dommere, der tæller med i beregningen

  • Dommeren har deltaget i obligatorisk møde
  • Dommeren er blevet uddannet i løbet af sæsonen.
  • Dommeren skal dømme minimum 10 kampe i FHF's turneringer, kampe som er påsat af FHF
    • Ved FHF-børnestævner tæller kampene med med 50% (2 kampe tæller med i regnskabet som 1 kamp osv.)
  • Dommere med status som lokaldommere (vejleder) i kortbanekampe til FHF stævner eller turneringer, tæller også med i ordningen, såfremt de er påsat kampene fra FHF's dommerpåsætter
  • Dommere med status som beachdommere (som ikke dømmer indendørs) tæller med i beregningen (fra den kommende sæson - F.eks. Beachstævner i 2023, tæller med i sæson 2022/2023). For at Beach Handball dommerne tæller med, skal de have dømt til minimum tre stævnedage. Hver stævnedag tæller som 3,5 kampe i turneringen, og med minimum tre dage, vil de tælle for mere end 10 kampe.
  • Træningskampe, døm selv kampe i foreningen eller kampe, hvor man har fungeret som vejleder, mentor el. lign. tæller ikke med i ordningen.

Dommerne der er tilknyttet foreningen på det tidspunkt hvor der opkræves dommerkontingent  vil tække i den pågældende forening i den sæson, hvor kontingentet gælder. Evt. skift af tilhørsforhold i løbet af turneringen, vil først tælle i opgørelsen i den efterfølgende sæson. 

 

Vælg forbund

Luk