Info til foreninger
Del

Hvad kan du bruge konsulenten til?

 

For at styrke og støtte arbejdet rundt omkring i landets håndboldforeninger har DHF og distriktsforbundene/kredsene med støtte fra DIF ansat en række udviklingskonsulenter, som foreningerne kan gøre brug af. Konsulenterne er klar til at hjælpe foreningen med udvikling samt råd og vejledning i relation til at drive den gode forening.

Der er udviklingskonsulenter i alle distriktsforbund//region/kredse.

Konsulenten har ingen bestemte træffetider, og kan derfor kontaktes når det passer foreningerne.

Hvad kan konsulenten bruges til?

 • Klubaftner
 • Debatmøder
 • Bestyrelsesmøder
 • Trænermøder / samlinger
 • Forældrearrangementer
 • Tema aftener
 • Lederrekruttering og fastholdelse
 • Trænerrekruttering og pleje
 • Forældreinddragelse
 • Forældreroller - Etik og moral
 • Træneruddannelse og Lederkurser
 • Samarbejde med skole og SFO
 • En rød tråd i ungdomsarbejdet
 • Implementering af AT (Aldersrelateret træning)
 • Holdfællesskaber
 • PR arbejde, synliggørelse af foreningen
 • Indsats mod pædofili
 • Økonomi, forsikringer, skat, moms og folkeoplysningsloven
 • Netværk - samarbejde mellem foreninger

Og meget meget mere, der er kun jer til at sætte begrænsningerne!

Gør brug af konsulenten, det koster ikke en krone!

Konsulentens opgave er, at komme med de bedst mulige input til foreningen og synliggøre de muligheder foreningen har.

 

Katrine Refshauge Hansen
Katrine Refshauge Hansen 22475798

Vælg forbund

Luk