Info til foreninger
Del

Henny Elvira Jeppesen Født Knudsens Fond

1,1 mio kr. udloddes til Fynsk håndbold

Fondens bestyrelse har fået godkendt ophævelse af fonden af Civilstyrelsen. Dette er gjort, for at sikre flere midler til udlodning til alle Fynske foreninger. 

Nedenfor kan I finde informationer om fonden samt en oversigt over, hvad der tidligere er giver penge til - og desuden er der lavet et forslag til hvad der kan søges til. 

OBS!!! Puljen er ved at være tom, hvorfor de ansøgninger som skulle kom ind fra d.d. (den 27. april), i første omgang kommer på venteliste.
Vi afventer fortsat at modtage en masse kvitteringer fra foreninger, som har fået bevilliget penge fra Fonden. Og såfremt at alle kvitteringer ikke modtages eller hvis kvitteringerne viser et lavere beløb end ansøgt, så vil vi efter 1. juni (som er fristen for at bevillingen skal bruges) se på ventelistens ansøgninger.

Langt de fleste foreninger - som har ansøgt - har fået bevilliget helt eller delvist ansøgte beløb, og har modtaget mail med udlodningsbrev. Hvis I som forening endnu IKKE har modtaget besked om bevilling, så kan dette enten skyldes at bevillingen afventer godkendelse fra Fondens Bestyrelse eller der gives afslag på ansøgningen. HVIS I får afslag på ansøgning, så vil I også modtage en mail herom.

Vælg forbund

Luk